Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE znak: ZPOŚ.I.6220.15.18.2022.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ?PV Żeńsko? wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. zachodniopomorskie" 2024-05-16 13:41:15
dokument OBWIESZCZENIE znak: ZPOŚ.I.6220.12.23.2022.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 62 MW na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin" 2024-05-14 14:41:03
dokument OBWIESZCZENIE znak: ZPOŚ.6733.21.6.2021.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 468/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2024-05-14 13:56:09
dokument OBWIESZCZENIE znak: ZPOŚ.I.6220.7.15.2023.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, że w dniu 8 maja 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPOŚ.I.6220.7.14.2023.AK 2024-05-08 12:05:13
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.6733.3.7.2024.AK - zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji administracyjnej 2024-04-29 14:03:26
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.6733.2.7.2024.AK - zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji administracyjnej 2024-04-29 14:01:49
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.6733.1.7.2024.AK - zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji administracyjnej 2024-04-29 13:59:42
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19 kwietnia 2024 r. Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji o ustaleniu charakteru wód jeziora Pławno Duże 2024-04-19 15:13:49
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 19 kwietnia 2024 r. Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji o ustaleniu charakteru wód jeziora Pławno Małe 2024-04-19 15:13:08
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.3.5.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 479, 478, 472, 471, 470, 292, 468/4, 290/4, 290/5, 290/11, 305, 249, 432, 420, 413/1, 405/4 w obrębie Krzęcin i części działki o nr ewid. 349/6 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin" - PV Krzęcin 2 (A)" o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji 2024-04-17 11:59:10
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.2.5.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice, gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 403/4 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin" - Krzęcin PV 1 (B1)" o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji 2024-04-16 13:59:29
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.1.5.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice, gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 43 obręb Objezierze, gmina Krzęcin" - Krzęcin PV 1 (B2)" o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji 2024-04-16 13:56:59
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.15.16.2022.AK - Wójt Gminy Krzęcin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej "PV Żeńsko" wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. Zachodniopomorskie". 2024-04-16 12:03:53
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.15.15.2022.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o podjęciu zawieszonego z urzędu w dniu 10 marca 2022 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej "PV Żeńsko" wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. Zachodniopomorskie". 2024-04-16 11:59:27
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 468/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2024-04-12 12:59:47
dokument Obwieszczenie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr. ewid. 468/4 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin". 2024-04-12 12:54:05
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - postępowanie w sprawie ustalenia charakteru wód jeziora Chłopowo, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 756 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2024-04-12 09:36:53
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.7.11.2023.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228Z na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW160 do granicy powiatu". 2024-03-27 15:01:36
dokument OBWIESZCZENIE DOK-4.774.94.2023 z dnia 22 marca 2024 r. - Minister Infrastruktury zawiadamia, że zakończenie postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód jeziora Chłopowo, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 756 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie nie było możliwe w terminie wskazanym w art. 35 Kpa, ze względu na konieczność oczekiwania na odpowiedź na wezwanie tut. Organu 2024-03-27 09:49:16
dokument OBWIESZCZENIE WRiR-I.7131.4.2024.MS z dnia 19 marca 2024 r. - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę nr XXIII/287/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu projektu do publicznego wglądu 2024-03-26 12:36:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin o rozpoczęciu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 2024-03-20 09:12:47
dokument OBWIESZCZENIE DOK-4.774.118.2023 z dnia 15 marca 2024 r. - Minister Infrastruktury zawiadamia o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie ustalenia charakteru wód jeziora Pławno Duże, znajdującego się na działce numer ewidencyjny 1 obręb Pławno, gmina Bierzwnik 2024-03-19 13:31:57
dokument OBWIESZCZENIE DOK-4.774.101.2023 z dnia 15 marca 2024 r. - Minister Infrastruktury zawiadamia o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie ustalenia charakteru wód jeziora Pławno Małe, znajdującego się na działce numer ewidencyjny 235/6 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2024-03-19 13:19:14
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin 2024-03-15 10:53:06
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.1.13.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 5 marca 2024 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 429/6 obręb Objezierze oraz 431 i 435 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin" 2024-03-05 13:30:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.2.11.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie że w dniu 5 marca 2024 r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 73/5 w obrębie Rakowo, gmina Krzęcin" 2024-03-05 13:24:39
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.1.13.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony w sprawie że w dniu 4 marca 2024 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 429/6 obręb Objezierze oraz 431 i 435 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin" 2024-03-05 13:19:40
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.1.11.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, że w dniu 5 marca 2024 r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 429/6 obręb Objezierze oraz 431 i 435 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin" 2024-03-05 13:12:09
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.1.34.2024.AK - Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 1 marca 2024 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał decyzję znak ZPOŚ.6220.1.33.2023.AK dla przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 52/4 obręb Mielęcin, gmina Krzęcin". 2024-03-01 10:53:27
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.3.4.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działki o nr ewid 479,478,472,471,470,292,468/4,290/4,290/5,290/11,305,249,432,420,413/1,405/4obręb Krzęcin gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 349/6 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Złocieńcu, Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie. 2024-03-01 08:45:44
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.3.2.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działki o nr ewid. 479,478,472,471,470,292,468/4,290/4,290/5,290/11,305,249,432,420,413/1,405/4obręb Krzęcin gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 349/6 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2024-03-01 08:44:27
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.2.4.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 403/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin", o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2024-03-01 08:42:55
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.2.2.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 403/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2024-03-01 08:41:32
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.1.4.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 43 obręb Objezierze gmina Krzęcin", o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-02-29 14:55:39
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.1.2.2024.AK. Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 43 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2024-02-29 14:49:53
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6220.8.16.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 19 lutego 2024 r., wydał Decyzje nr 8/2023 znak ZPOŚ.6220.8.15.2023.AK dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Krzęcin CP" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Nowy Klukom, Słonice, gmina Krzęcin zlokalizowanych na działce inwestycyjnej o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom oraz na działkach o nr ewid. 8/2, 9,17,18 obręb Słonice". 2024-02-19 14:28:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.5.23.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony poprzez obwieszczenie,że w dniu 12 lutego 2024 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 5/2023 znak ZPOŚ.I.6220.5.22.2023.AK dla przedsięwzięcia pn.:,,Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin poprzez uznanie lasu powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2024-02-12 13:58:00
dokument Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie PKW 2024-02-08 11:34:02
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW 2024-02-08 11:31:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2024-02-06 14:39:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie GKW 2024-02-06 14:38:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E : ZPOŚ.I.6220.2.2.2024.AK. Wójta Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek przedłożony przez Pana Mateusza Tabaczka Prezesa Zarządu Optisol Sp. z o.o. ul. Aleja Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia w dniu 25 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, na działce o nr ewid. 73/5 obręb Rakowo, gmina Krzęcin?. 2024-02-01 14:05:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚ.I.6220.1.2.2024.AK. Wójta Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek przedłożony przez Pana Mateusza Tabaczka Prezesa Zarządu Optisol Sp.z o.o. ul. Aleja Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia w dniu 25 stycznia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, na działkach o nr ewid. 429/6 obręb Objezierze, 431 i 435 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2024-02-01 14:02:53
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.8.14.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, strony postępowania, że zostały zebranie materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Krzęcin CP? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce inwestycyjnej o nr ewid. 127/5 w obrębie Nowy Klukom, oraz na działkach o nr ewid. 8/2, 9, 17, 18 obręb Słonice gmina Krzęcin?. 2024-01-22 14:23:58
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.5.21.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, strony postępowania, że zostały zebrane materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia ?. 2024-01-19 12:48:48
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6220.6.12.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 10 stycznia 2024 r.,wydał Decyzje nr 6/2023 znak ZPOŚ.6220.6.11.2023.AK dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin (gmina Krzęcin powiat choszczeński)". 2024-01-10 14:25:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚ.I.6220.9.13.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony, że w dniu 10 stycznia 2024 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo gmina Krzęcin?, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2024 r. znak: ZPOŚ.I.6220.9.10.2023.AK. 2024-01-10 13:55:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E: ZPOŚ.I.6220.9.11.2023.AK Wójta Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony, że w dniu 10 stycznia 2024r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo gmina Krzęcin". 2024-01-10 13:44:01
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6220.3.16.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 9 stycznia 2024 r.,wydał Decyzje nr 3/2023 znak ZPOŚ.6220.3.15.2023.AK dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji budynku magazynowego dwunawowego z przystosowaniem do produkcji i magazynowania peletu ze słomy oraz budowa wolnostojącego budynku kotłowni" 2024-01-09 13:55:21
