Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument GPKOŚ.6720.1.2021.AK Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2021-10-21 09:42:50
dokument GPKOŚ.6220.15.2.2020.AK Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z możliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" 2021-10-20 14:12:31
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dotycząca wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z mozliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" 2021-10-20 14:10:52
dokument GPKOŚ.6220.16.17.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:38:11
dokument GPKOŚ.6220.16.16.2020.AK Obwieszczenie przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:35:28
dokument GPKOŚ.6220.16.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-10-20 09:33:15
dokument GPKOŚ.6220.12.16.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:29:55
dokument GPKOŚ.6220.12.15.2020.AK Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:22:36
dokument GPKOŚ.6220.12.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". 2021-10-20 09:11:17
dokument dotyczy: "Budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą o mocy do 4 MWp" usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim, gminie Bierzwnik w obrębie Pławno na działce nr 335/2. 2021-10-19 08:47:14
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.7.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 170/2 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin 2021-10-11 13:47:57
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.5.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 53 w obrębie Słonice gmina Krzęcin 2021-10-11 13:47:10
dokument GPKOŚ.6220.14.2.2021.AK Obwieszczenie - iż na wniosek przedłożony przez Panią Izę Michałek pełnomocnika Elektrownia PV70 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-10-01 11:45:24
dokument GPKOŚ.6220.14.2021.AK Obwieszczenie - zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-10-01 11:43:18
dokument GPKOŚ.6220.12.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" 2021-09-29 14:38:22
dokument GPKOŚ.6220.12.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" 2021-09-29 14:37:30
dokument GPKOŚ.6220.9.11.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9.2021 zawiadamia się wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie,że w dniu 20 września 2021 r., Wójt Gminy Krzęcin wydał Decyzje nr 9/2021 znak GPKOŚ.6220.9.11.2021.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 374 obręb Żeńsko gmina Krzęcin?. 2021-09-24 12:48:56
dokument GPKOŚ.6220.13.2021.AK Informacja o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 473, 479 obręb Krzęcin" 2021-09-17 14:25:32
dokument GPKOŚ.6220.13.2.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych PV Krzęcin 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 349/6, 349/8, 346, 379 obręb Chłopowo oraz 473, 479 obręb Krzęcin" 2021-09-17 14:24:24
dokument GPKOŚ.6220.7.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-09-16 14:06:57
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6730.28.5.2021.AK w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej do 20MW na terenie części działki o nr ewid. 405/4 i 413/1 w obrębie Krzęcin gmina Krzęcin. 2021-09-07 14:33:33
dokument GPKOŚ.6220.12.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze" 2021-08-31 08:20:18
dokument GPKOŚ.6220.12.2021.AK informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze" 2021-08-31 08:18:26
dokument GPKOŚ.6220.11.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23MW na działce o nr ew. 412.1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-08-31 08:16:17
dokument GPKOŚ.6220.11.2021.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23MW na działce o nr ew. 412.1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" 2021-08-31 08:14:26
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastruktura towarzyszącą na działce o nr ew. 394, 399, 401, 404.1, 405.5, 408, 415, 429.4, 429.5, 393.1 obręb Objezierze gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:22:22
dokument GPKOŚ.6220.10.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastruktura towarzyszącą na działce o nr ew. 394, 399, 401, 404.1, 405.5, 408, 415, 429.4, 429.5, 393.1 obręb Objezierze gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:20:19
dokument GPKOŚ.6220.9.9.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:17:13
dokument GPKOŚ.6220.8.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Krzęcin o łącznej mocy do 10MW na działce o nr ew. 412.2 obręb Krzęcin gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:14:57
dokument GPKOŚ.6220.8.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych Krzęcin o łącznej mocy do 10MW na działce o nr ew. 412.2 obręb Krzęcin gm. Krzęcin" 2021-08-26 13:12:38
dokument GPKOŚ.6220.7.10.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 378 obręb Żeńsko gm. Krzęcin 2021-08-26 13:10:04
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.10.2021.AK zawiadomienie dla wszystkich stron postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słonice o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin 2021-08-23 13:00:10
dokument GPKOŚ.6220.1.20.2021.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego z urzędu w dniu 25 czerwca 2021 postępowania pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:46:48
dokument GPKOŚ.6220.1.19.2021.AK obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:44:28
dokument GPKOŚ.6220.1.15.2021.AK zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania dś. dla inwestycji pn: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW na działce o nr 52/4 obręb Mielęcin gm. Krzęcin" 2021-08-13 12:40:05