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6220.2.9.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 4 stycznia 2024 r., wydał Decyzję nr 2/2023 znak ZPOŚ.6220.2.9.2023.AK dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie fermy "Mielęcin I" na działkach o nr ewid. 30/4, 30/8 w obrębie Mielęcin o 436 DJP. 2024-01-04 12:23:24
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 2024-01-02 09:10:49
dokument OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Krzęcin 2023-12-29 11:56:28
dokument OBWIESZCZENIE Znak sprawy: ZPOŚ.I.6730.36.5.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 36/2023 znak: ZPOŚ.I.6730.36.4.2023.AK z dnia 22 grudnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na: ?Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych w ramach zabudowy siedliska gospodarstwa rolnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce na o nr ewid. 39/11 obręb Mielęcin, gmina Krzęcin?. 2023-12-22 12:12:02
dokument OBWIESZCZENIE Znak sprawy: ZPOŚ.6220.1.32.2021.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 52/4 obręb Mielęcin gmina Krzęcin?. 2023-12-22 12:10:17
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6220.4.19.2023.AK . Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia ,że w dniu 13 grudnia 2023 r.,wydał Decyzje nr 4/2023 znak ZPOŚ.6220.4.18.2023.AK dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Granowo gmina Krzęcin" na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 537, 524/10, 539/6, obręb Granowo gmina Krzęcin w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-12-14 15:05:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.12.20.2022.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 13 grudnia 2023 r.o podjęciu zawieszonego z urzędu w dniu 18 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 62 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin?. 2023-12-13 14:32:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.12.19.2022.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 13 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 62 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin?. 2023-12-13 14:29:13
dokument INFORMACJA Znak sprawy:ZPOŚGK.I.6220.12.17.2022.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, iż w dniu 13 grudnia 2023r. zostało wydane postanowienie znak:ZPOŚGK.I.6220.12.16.2022.AK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 62 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin?. 2023-12-13 14:27:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, reprezentowanego przez Pana Jarosława Staszaka, p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Terenowego w Szczecinie postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód jeziora Chłopowo, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 756 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2023-12-12 09:00:28
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.5.20.2023.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2023 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 6 października 2023 r. postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2023-12-08 14:57:04
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.5.19.2023.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2023-12-08 14:31:52
dokument INFORMACJA.ZPOŚGK.I.6220.5.15.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia iż w dniu 6 grudnia 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: ZPOŚGK.I.6220.5.14.2023.AK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2023-12-08 14:29:04
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.14.2023.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacji budynku magazynowego dwunawowego z przystosowaniem do produkcji i magazynowania peletu ze słomy oraz budowa wolnostojącego budynku kotłowni". 2023-11-28 12:26:05
dokument OBWIESZCZENIE Ministratra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023r. (Znak pisma: DOK-4.774.101.2023) 2023-11-27 10:30:42
dokument OBWIESZCZENIE Ministratra Infrastruktury z dnia 22 listopada 2023r. (Znak pisma: DOK-4.774.101.2023) 2023-11-27 10:01:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6220.9.2.2023.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 13 listopada 2023 r., iż na wniosek przedłożony przez Gminę Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w dniu 23 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo gmina Krzęcin". 2023-11-13 14:38:45
dokument ZAWIADOMIENIE ZPOŚ.I.6220.6.10.2023.AK Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 listopada 2023 r.o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin". 2023-11-13 09:06:07
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin obejmującego obręb Sobieradz oraz części obrębów: Żeńsko, Granowo, Przybysław, Chłopowo 2023-11-06 09:40:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz decyzją. 2023-10-30 14:52:42
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2023-10-26 09:28:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin o podjęciu przez Radę Miejską w Pełczycach w dniu 10 października 2023 r. Uchwały Nr XXXVI.359.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce, obejmującego części obrębów Lubiana, Płotno, Boguszyny, Bolewice, Przekolno, Pełczyce, Trzęsacz, Ługowo, Będargowo, Krzynki i Jarosławsko oraz Nadarzyn 2023-10-26 09:09:44
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚ.I.6220.8.2.2023.AK zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 4 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Krzęcin CP" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce inwestycyjnej o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom oraz na działkach o nr ewid. 8/2, 9, 17, 18, obręb Słonice, gmina Krzęcin". 2023-10-17 15:28:29
dokument INFORMACJA ZPOŚ.I.6220.8.2023.AK zawiadamiam,że w dniu 4 października 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Krzęcin CP" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce inwestycyjnej o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom oraz na działkach o nr ewid. 8/2, 9, 17, 18, obręb Słonice, gmina Krzęcin". 2023-10-17 15:27:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚ.I.6220.7.2.2023.AK. zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających. 2023-10-11 15:10:49
dokument INFORMACJA ZPOŚ.I.6220.7.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 18 września 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2228Z na odcinku od skrzyżowania z DW160 do granic powiatu". 2023-10-11 15:00:51
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.2.8.2023.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa fermy Mielęcin I na działkach o nr ewid. 30/4 i 30/8 w obrębie Mielęcin o 436 DJP". 2023-10-11 11:48:27
dokument ZAWIADOMIENIE ZPOŚGP.I.6220.4.17.2023.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Granowo, gmina Krzęcin". 2023-10-11 11:45:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.5.13.2023.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 6 października 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin", do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 6 października 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.5.10.2023.AK. 2023-10-06 15:04:44
dokument POSTANOWIENIE ZPOŚGK.I.6220.5.12.2022.AK o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-10-06 15:03:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.5.11.2023.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e,że w dniu 6 października 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2023-10-06 14:59:05
dokument POSTANOWIENIE ZPOŚGK.I.6220.5.10.2023.AK postanawiam nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Zmiana sposobu użytkowania terenu na działkach nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2023-10-06 14:58:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6730.36.2.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 6 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Pana Jarosława Romańczuka P.H.P. "KAREX" Ciesław 37, 72-405 Świerzno dla inwestycji pn. ,, Budowa wolnostojącego parterowego domu jednorodzinnego na działce o nr ewid. 39/11 w obrębie Mielęcin, gmina Krzęcin". 2023-09-28 14:40:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.6.2.2023.AK. zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wniosku z dnia 11 września 2023 r. złożonego przez Panią Annę Kopeć - pełnomocnika Inwestora Spółki SIG PV 44 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin". 2023-09-22 15:03:57
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.6.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin". 2023-09-22 15:00:46
dokument ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.5.2.2023.AK zawiadamia się wszystkie strony, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmianie sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1, położonych w obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego na drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2023-09-05 14:17:48
dokument INFORMACJA Znak sprawy: ZPOŚGK.I.6220.5.2023.AK Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.. zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Zmianie sposobu użytkowania terenu na działkach o nr ewid. 81/1, 81/2, 85, 87, 89/1 położonych w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin, poprzez uznanie lasu, powstałego w drodze sukcesji naturalnej i częściowego dolesienia". 2023-09-05 14:13:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.4.2.2023.AK zawiadamia m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 06 lipca 2023r. złożonego przez Panią Natalię Świątkowską- pełnomocnika inwestora Spółki RWE Solar Poland Sp. z o.o. z siedzibą Prosta 32, 00-838 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Granowo gmina Krzęcin?, na działkach o nr ewid. 537, 539/6, 524/10. 2023-07-13 10:15:17
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.4.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Granowo gmina Krzęcin?, na działkach o nr ewid. 537, 539/6, 524/10. 2023-07-13 10:14:15
dokument ZAWIADOMIENIE -O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.3.2.2023.AK. z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż na wniosek przedłożony przez Panią Monikę Ostrowską działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Pana Jarosława Romańczuka Prezesa Zarządu Spółki Grupa Producentów Rolnych "Karex" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ciesław 37, 72-405 Świerzno zwanego dalej Inwestorem w dniu 27 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacji budynku magazynowego dwunawowego z przystosowaniem do produkcji i magazynowania pelletu ze słomy oraz budowa wolnostojącego budynku kotłowni" 2023-07-10 14:23:04
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.3.2023.AK zawiadamiam,że w dniu 27 czerwca 2023r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji budynku magazynowego dwunawowego z przystosowaniem do produkcji i magazynowania pelletu ze słomy oraz budowa wolnostojącego budynku kotłowni" 2023-07-10 14:21:48
dokument ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.2.2.2023.AK. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie,iż na wniosek przedłożony przez Panią Monikę Ostrowską działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Pana Jarosława Romańczuka Prezesa Zarządu Spółki Grupa Producentów Rolnych "Karex" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciesław 37 72-405 Świerzno zwanego dalej Inwestorem w dniu 23 czerwca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowie fermy Mielęcin I na działkach o nr ewid.30/4 i 30/8 w obrębie Mielęcin o 436 DJP" 2023-07-04 12:33:40
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.2.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2023r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie fermy Mielęcin I na działkach o nr ewid. 30/4 i 30/8 w obrębie Mielęcin o 436 DJP?? 2023-07-04 12:32:38
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.3.19.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 3/2021 znak ZPOŚGK.6220.3.18.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farma fotowoltaiczna Chłopowo". 2023-06-07 14:33:19
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.3.20.2021.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 7 czerwca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 3/2021 znak ZPOŚGK.6220.3.18.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farma fotowoltaiczna Chłopowo" na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-06-07 14:06:34
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6730.12.3.2023.AK tutejszy organ wystąpił do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, oraz do zarządcy drogi gminnej z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 394, 399,401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin?. 2023-05-18 14:48:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6730.12.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 5 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Panią Zuzannę Sawicką działającą z pełnomocnictwa firmy Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. z siedz. przy ul. Puławskiej 2/7, 02-566 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 394, 399,401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin? 2023-05-18 14:46:21
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.13.25.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2021 znak ZPOŚGK.6220.13.23.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ?PV Krzęcin 2? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479, 473 obręb Krzęcin gmina Krzęcin. 2023-05-16 13:14:02
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.13.24.2021.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 16 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2021 znak ZPOŚGK.6220.13.23.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ?PV Krzęcin 2? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479, 473 obręb Krzęcin gmina Krzęcin. 2023-05-16 13:13:22
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK. 6220.1.12.2023.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 11 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 1/2023 znak ZPOŚGK.6220.1.11.2023.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi gminnej relacji Krzęcin- Prokolno nr 6800132, położonej w gminie Krzęcin, powiat choszczeński?. 2023-05-11 10:12:53
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.2.26.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 2/2022 znak ZPOŚGK.6220.2.24.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej ?Mielęcin II? na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin. 2023-05-10 15:21:22
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.2.25.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 10 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 2/2022 znak ZPOŚGK.6220.2.24.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej ?Mielęcin II? na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin 2023-05-10 15:17:29
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.1.33.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 1/2022 znak ZPOŚGK.6220.1.31.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej ?Mielęcin I? na działce o nr ewid. 30/4 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin. 2023-05-10 15:04:38
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.1.32.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 10 maja 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 1/2022 znak ZPOŚGK.6220.1.31.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej ?Mielęcin I? na działce o nr ewid. 30/4 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin 2023-05-10 14:57:15
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.7.23.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 7 kwietnia 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 7/2022 znak ZPOŚGK.6220.7.22.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin" 2023-04-07 11:14:26
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.13.22.2021.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479,473 obręb Krzęcin?. 2023-03-30 13:51:23
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.1.10.2023.AK zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebranie materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej, relacji Krzęcin - Prokolno nr 6800132" 2023-03-23 12:27:23
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.17.2021.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa ?Farmy fotowoltaicznej Chłopowo? na działce o nr ewid. 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin?. 2023-03-23 12:23:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żeńsko wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin". 2023-03-10 14:38:40
dokument OB W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.11.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 10 marca 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,, PV Żeńsko ??wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin. 2023-03-10 14:36:54
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.13.13.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2022 znak ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin". 2023-03-07 14:20:20
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.13.12.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 7 marca 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 13/2022 znak ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ? Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin. 2023-03-07 14:18:37
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.2.23.2022.AK o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid. 30/8 w obrębie Mielęcin Gmina Krzęcin" 2023-03-01 11:28:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin 2023-03-01 11:25:17
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.1.30.2022.AK o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid. 30/4 w obrębie Mielęcin Gmina Krzęcin" 2023-03-01 11:23:29
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6733.6733.5.9.2022.AK Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 5/2022 znak: ZPOŚGK.6733.5.8.2022.AK dla inwestycji polegającej na: przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN 15 kV na działce o nr ewid. 249 obr. Krzęcin gmina Krzęcin. 2023-02-17 14:27:23
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.1.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ? Przebudowie drogi gminnej, relacji Krzęcin- Prokolno nr 6800132?. 2023-02-17 12:48:50
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.15.2021.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 6 maja 2021 r. postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek przedłożony przez Pana Rafała Odrobińskiego Solarwat Sp. z o.o. ul. Legionów 71-73, 91-070 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa ?Farmy fotowoltaicznej Chłopowo? na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2023-02-10 09:28:15
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.3.14.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa ?Farmy fotowoltaicznej Chłopowo? na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2023-02-10 09:25:05
dokument INFORMACJA GPKOŚ.6220.3.13.2021.AK zawiadamiam iż w dniu 8 lutego 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: GPKOŚ.6220.3.12.2021.AK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Farma fotowoltaiczna Chłopowo? na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 845/1, 846/1, 847, 860 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2023-02-10 09:18:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.14.13.2022.AK  z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 18 stycznia 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn ?Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 327/1 w obrębie Krzęcin w gminie Krzęcin?. 2023-01-18 15:31:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E : ZPOŚGK.I.6220.14.11.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 18 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 327/1 w obrębie Krzęcin w gminie Krzęcin?, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.14.10.2022.AK. 2023-01-18 15:29:28
dokument ZAWIADOMIENIE : ZPOŚGP.I.6220.13.10.2022.AK  z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ewid. 128/2 Nowy Klukom gmina Krzęcin?. 2023-01-18 15:28:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.12.15.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 18 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW na działce o nr 520/10 obręb Granowo?, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.12.12.2022.AK. 2023-01-18 14:33:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E : ZPOŚGK.I.6220.12.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 18 stycznia 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ? Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW na działce o nr 520/10 obręb Granowo?.  2023-01-18 14:31:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.11.13.2022.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e,że w dniu 18 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowie do 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane?, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.11.10.2022.AK. 2023-01-18 14:29:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.11.11.2022.AK    z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, że w dniu 18 stycznia 2023r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ? Budowa do 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane?. 2023-01-18 14:25:15
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.7.21.2022.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin". 2023-01-17 15:09:38
dokument OBWIESZCZENIE ZPKOŚGK.I.6733.5.7.2022.AK Zawiadamiam strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ?Przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN-15 kv na działce o nr ewidencyjnym 249 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2023-01-17 14:45:56
dokument OBWIESZCZENIE ZPKOŚGK.I.6733.5.6.2022.AK Zawiadamiam strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ?Przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN-15 kv na działce o nr ewidencyjnym 249 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2023-01-17 14:40:15
dokument OGŁOSZENIE ZPOŚGK.6220.10.21.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości,że w dniu 3 stycznia 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 10/2021 znak ZPOŚGK.6220.10.19.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2023-01-03 15:05:59
dokument OBWIESZCZENIE: ZPOŚGK.6220.10.20.2021.AK   zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 3 stycznia 2023 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 10/2021 znak ZPOŚGK.6220.10.19.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2023-01-03 14:47:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.15.2.2022.AK. z a w i a d a m i a m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r. ,złożonego przez KSM Energia Sp. z o.o. ul. Małopolska 43 70-515 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,, PV Żeńsko ??wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin. 2022-12-29 22:55:00
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.15.2022.AK  zawiadamiam,że w dniu 19 grudnia 2022 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,PV Żeńsko?? wraz z magazynem energii, na działce nr ewod. 217/5 Żeńsko w gminie Krzęcin??. 2022-12-29 22:54:30
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.9.13.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie ,że w dniu 19 grudnia 2022 r.,Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzję nr 9/2022 zanak ZPOŚGK.6220.9.12.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW na działce o nr ewidencyjnym 24 obręb Mielęcin gmin Krzęcin''. 2022-12-21 11:52:41
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6220.14.2.2022.AK z a w i a d a m i a m , Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 8 listopada 2022 r. ,złożonego przez PVE 153 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10 85-236 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 327/1 w obrębie Krzęcin w Gminie Krzęcin?. 2022-12-09 14:08:01
dokument INFORMACJA : ZPOŚGK.I.6220.14.2022.AK zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2022 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.327/1 w obrębie Krzęcin w Gminie Krzęcin?. 2022-12-09 14:07:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.13.2.2022.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających z a w i a d a m i a m Strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2, obręb Nowy Klukom , Gmina Krzęcin?? 2022-12-07 15:07:54
dokument INFORMACJA ZPOŚGK.I.6730.13.2022.AK  zawiadamiam,że w dniu 3 listopada 2022 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2, obręb Nowy Klukom , Gmina Krzęcin?? 2022-12-07 15:06:22
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6733.5.4.2022.AK Zawiadamiam Strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ? Przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN- 15 kv na działce o nr ewid. 249 obręb Krzęcin gmina Krzęcin? o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Złocieńcu, Zarządca drogi gminnej w miejscu. 2022-11-16 07:39:08
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6733.5.2.2022.AK Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ?Przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN-15 kv na działce o nr ewidencyjnym 249 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-11-16 07:37:51
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.6733.4.8.2022.AK Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 4/2022 znak: ZPOŚGK.6733.4.8.2022.AK dla inwestycji polegającej na: ?Budowie publicznej i wewnętrznej drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 39 i 74 obręb Objezierze gmina Krzęcin? 2022-11-08 15:23:58
dokument OBWIESZCZENIE ZPKOŚGK.I.6733.4.6.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ?Budowie publicznej i wewnętrznej drogi gminnej na działkach o nr ewid. 39 i 74 obręb Objezierze gmina Krzęcin? 2022-10-25 12:00:37
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.10.18.2021.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1, w obrębie Objezierze gmina Krzęcin? 2022-10-25 08:12:04
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.12.2.2022.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających, z a w i a d a m i a m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 6 września 2022 r. ,złożonego przez BayWa r.e Polska Sp. z o.o. Plac Przymierza 6 lok.11, 03-944 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". 2022-09-23 14:38:15
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.12.2022.AK o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". 2022-09-23 14:36:06
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2.2022.AK. z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż na wniosek przedłożony przez Pana Lecha Jaroszewskiego zam. ul. Leśna 26 Chłopowo 73-232 Krzęcin zwanego dalej Inwestorem w dniu 5 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-09-23 14:31:31
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2022.AK o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-09-23 14:28:55
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.2.18.2022. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 29 kwietnia 2022 r. postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek przedłożony przez Panią Monikę Ostrowską działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Panią Ewelinę Zych Prezesa Zarządu Spółki Jartom Sp. z o.o. z siedzibą Ciesław 37, 72-405 Świerzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin? 2022-09-14 15:14:07
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.2.17.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości -Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin? 2022-09-14 15:08:49
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.4.4.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ?Budowie publicznej i wewnętrznej drogi gminnej na działkach o nr ewid. 39, 74 obręb Objezierze gmina Krzęcin?, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Złocieńcu, Zarządca drogi gminnej w miejscu. 2022-09-08 07:49:29
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6733.4.2.2022.AK zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ?Budowie publicznej i wewnętrznej drogi gminnej na działce o nr ewid. 39, 74obręb Objezierze gmina Krzęcin? 2022-09-08 07:47:16
dokument Obwieszczenia GPKOŚ.6220.7.17.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 5 maja 2022 r. postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek przedłożony przez Panią Hannę Bednarską działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Pana Waldemara Roszkowskiego Prezesa Zarządu Spółki Pol-Sun Investment Sp. z o.o. Al. Niepodległości 660, 81-584 Sopot w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin?. 2022-08-16 11:30:26
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.16.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin?. 2022-08-16 10:52:03
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.8.13.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 11 sierpnia 2022 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 8/2022 znak ZPOŚGK.6220.8.12.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ? Budowie Instalacji technicznej wytwórczej energii elektrycznej PV Krzęcin do 9 MW? 2022-08-11 14:57:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.1.17.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid, 30/4 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin" 2022-08-11 14:13:47
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.6733.3.7.2022.AK Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 3/2022 znak: ZPOŚGK.6733.3.6.2022.AK dla inwestycji polegającej na: ?Budowie wewnętrznej drogi gminnej na terenie działek o nr ewid. 409 i 413/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2022-08-10 15:13:59
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.10.10.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej w miejscowości Objezierze na działkach o nr ewid. 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 341/13, 341/14, 341/15, 341/16, 341/17, 341/19, 341/20, 341/21, 341/23, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 1 sierpnia 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.10.9.2022.AK. 2022-08-01 13:45:51
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.10.10.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 1 sierpnia 2022r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej w miejscowości Objezierze na działkach o nr ewid. 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 341/13, 341/14, 341/15, 341/16, 341/17, 341/19, 341/20, 341/21, 341/23. 2022-08-01 13:42:36
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.13.16.2021.AK z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 19 listopada 2021 r. postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek przedłożony przez Panią Martynę Sobecką-Smyk działającej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-07-29 13:47:24
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.13.15.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-07-29 13:44:23
dokument Informacja GPKOŚ.6220.13.14.2021.AK zawiadamiam iż w dniu 29 lipca 2022 r. zostało wydane postanowienie znak: ZPOŚGK.6220.13.13.2021.AK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 w obrębie Chłopowo oraz 479, 473 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-07-29 13:42:00
dokument Obwieszczenie ZPKOSGK.I.6733.3.5.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ?Budowie wewnętrznej drogi gminnej na terenie działek o nr ewid. 409 i 413/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin? 2022-07-28 15:18:28
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.12.23.2020.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 12/2020 znak ZPOŚGK.6220.12.22.2020.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-07-28 13:46:28
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.6220.8.11.2022.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji technicznej wytwórczej energii elektrycznej - PV Krzęcin o mocy do 9 MW". 2022-07-18 13:05:16
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.5.112022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 5 lipca 2022 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 5/2022 znak ZPOŚGK.6220.5.10.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa do 34 farm fotowoltaicznych o mocy do 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 oraz 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin? 2022-07-05 14:29:01
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.3.11.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 29 czerwca 2022 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 3/2022 znak ZPOŚGK.6220.3.10.2022.AK dla przedsięwzięcia polegającego na ? Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin? 2022-07-01 13:43:30
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.7.2022.AK zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 2/2022 znak: ZPOŚGK.6733.2.6.2022.AK dla inwestycji polegającej na: ?Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec- kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366, 377, obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1, 329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2022-06-28 15:20:53
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6733.3.4.2022.AK zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie wewnętrznej drogi gminnej na terenie działek o nr ewid. 409 i 413/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2022-06-27 14:28:55
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6733.3.2.2022.AK zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie wewnętrznej drogi gminnej na terenie działek o nr ewid. 409 i 413/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2022-06-27 14:20:50
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.10.2.2022.AK zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej z możliwością etapowania lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej w miejscowości Objezierze na działkach o nr ewid. 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12,341/13, 341/14, 341/15, 341/16, 341/17, 341/19, 341/20, 341/21, 341/23". 2022-06-21 14:26:56
dokument Informacja ZPOŚGK.I.6220.10.2022.AK zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2022r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej w miejscowości Objezierze na działkach o nr ewid.547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12,341/13, 341/14, 341/15, 341/16, 341/17, 341/19, 341/20, 341/21, 341/23. 2022-06-21 14:25:54
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.9.2.2022.AK zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 26 maja 2022r.,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW". 2022-06-20 15:07:51
dokument Informacja ZPOŚGK.I.6220.9.2022.AK zawiadamia, że w dniu 26 maja 2022r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce o nr ewidencyjnym 24 obręb Mielęcin gmina Krzęcin". 2022-06-20 14:56:41
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.3.7.2022.AK zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na :Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 548/12 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2022-06-15 15:00:10
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.2.6.2022.AK zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na :Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 548/13 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2022-06-15 14:59:07
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6733.2.5.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec - kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid.376/2, 366, 377 obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1, 329, obręb Chłopowo gmina Krzęcin." 2022-06-14 15:24:08
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.6.12.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie , że w dniu 27 maja 2022r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 471 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-05-27 12:48:30
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.6.10.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie , że w dniu 27 maja 2022r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 471 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-05-27 12:47:28
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6730.3.4.2022.AK zawiadamia wszystkie strony postępowania dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na ,,Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.548/12 obręb Objezierze gmina Krzęcin." 2022-05-24 14:47:35
dokument OBWIESZCZENIE ZPOŚGK.I.6730.2.4.2022.AK zawiadamia wszystkie strony postępowania dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na ,,Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.548/13 obręb Objezierze gmina Krzęcin." 2022-05-24 14:46:32
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.12.21.2020.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2022-05-24 14:45:04
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.3.9.2022.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się,co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7m? wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin" 2022-05-16 15:16:30
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.4.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-05-13 14:39:49
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.2.2022.AK zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2022-05-13 14:37:50
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.7.13.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 5 maja 2022r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin'' do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 5 maja 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.7.10.2022.AK. 2022-05-05 13:31:34
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.7.11.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 5 maja 2022r.zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin'' 2022-05-05 13:19:24
dokument ZPOŚGK.I.6220.8.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 5 kwietnia 2022r.,złożonego przez Enea Nowa Energia Sp.z o.o.ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej- PV Krzęcin o mocy do 9 MW?. 2022-05-05 07:40:58
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.2.14.2022.AK zawiadamiające wszystkie strony w sprawie,że w dniu 29 kwietnia 2022r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid.30/8 w obrębie Mielęcin" 2022-04-29 14:48:08
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.2.12.2022.AK zawiadamiające wszystkie strony w sprawie,że w dniu 29 kwietnia 2022r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid.30/8 w obrębie Mielęcin" 2022-04-29 14:45:49
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.1.14.2022.AK zawiadamiające wszystkie strony w sprawie,że w dniu 29 kwietnia 2022r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/4 w obrębie Mielęcin" 2022-04-29 14:38:09
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.1.12.2022.AK zawiadamiające wszystkie strony w sprawie,że w dniu 29 kwietnia 2022r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/4 w obrębie Mielęcin" 2022-04-29 14:35:09
dokument OBWIESZCZENIE ZPGKOŚ.6733.1.7.2022.AK zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr: 1/2022 znak:ZPGKOŚ.6733.1.6.2022.AK z dnia 22.04.2022 roku dla inwestycji polegającej na:,,Zagospodarowaniu terenu przy Jeziorze Czystym na terenie działki o nr ewid.392 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2022-04-25 14:22:13
dokument Ogłoszenie ZPOŚGK.6220.12.21.2021.AK podaje się do publicznej wiadomości,że w dniu 25 kwietnia 2022r.,Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 12/2021 znak ZPOŚGK.6220.12.19.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Krzęcin PV 1" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.40, 59, 64/1 obręb Słonice oraz 42/1, 43, 44 obręb Objezierze gmina Krzęcin. 2022-04-25 14:19:51
dokument Decyzja ZPOŚGK.6220.12.19.2021.AK Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.12.20.2021.AK zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie, że w dniu 25 kwietnia 2022r.,Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 12/2021 znak ZPOŚGK.6220.12.19.2021.AK dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Krzęcin PV 1" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.40, 59, 64/1 obręb Słonice oraz 42/1, 43, 44 obręb Objezierze gmina Krzęcin. 2022-04-25 14:17:32
dokument ZPOŚGK.1.6730.3.3.2022.AK Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.548/12 obręb Objezierze gmina Krzęcin" 2022-04-14 11:27:21
dokument ZPOŚGK.1.6730.2.3.2022.AK Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.548/13 obręb Objezierze gmina Krzęcin". 2022-04-14 11:25:39
dokument GPKOŚ.6733.1.5.2022.AK Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Zagospodarowaniu terenu przy Jeziorze Czystym na terenie działki o nr ewid.392 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2022-04-11 14:48:36
dokument GPKOŚ.6220.17.14.2021.AK Obwieszczenie zawiadamiające wszystkie strony że w dniu 29 marca 2022r. na środowisko zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin'' 2022-03-30 15:34:38
dokument GPKOŚ.6220.17.12.2021.AK Obwieszczenie zawiadamiające wszystkie strony że w dniu 29 marca 2022r. na środowisko zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. o nr 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin''. 2022-03-30 15:31:17
dokument ZPOŚGK.I.6220.7.3.2022.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu wszystkich strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi na działce o nr ewidencyjnym nr 217 obręb Żeńsko gmina Krzęcin''. 2022-03-29 14:49:14
dokument POŚGK.I.730.7.2.2022.AK Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi na działce o nr ewidencyjnym nr 217 obręb Żeńsko gmina Krzęcin''. 2022-03-29 14:35:07
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.6220.16.21.2020.AK dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-03-25 18:59:12
dokument Obwieszczenie : ZPOŚGK.6220.16.20.2020.AK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-03-25 18:57:42
dokument Obwieszczenie ZPOŚGK.16.19.2020.AK o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ?o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin?. 2022-03-25 18:56:06
dokument ZPOŚGK.I.6220.2.10.2022.AK Zawiadomienie stron dot. wezwano inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.pn. ? Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 308 w obrębie Mielęcin gmina że w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ? Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin?, pismem z dnia 23 marca 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.2.9.2022.AK 2022-03-24 14:20:25
dokument ZPOŚGK.I.6220.1.10.2022.AK Zawiadomienie wszystkich stron , że w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid, 30/4 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin", pismem z dnia 23 marca 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.1.10.2022.AK wezwano inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 2022-03-24 14:18:11
dokument GPKOŚ.6220.6.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.471 obręb Chłopowo gmina Krzęcin'' 2022-03-14 15:10:36
dokument GPKOŚ.6220.6.2022.AK Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 471 obręb Chłopowo gmina Krzęcin'' 2022-03-14 15:09:37
dokument GPKOŚ.6730.16.13.2021.AK Obwieszczenie - zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 8 marca 2022r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzję nr 16/2021 znak GPKOŚ.6220.16.12.2021.AK umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie odcinka wodociągu Sierosławiec - Kolonia V Chłopowo gm. Krzęcin 2022-03-11 08:33:14
dokument GPKOŚ.6220.16.11.2021.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania , że zostały zebrane materiały i dowody wystarczające do wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa odcinka wodociągu Sierosławiec - Kolonia V Chłopowo gm.Krzęcin'' 2022-03-09 14:48:27
dokument GPKOŚ.6220.5.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie do 34 farm fotowoltaicznych o mocy 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 , 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin". 2022-03-03 15:28:01
dokument GPKOŚ.6220.5.2022.AK Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 34 farm fotowoltaicznych o mocy 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 oraz 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin" 2022-03-03 15:24:05
dokument GPKOŚ.6220.4.2.2022.AK.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.531/9 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2022-03-02 11:56:02
dokument GPKOŚ.6220.4.2022.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.531/9 obręb Chłopowo gmina Krzęcin'' 2022-03-02 11:54:51
dokument GPKOŚ.6220.3.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami na gaz każdy o poj. 6,7 m?wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 obręb Mielęcin gmina Krzęcin''. 2022-02-28 10:28:30
dokument GPKOŚ.6220.3.2022.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7 m? wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin''. 2022-02-28 10:27:28
dokument GPKOŚ.6220.12.18.2021.AK Obwieszczenie na temat zawiadomienia wszystkich stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.40,59,64/1 w obrębie Słonice oraz 42/1,43,44 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin''. 2022-02-25 15:30:43
dokument GPKOŚ.6220.2.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin" 2022-02-21 14:24:41
dokument GPKOŚ.6220.2.2022.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/8 w obrębie Mielęcin" 2022-02-21 14:20:10
dokument GPKOŚ.6220.1.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/4 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin" 2022-02-18 15:11:48
dokument GPKOŚ.6220.1.2022.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa biogazowni rolniczej Mielęcin I na działce o nr ewid.30/4 w obrębie Mielęcin" 2022-02-18 15:06:53
dokument GPKOŚ.6733.6.6.2021.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie stanowiska słupowego SN-15kv na części działki o nr ewid.301 obręb Żeńsko gmina Krzęcin''. 2022-02-11 09:16:15
dokument GPKOŚ.6733.1.2.2022.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Jeziorze Czystym na terenie działki o nr ewid. 392 obręb Krzęcin gmina Krzęcin 2022-02-09 15:01:05
dokument GPKOŚ.6220.12.16.2021.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr.ewid.40, 59, 64/1 w obrębie Słonice oraz 42/1, 43, 44 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin. 2022-01-20 15:10:44
dokument GPKOŚ.6220.12.15.2021.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dola przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PVI wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 40,59,64/1 w obrębie Słonice oraz 42/1, 43, 44' w obrębie Objezierze gmina Krzęcin". 2022-01-20 14:57:42
dokument GPKOŚ.6220.18.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 76/13, 654/1, 654/3, 687/1, 688, 689/1, 689/2, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2, 889 , 713 obrębie Chłopowo gmina Krzęcin. 2022-01-19 13:44:35
dokument GPKOŚ.6220.18.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 76/13, 654/1, 654/3, 687/1, 688, 689/1, 689/2, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2, oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 w obrębie Chłopowo gmina Krzęcin. 2022-01-19 13:14:10
dokument GPKOŚ.6733.5.4.2021.AK Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie budynku usługowego - centrum usług wspólnych budynku biurowo-administracyjnego wraz z zapleczem kulturalno - integracyjnym i pomieszczeniami dla OSP na działce o nr. ewid. 159/7 obręb Krzęcin gmina Krzęcin'' 2022-01-04 14:51:53
dokument GPKOŚ.6733.4.5.2021.AK Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2021/CP z dnia 30 grudnia 2021r. dla inwestycji polegającej na Budowie stacji transformatorowej i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn 0,4kV na działkach o nr ewid.: 75, 76/5, 105, 106/1, 610/1-17 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2021-12-31 13:49:19
dokument GPKOŚ.6220.16.18.2020.AK. Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-12-31 13:42:33
dokument GPKOŚ.6220.18.2.2021.AK. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 76/13, 654/1, 654/3, 687/1, 688, 689/1, 689/2, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2, oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 w obrębie Chłopowo gmina Krzęcin. 2021-12-28 07:50:35
dokument GPKOŚ.6220.18.2021.AK.Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 76/13, 654/1, 654/3, 687/1, 688, 689/1, 689/2, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/2, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2, oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 w obrębie Chłopowo gmina Krzęcin. 2021-12-28 07:48:46
dokument GPKOŚ.6733.6.4.2021 Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego do ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stanowiska słupowego SN-15kv na części działki o nr ewid. 301 obręb Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-12-10 14:38:02
dokument GPKOŚ.6733.6.2.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stanowiska słupowego SN-15kv na części działki o nr ewid. 301 obręb Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-12-10 14:34:20
dokument GPKOŚ.6733.4.3.2021.AK Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na ,,Budowie stacji transformatorowej i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn o,4kV na działkach o nr ewid. 75, 76/5, 105, 106/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 610/6, 610/8, 610/10, 610/11, 610/12, 610/13, 610/14, 610/15, 610/16, 610/17, 656 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2021-12-09 12:32:57
dokument GPKOŚ.6220.10.15.2021.AK Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,,Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1, w obrębie Objezierze gmina Krzęcin'' 2021-12-03 14:11:22
dokument GPKOŚ.6220.10.14.2021.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 394, 399, 401, 404/1, 405/5, 408, 415, 429/4, 429/5, 393/1, w obrębie Objezierze gmina Krzęcin'' 2021-12-03 14:10:46
dokument GPKOŚ.6220.17.2.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-11-29 13:47:18
dokument GPKOŚ.6220.17.2021 Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 468/4 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-11-29 13:44:20
dokument GPKOŚ.6220.15.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW wraz z możliwością etapowania na części działki o nr ewid.78/18, 76/19 obręb Rakowo gmina Krzęcin". 2021-11-25 11:39:03
dokument GPKOŚ.6220.15.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW wraz z możliwością etapowania na części działki o nr ewid.78/18, 76/19 obręb Rakowo gmina Krzęcin". 2021-11-25 11:37:42
dokument GPKOŚ.6220.14.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.429/5 obręb Krzecin gmina Krzęcin". 2021-11-25 10:46:41
dokument GPKOŚ.6220.14.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 429/5 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-11-25 10:45:52
dokument GPKOŚ.6220.11.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 412/1 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-11-24 15:27:18
dokument GPKOŚ.6220.13.12.AK OBWIESZCZENIE o wydanym postanowienia wydanego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479 i 473 obręb Krzęcin" 2021-11-19 11:57:35
dokument GPKOŚ.6220.13.10.AK OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 479 i 473 obręb Krzęcin" 2021-11-19 11:56:14
dokument GPKOŚ.6220.16.2.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka wodociągu Sierosławiec - kolonia V Chłopowo gm. Krzęcin" 2021-11-18 14:28:45
dokument GPKOŚ.6220.16.2021.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie odcinka wodociągu Sierosławiec - kolonia V Chłopowo gm. Krzęcin" 2021-11-17 14:20:12
dokument GPKOŚ.6733.4.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji dot. inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie stacji transformatorowej i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn 0,4kV na działkach o nr ewid.: 75, 76/5, 105, 106/1, 610/1-17 obręb Chłopowo gmina Krzęcin. 2021-11-05 14:13:38
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.7.26.2020.AK o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędna infrastrukturą tech na działce o nr ew. 170/2 obręb Objezierze gmina Krzęcin 2021-10-28 15:33:01
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.5.26.2020.AK o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędna infrastrukturą tech na działce o nr ew. 53 obręb Słonice gmina Krzęcin 2021-10-28 15:32:22
dokument GPKOŚ.6720.1.2021.AK Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2021-10-21 09:42:50
dokument GPKOŚ.6220.15.2.2020.AK Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z możliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" 2021-10-20 14:12:31
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dotycząca wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z mozliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" 2021-10-20 14:10:52
dokument GPKOŚ.6220.16.17.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:38:11
dokument GPKOŚ.6220.16.16.2020.AK Obwieszczenie przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:35:28
dokument GPKOŚ.6220.16.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:33:15
dokument GPKOŚ.6220.12.16.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:29:55
dokument GPKOŚ.6220.12.15.2020.AK Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:22:36
dokument GPKOŚ.6220.12.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:11:17
dokument dotyczy: "Budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą o mocy do 4 MWp" usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim, gminie Bierzwnik w obrębie Pławno na działce nr 335/2. 2021-10-19 08:47:14
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.7.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 170/2 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin 2021-10-11 13:47:57
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.5.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 53 w obrębie Słonice gmina Krzęcin 2021-10-11 13:47:10
dokument GPKOŚ.6220.14.2.2021.AK Obwieszczenie - iż na wniosek przedłożony przez Panią Izę Michałek pełnomocnika Elektrownia PV70 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-10-01 11:45:24
dokument GPKOŚ.6220.14.2021.AK Obwieszczenie - zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-10-01 11:43:18
dokument GPKOŚ.6220.12.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" 2021-09-29 14:38:22
dokument GPKOŚ.6220.12.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" 2021-09-29 14:37:30
dokument GPKOŚ.6220.9.11.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9.2021 zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 20 września 2021 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 9/2021 znak GPKOŚ.6220.9.11.2021.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 374 obręb Żeńsko gmina Krzęcin?. 2021-09-24 12:48:56
dokument GPKOŚ.6220.13.2021.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 473, 479 obręb Krzęcin" 2021-09-17 14:25:32
dokument GPKOŚ.6220.13.2.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 473, 479 obręb Krzęcin" 2021-09-17 14:24:24
dokument GPKOŚ.6220.7.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-16 14:06:57
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6730.28.5.2021.AK w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej do 20MW na terenie części działki o nr ewid. 405/4 i 413/1 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-09-07 14:33:33
dokument GPKOŚ.6220.12.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze" 2021-08-31 08:20:18
dokument GPKOŚ.6220.12.2021.AK informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze" 2021-08-31 08:18:26
dokument GPKOŚ.6220.11.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23MW na działce o nr ew. 412.1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-08-31 08:16:17
dokument GPKOŚ.6220.11.2021.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23MW na działce o nr ew. 412.1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-08-31 08:14:26
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastruktura towarzyszącą na działce o nr ew. 394, 399, 401, 404.1, 405.5, 408, 415, 429.4, 429.5, 393.1 obręb Objezierze gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:22:22
dokument GPKOŚ.6220.10.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastruktura towarzyszącą na działce o nr ew. 394, 399, 401, 404.1, 405.5, 408, 415, 429.4, 429.5, 393.1 obręb Objezierze gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:20:19
dokument GPKOŚ.6220.9.9.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:17:13
dokument GPKOŚ.6220.8.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Krzęcin o łącznej mocy do 10MW na działce o nr ew. 412.2 obręb Krzęcin gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:14:57
dokument GPKOŚ.6220.8.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Krzęcin o łącznej mocy do 10MW na działce o nr ew. 412.2 obręb Krzęcin gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:12:38
dokument GPKOŚ.6220.7.10.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 378 obręb Żeńsko gm. Krzęcin 2021-08-26 13:10:04
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.10.2021.AK zawiadomienie dla wszystkich stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słonice o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin 2021-08-23 13:00:10
dokument GPKOŚ.6220.1.20.2021.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego z urzędu w dniu 25 czerwca 2021 postępowania pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:46:48
dokument GPKOŚ.6220.1.19.2021.AK obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:44:28
dokument GPKOŚ.6220.1.15.2021.AK zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania dś. dla inwestycji pn: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:40:05
dokument GPKOŚ.6220.10.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-07-18 15:26:30
dokument GPKOŚ.6220.10.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby 2021-07-18 15:25:53
dokument GPKOŚ.6220.6.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocny do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 373, 375, 377, 379 obręb Żeńsko gmina Krzęcin - PV Krzęcin IV". 2021-06-28 14:06:58
dokument GPKOŚ.6220.1.13.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 14:04:18
dokument GPKOŚ.6220.1.11.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 14:01:47
dokument GPKOŚ.6220.14.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 19/9 w obrębie Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:56:37
dokument GPKOŚ.6220.13.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania odmowy decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działkach o nr ew. 246 i 248 w obrębie Żeńsko Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:53:18
dokument GPKOŚ.6220.11.12.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11.2020 pn. Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 16 obrębie Słonice Gmina Krzęcin 2021-06-28 13:51:37
dokument GPKOŚ.6220.9.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:50:05
dokument GPKOŚ.6220.9.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin. 2021-06-28 13:48:02
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6733.1.6.2012.AK Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid.42.1,42.2,43.5,62,64.1 obręb Słonice Gmina Krzęcin 2021-06-15 15:27:12
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.5.8.2021.AK o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkach dla przedsięwzięcia pn."budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słonice o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice gmina Krzęcin" 2021-06-02 12:41:29
dokument GPKOŚ.6220.7.2.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do organów współopiniujących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW zlokalizowanej na działce o nr 378 w obrębie Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-06-01 15:11:44
dokument GPKOŚ.6220.7.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid 378 obręb Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-06-01 15:10:55
dokument GPKOŚ.6220.6.8.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 29MW na działkach o nr ewid. 373,375,377,379, obręb Żeńsko Gmina Krzęcin 2021-05-27 13:32:36
dokument GPKOŚ.6220.4.10.2021.AK Obwieszczenie o wydaniu dś. uwarunkowaniach Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce 403/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin 2021-05-25 15:15:14
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.11.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin 2021-05-12 08:47:19
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.9.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin 2021-05-12 08:44:37
dokument GPKOŚ.6220.3.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron post. o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo. 2021-05-10 13:20:58
dokument GPKOŚ.6220.2.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Objezierze. 2021-05-10 13:19:48
dokument GPKOŚ.6220.3.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej. Chlopowo 845.1,846.1,847,860 2021-05-10 13:17:57
dokument GPKOŚ.6220.2.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej. Objezierze 453.3, 453.11, 453.9, 466.3 2021-05-10 13:15:56
dokument GPKOŚ.6220.4.8.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach 2021-05-06 08:20:45
dokument GPKOŚ.6220.6.2021.AK Obwieszczenie w.s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 29MW 2021-05-04 08:19:46
dokument GPKOŚ.6220.7.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2021-04-21 08:13:47
dokument GPKOŚ.6220.5.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną 2021-04-21 08:13:08
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.2021.AK wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji do środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin." 2021-04-19 15:25:12
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.2.2021.AK wystąpienie do organów współopiniujących z zapytanie o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin". 2021-04-19 15:22:20
dokument GPKOŚ.6220.4.2021.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce nr 403.4 obręb Krzęcin Gmina Krzęcin". 2021-04-01 13:46:37
dokument GPKOŚ.6220.4.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdziałających i opinie dot.Budowy urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce 403.4 obręb Krzęcin, Gmina Krzęcin 2021-04-01 13:38:57
dokument GPKOŚ.6220.16.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ew. 321.1, 321.2, 250, 420 2021-03-12 14:30:52
dokument GPKOŚ.62.20.16.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu., stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ewid. 321.1, 321.2, 250, 420 2021-03-12 14:29:16
dokument GPKOŚ.6220.15.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo 2021-03-12 14:27:28
dokument GPKOŚ.62.20.15.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ewid. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo 2021-03-12 14:26:34
dokument GPKOŚ.6220.14.4.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW na działce o nr ewid. 19.9 Mielęcin 2021-03-12 14:23:43
dokument GPKOŚ.6220.13.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 246 i 248 Żeńsko 2021-03-12 14:22:50
dokument GPKOŚ.6220.12.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 103 i 104.1 obręb Krzęcin 2021-03-12 14:15:36
dokument GPKOŚ.62.20.12.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ewid. 103 i 104.1 Krzęcin 2021-03-12 14:13:32
dokument GPKOŚ.6220.11.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW na działce o nr ewid. 16 Słonice 2021-03-12 14:12:22
dokument GPKOŚ.6220.7.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 2MW dz. nr 172/2 Objezierze 2021-02-25 15:27:01
dokument GPKOŚ.6220.5.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 1MW dz. nr 53 Słonice 2021-02-25 15:25:36
dokument GPKOŚ.6220.6.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 2021-01-28 10:46:58
dokument GPKOŚ.6220.3.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdziałających i opinie 2021-01-26 15:32:37
dokument GPKOŚ.6220.2.2.2021.AK Obieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdzialajacych o opinie 2021-01-26 15:32:12
dokument GPKOS.6220.1.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowania oraz wysłanie wniosku do organów współdziałajacych o opinie 2021-01-26 15:31:49
dokument GPKOŚ.6220.6.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-12-23 10:29:23
dokument GPKOŚ.6220.4.10.2020.AK Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji nr 4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni fotowoltaiczynych o mocy do 1MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom Gmina Krzęcin 2020-11-04 11:11:37
dokument GPKOŚ.6220.7.17.2020.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania 170.2 Objezierze 2020-10-29 15:19:43
dokument GPKOŚ.6220.7.16.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk 2020-10-29 15:18:51
dokument GPKOŚ.6220.7.14.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania działka 170.2 Objezierze 2020-10-29 15:18:31
dokument GPKOŚ.6730.9.10.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzecin 2020-10-29 15:05:16
dokument GPKOŚ.6220.9.9.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu dś. uwarunkowaniach Budowa urządzeń fotowoltaicznych 403.4 Krzęcin 2020-10-29 15:04:46
dokument GPKOŚ.6220.8.19.2019.AK Obwieszczenie o wydaniu dś uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dot. Budowy farmy fotowoltaicznej Chłopowo II dz. 481 2020-10-28 14:21:03
dokument GPKOŚ.8.20.2019.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy farmy fotowoltaicznej Chłopowo II działka 481 2020-10-28 14:20:31
dokument GPKOŚ.6220.5.17.2020.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania 2020-10-27 15:30:20
dokument GPKOŚ.6220.5.16.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-10-27 15:29:55
dokument GPKOŚ.6220.5.14.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania działka 53 Słonice 2020-10-27 15:29:29
dokument GPKOŚ.6220.10.7.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 470 Krzęcin 2020-10-23 15:01:32
dokument GPKOS.6220.9.7.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzęcin 2020-10-23 15:01:14
dokument GPKOŚ.6220.6.19.2020.AK Owbieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania 2020-10-23 13:18:56
dokument GPKOŚ.6220.6.18.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-10-23 13:18:38
dokument GPKOŚ.6220.6.14.2020.AK Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania 2020-10-23 13:18:03
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 297/1, 289/1, 292/1 oraz 290 obrębie Chłopowo, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:11:27
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 297/1, 289/1, 292/1 oraz 290 obrębie Chłopowo, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:10:16
dokument GPKOŚ.6220.14.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 19/9 obrębie Milęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:08:35
dokument GPKOŚ.6220.14.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 19/9 obrębie Mielęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:07:32
dokument GPKOŚ.6220.13.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 246 i 248 obrębie Żeńsko, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:06:25
dokument GPKOŚ.6220.13.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 246 i 248 obrębie Żeńsko, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:04:21
dokument GPKOŚ.6220.12.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:03:49
dokument GPKOŚ.6220.12.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:01:08
dokument GPKOŚ.6220.11.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 16 obrębie Słonice, gmina Krzęcin" 2020-10-20 14:59:40
dokument GPKOŚ.6220.11.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 16 obrębie Słonice, gmina Krzęcin" 2020-10-20 14:58:15
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.12.2020.AK Zawieszające postępowanie do czasu przedlożenia raportu Objezierze 170.2 2020-09-24 14:29:57
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 24.09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 2020-09-24 14:29:32
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.12.2020.AK Zawieszające postępowanie do czasu przedlożenia raportu Słonice 53 2020-09-22 14:05:30
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 17.09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-09-22 14:05:09
dokument GPKOŚ.6220.10.2.2020.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałajacych o opinie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwar. 2020-09-09 15:31:56
dokument GPKOŚ.6220.10.2020.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 2020-09-09 15:31:30
dokument Rozporządzenie nr 9-2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-04 12:37:06
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2.2020 o wystapieniu do organów współdziałajacych o opinie w sprawie potrzebyprzeprowadzenia oceny 403.4 2020-09-02 15:14:23
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2020 o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dz. 403.4 2020-09-02 15:13:51
dokument OBWIESZCZENIE WOPN-ON.6320.16.2019.DM 2020-09-02 09:47:10
dokument GPKOŚ.6220.6.12.2020.AK Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu 2020-08-31 13:17:16
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 28.08.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania 2020-08-31 13:16:51
dokument GPKOŚ.6730.1.11.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia 2020-08-03 07:39:19
dokument GPKOŚ.6730.2.11.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych na dzialce o nr ewid. 17 obręb Słonice 2020-07-31 14:59:45
dokument GPKOŚ.6220.8.4.2020.AK OBWIESZCZENIE - wystąpienie do organów współdziałających 2020-07-23 15:17:08
dokument GPKOŚ.6220.8.2.2020.AK OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 2020-07-23 15:16:42
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.3.10.2020.AK Słonice 24 2020-07-20 11:09:51
dokument GPKOŚ.6720.7.3.2020.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających Objezierze 170.2 2020-07-16 11:50:23
dokument GPKOŚ.6720.7.2.2020A Obwieszczenie o wszczeciu postepowania farma fotowoltaiczna Objezierze 170.2 2020-07-16 11:49:59
dokument Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-07-14 15:13:42
dokument GPKOŚ.6220.12.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 5 na działce o nr ewid. 4034 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:31:44
dokument GPKOŚ.6220.11.13.2019.AK Obwieszczenie dla wszystich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni słonecznej 4 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:31:26
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskkowych uwarunkowaniach dla Elktrowni słonecznej 3 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin_1 2020-06-18 09:30:55
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskkowych uwarunkowaniach dla Elktrowni słonecznej 3 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:30:24
dokument GPKOŚ.6220.9.11.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Elektrownia słoneczna 2 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:30:04
dokument GPKOŚ.6220.8.17.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o zebraniu dowód i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Chłopowo II 2020-06-18 09:29:42
dokument GPKOŚ.6220.6.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 405.4 i 413.1 Krzecin 2020-06-04 16:28:22
dokument GPKOŚ.6220.6.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 405.4 i 413.1 Krzecin 2020-06-04 16:27:48
dokument GPKOŚ.6220.5.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 53 Słonice 2020-06-04 16:26:35
dokument GPKOŚ.6220.5.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 53 Słonice 2020-06-04 16:26:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6733.1.5.2019.AK o zakonczeniu postepowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz.143.1 2020-03-31 09:11:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.4.3.2020.AK o wystąpieniu do oragnów współdziałających 2020-03-24 12:43:04
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.4.2.2020.AK o wszęciu postępowania Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych działka 127.5 2020-03-24 12:42:22
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.13.8.2019.AK 2020-03-12 15:03:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.2.8.2020.AK 2020-03-12 15:03:22
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydnaiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.1.8.2020.AK 2020-03-12 15:03:05
dokument GPKOŚ.6220.3.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 24 Słonice 2020-03-02 14:45:39
dokument GPKOŚ.6220.3.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 24 Słonice 2020-03-02 14:45:18
dokument GPKOŚ.6220.8.16.2019.AK Obwieszczenie stron Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo II wraz z infrastukturą towarzyszącą na działce 481 Chłopowo gmina Krzęcin 2020-03-02 10:35:31
dokument GPKOŚ.6220.8.15.2019.AK Obwieszczenie dla społeczenstwa Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo II wraz z infrastukturą towarzyszącą na działce 481 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2020-03-02 10:34:55
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220. 6.10.2019.AK Przebudowa drogi powiatowej 2212Z Słonice - Rakowo 2020-02-27 11:52:21
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-4.747.1-9.2020.JR z dnia 24.02.2020 r. 2020-02-27 11:51:13
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6733.1.3.2019.AK 2020-02-12 15:31:05
dokument GPKOŚ.6220.12.10.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 5, 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:16:41
dokument GPKOŚ. 6220.11.10.2019 .AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 4 ,4034 Krzęcin 2020-02-07 15:16:13
dokument GPKOŚ.6220.10.10.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 3 , 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:15:45
dokument GPOŚ.6220.9.9.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach -Elekrownia słoneczna 2, 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:15:15
dokument GPKOŚ.6220.7.9.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach- Elektrownia Słoneczna 403.4 Krzęcin I 2020-02-07 15:14:34
dokument GPKOŚ.6220.6.8.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-przebudowa drogi powiatowej 221 Słonice-Rakowo 2020-02-07 15:13:34
dokument GPKOŚ.6220.2.3.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o. dz.ew.nr.17 2020-02-07 12:02:03
dokument GPKOŚ.6220.2.2.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp.z o.o. Dz. ew. nr 17 Słonice 2020-02-07 12:01:50
dokument GPKOŚ.6220.1.3.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o działka o nr ewid. 17 Słonice 2020-02-07 12:01:31
dokument GPKOŚ.6220.1.2.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o dz. nr ewid. 17 Słonice 2020-02-07 12:01:09
dokument Obwieszczenie WZ AP-1.7840.3.35-9.2019.JR 2020-01-28 14:58:41
dokument Obwieszczenie SZ.RUZ.424.6.10-5.2019.IW z dnia 20 stycznia 2020 2020-01-23 08:02:50
dokument Obwieszczenie WZ AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17 stycznia 2020 2020-01-23 07:56:45
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.9.2019.AK Chlopowo II 2020-01-21 13:17:30
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.7.2019.AK Chlopowo II 2020-01-21 13:17:00
dokument OBWIESZCZENIE SZ.RUZ.424.6.10-3.2019.IW Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R. 2019-12-30 12:35:00
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.13.2.2019 2019-12-16 14:50:22
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.13.2019 Elektrownia PV 440 2019-12-16 14:48:36
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.3.35-3.2019.JR z dnia 6 grudnia 2019 r. 2019-12-10 08:00:12
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.12.2.Elektrownia Sloneczna Nr 5 Krzecin 2019-11-29 10:10:51
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.12.Elektrownia Sloneczna Nr 5 Krzęcin 2019-11-29 10:10:30
dokument Obwieszczenie GPKOS.620.11.2.Elektrownia Sloneczna Nr 4 Krzęcin 2019-11-29 10:10:06
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.11.Elektrownia Sloneczna Nr 4 Krzęcin 2019-11-29 10:09:40
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.10.2.2019 Elektrownia Sloneczna Nr 3 Krzecin 2019-11-29 10:09:09
dokument Obwieszczenie GPKOŚ. 6220.10.2019 Elektrownia Sloneczna 3 Krzecin 2019-11-29 10:08:41
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2.2019 Elektrownia Słoneczna Nr 2 Krzęcin 2019-11-29 10:08:13
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2019 Elektrownia Słoneczna 2 Krzęcin 2019-11-29 10:07:35
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.2.2019 Chłopowo II 2019-11-14 11:34:43
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.2019 Chlopowo II 2019-11-14 11:34:20
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.2.2019 PV KRZĘCIN I 2019-11-12 11:55:52
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.2019 PV KRZĘCIN I 2019-11-12 11:55:22
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.6.2019 Przebudowa drogi powiatowej 2112Z 2019-10-11 11:47:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.2019 Przebudowa drogi powiatowej 2112Z 2019-10-11 11:47:00
dokument Obwieszczenie stron GPKOŚ.6220.5.8.2019r. z dnia 16 lipca 2019 r.zmiana Decyzji Nr 22014 z dnia 12 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ;Rozbudowa fermy tuczu drobiu Mielęcin 2019-07-18 14:05:17
dokument Obwieszczenie dla społeczeństwa GPKOŚ. 6220.5.7.2019 z dnia 16 lipca 2019r. zmiana Decyzji Nr 22014 z dnia 12 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ;Rozbudowa fermy tuczu drobiu Mielęcin 2019-07-18 14:04:41
dokument Obwieszczenie DLI-II.4620.14.2018.ML.9 2019-07-15 08:46:38
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowiej nr 4/ch w Krzęcinie 2019-07-10 14:25:35
dokument Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Krzęcin 2019-06-24 12:34:33
dokument OBWIESZCZENIE AP-1.7840.1.24-14.2019.JR WZ 13.06.2019 r. 2019-06-18 15:30:59
dokument OBWIESZCZENIE AP-1.7840.1.29-13.2019.JR WZ 13.06.2019 r. 2019-06-18 15:30:39
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.28-13.2019.PM Z DNIA 13 CZERWCA 2019 2019-06-14 13:16:18
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.27-13.2019.PM Z DNIA 13 CZERWCA 2019 2019-06-14 13:15:57
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.24-10.2019.JR z dnia 31 maja 2019 r. Szczecin 2019-06-06 13:01:33
dokument OBWIESZCZENIE (dla społeczeństwa) GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 5.06.2019 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1120 i 4802 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2019-06-05 14:57:21
dokument OBWIESZCZENIE (stron) GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 5.06.2019 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1120 i 4802 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2019-06-05 14:48:06
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.28-9.2019.PM 22 maja 2019 r. 2019-05-24 13:43:51
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.27-9.2019.PM 22 MAJA 2019r. 2019-05-24 13:43:29
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.29.-9.2019.JR 15 maja 2019 r. 2019-05-24 13:42:58
dokument OBWIESZCZENIE SKO/Ma/420/5090/18 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Szczecin 2019-04-24 14:08:42
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.29-3.2019.JR 2019-03-25 11:25:45
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.28-3.2019.PM 2019-03-25 11:25:04
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.27-3.2019.PM 2019-03-25 11:24:39
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.24-3.2019.JR 2019-03-25 11:24:23
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W SZCZECINIE z dnia 08.02.2019 r. 2019-02-13 15:04:23
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W BYDGOSZCZY z dnia 30.01.2019 r. 2019-02-06 15:13:14
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 18 stycznia 2019 r. 2019-01-22 11:56:47
dokument OBWIESZCZENIE PGWWP w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-10 15:16:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-08 14:36:56
dokument OBWIESZCZENIE PGWWP w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2018 r. 2018-12-27 13:21:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 14.12.2018 r. DB.RUZ.421.40.10.2018.PC 2018-12-19 08:42:59
dokument Pismo ZUW AP-1.747.12.-15.2018.JR z dnia 4.12.2018 r. 2018-12-07 14:54:34
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 listopada 2018 r. 2018-12-03 15:25:02
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 20 listopada 2018 r. 2018-11-23 12:10:02
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 9 listopada 2018 r. 2018-11-15 14:49:32
dokument OBWIESZENIE WZ z dnia 10 września 2018 r. 2018-11-15 11:51:23
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2018 r. 2018-11-09 15:23:00
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2018 r. 2018-10-30 14:35:38
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 października 2018 r. 2018-10-12 13:14:00
dokument Obwieszczenie WZ z 14 września 2018 r. 2018-09-25 08:25:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 25.04.2018 r. 2018-04-25 07:51:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20.04.2018 r. 2018-04-24 11:31:43
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poleskiej z dnia 28 marca 2018 r. 2018-04-04 15:23:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21.03.2018 r. 2018-03-23 10:18:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20.03.2018 r. 2018-03-20 14:42:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 15.12.2017 r. 2017-12-15 14:15:07
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z 7.12.2017 r. 2017-12-08 12:30:47
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z 16.10.2017 r. 2017-11-20 15:00:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 października 2017 r. 2017-10-19 11:39:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-13 15:04:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-13 09:30:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:24:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:23:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:23:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-10 10:40:56
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 28 lipca 2017 r.  2017-08-01 14:31:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18.07.2017 r. 2017-07-25 09:31:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania z dnia 4 lipca 2017 r. 2017-07-10 12:33:11
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wszczęciu postępowania z dnia 6 kwietnia 2017 r. 2017-04-12 07:43:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2017-03-28 15:14:14
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 22 marca 2017r. Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 2017-03-27 13:41:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2017-03-21 15:03:53
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:30:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:29:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:28:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:27:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:25:58
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 7 lutego 2017 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2017-02-14 12:36:35
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-16 12:54:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.7.16.2016.MP 2016-12-20 11:15:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z 14.12.2016 r. 2016-12-14 13:34:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2016-12-05 15:33:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.7.14.2016.MP z dnia 18.11.2016 r. 2016-11-21 07:50:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.6.11.2016.MP z dnia 15.11.2016 r. 2016-11-15 13:17:29
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 27.10.2016 r. 2016-10-27 15:28:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak sprawy: IPP.6733.6.9.2016.MP z dnia 19.10.2016 r. 2016-10-19 09:26:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.12.2016.MP z dnia 18.10.2016r. 2016-10-18 15:23:25
dokument Obwieszczenie 6220.01.2016 z 11 października 2016 r. "Krzęcin II - północ" 2016-10-12 15:26:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna IPP.6733.14.2.2016.MP z dnia 30.09.2016r. 2016-09-30 14:43:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna Znak sprawy:IPP.6733.7.9.2016.MP z dnia 27.09.2016r. 2016-09-29 15:24:25
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.02.20141.I z dnia 20.09.2016 2016-09-20 15:25:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.7.2016.MP z dnia 20.09.2016 2016-09-20 15:16:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.6.7.2016.MP 2016-09-20 15:15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.4.2016.MP 2016-09-13 15:12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.6.4.2016.MP 2016-09-13 15:11:46
dokument Obwieszczenie Wójta z dnia 25.08.2016 r. "Rozbudowa fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na terenie działek o numerach ew. 30/5, 30/3 oraz 41/10 obręb Mielęcin gmina Krzęcin" 2016-08-29 15:20:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-08-10 15:20:08
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 3 sierpnia 2016 r. 2016-08-03 14:37:39
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 15.07.2016 R. 2016-07-18 14:07:20
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 14.07.2016 R. O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 2016-07-18 14:06:25
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 14.07.2016 R. 2016-07-15 13:25:49
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 11.07.2016 R. 2016-07-13 15:32:49
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 27.06.2016 R. 2016-07-13 15:32:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-07-06 23:28:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-06-13 09:51:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-05-23 14:05:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-05-13 13:25:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec), gmina Krzęcin" 2016-05-13 13:23:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-05-08 20:10:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-04-27 15:10:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkacho numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin" 2016-04-18 14:52:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkacho numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec), gmina Krzęcin" 2016-04-18 14:49:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-03-29 15:03:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-03-25 12:57:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin" 2016-03-25 12:56:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-03-22 15:16:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin" 2016-03-22 15:14:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin 2016-02-24 14:21:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II? składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie" 2016-02-19 13:38:19
dokument OBWIESZCZENIE Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie. 2016-01-26 14:59:52
dokument OBWIESZCZENIE "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2016-01-15 08:00:16
dokument OBWIESZCZENIE "Budowiesieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2016-01-11 15:26:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniem sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2015-12-22 15:20:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-10-30 12:15:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-10-22 18:00:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-10-08 15:23:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-09-30 11:35:30
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE 2015-09-17 08:40:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" 2015-08-05 13:35:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" 2015-08-05 13:38:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin" 2015-07-31 08:22:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-07-10 15:27:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.07.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci SN oraz sterowniczo-sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-07-07 13:39:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lipca 2015r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-07-02 14:04:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.06.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-06-30 15:04:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.06.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-06-29 15:01:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26.05.2015r. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz przepompowniami ścieków, przyłączami, zasilaniem elektroenergetycznym, przyłączeniami sieci do oczyszczalni ścieków" 2015-06-18 07:43:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11 czerwca 2015 r. "Budowa elektroenergetycznej sieci SN oraz sterowniczo-sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-06-12 09:04:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.05.2015 r. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wrazz przepompowniami ścieków, przyłączami, zasilaniem elektroenergetycznym, przyłączeniami siecido oczyszczalni ścieków? 2015-05-11 15:03:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.05.2015 r. ?Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej? 2015-05-07 09:53:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.05.2015r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-05-07 09:49:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego" 2015-04-21 14:05:44