dokument GPKOŚ.6220.10.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-07-18 15:26:30
dokument GPKOŚ.6220.10.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby 2021-07-18 15:25:53
dokument GPKOŚ.6220.6.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocny do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 373, 375, 377, 379 obręb Żeńsko gmina Krzęcin - PV Krzęcin IV". 2021-06-28 14:06:58
dokument GPKOŚ.6220.1.13.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 14:04:18
dokument GPKOŚ.6220.1.11.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 14:01:47
dokument GPKOŚ.6220.14.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 19/9 w obrębie Mielęcin Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:56:37
dokument GPKOŚ.6220.13.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania odmowy decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działkach o nr ew. 246 i 248 w obrębie Żeńsko Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:53:18
dokument GPKOŚ.6220.11.12.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11.2020 pn. Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 16 obrębie Słonice Gmina Krzęcin 2021-06-28 13:51:37
dokument GPKOŚ.6220.9.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin" 2021-06-28 13:50:05
dokument GPKOŚ.6220.9.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin. 2021-06-28 13:48:02
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6733.1.6.2012.AK Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o nr ewid.42.1,42.2,43.5,62,64.1 obręb Słonice Gmina Krzęcin 2021-06-15 15:27:12
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.5.8.2021.AK o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkach dla przedsięwzięcia pn."budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słonice o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice gmina Krzęcin" 2021-06-02 12:41:29
dokument GPKOŚ.6220.7.2.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania o wystąpieniu do organów współopiniujących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW zlokalizowanej na działce o nr 378 w obrębie Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-06-01 15:11:44
dokument GPKOŚ.6220.7.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid 378 obręb Żeńsko gmina Krzęcin". 2021-06-01 15:10:55
dokument GPKOŚ.6220.6.8.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 29MW na działkach o nr ewid. 373,375,377,379, obręb Żeńsko Gmina Krzęcin 2021-05-27 13:32:36
dokument GPKOŚ.6220.4.10.2021.AK Obwieszczenie o wydaniu dś. uwarunkowaniach Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce 403/4 obręb Krzęcin gmina Krzęcin 2021-05-25 15:15:14
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.11.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin 2021-05-12 08:47:19
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.9.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin 2021-05-12 08:44:37
dokument GPKOŚ.6220.3.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron post. o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo. 2021-05-10 13:20:58
dokument GPKOŚ.6220.2.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Objezierze. 2021-05-10 13:19:48
dokument GPKOŚ.6220.3.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej. Chlopowo 845.1,846.1,847,860 2021-05-10 13:17:57
dokument GPKOŚ.6220.2.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej. Objezierze 453.3, 453.11, 453.9, 466.3 2021-05-10 13:15:56
dokument GPKOŚ.6220.4.8.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach 2021-05-06 08:20:45
dokument GPKOŚ.6220.6.2021.AK Obwieszczenie w.s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 29MW 2021-05-04 08:19:46
dokument GPKOŚ.6220.7.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2021-04-21 08:13:47
dokument GPKOŚ.6220.5.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną 2021-04-21 08:13:08
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.2021.AK wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji do środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin." 2021-04-19 15:25:12
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.2.2021.AK wystąpienie do organów współopiniujących z zapytanie o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7MW na działce o nr ewid. 39 obręb Słonice Gmina Krzęcin". 2021-04-19 15:22:20
dokument GPKOŚ.6220.4.2021.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce nr 403.4 obręb Krzęcin Gmina Krzęcin". 2021-04-01 13:46:37
dokument GPKOŚ.6220.4.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdziałających i opinie dot.Budowy urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce 403.4 obręb Krzęcin, Gmina Krzęcin 2021-04-01 13:38:57
dokument GPKOŚ.6220.16.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ew. 321.1, 321.2, 250, 420 2021-03-12 14:30:52
dokument GPKOŚ.62.20.16.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu., stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ewid. 321.1, 321.2, 250, 420 2021-03-12 14:29:16
dokument GPKOŚ.6220.15.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo 2021-03-12 14:27:28
dokument GPKOŚ.62.20.15.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ewid. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo 2021-03-12 14:26:34
dokument GPKOŚ.6220.14.4.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW na działce o nr ewid. 19.9 Mielęcin 2021-03-12 14:23:43
dokument GPKOŚ.6220.13.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 246 i 248 Żeńsko 2021-03-12 14:22:50
dokument GPKOŚ.6220.12.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 103 i 104.1 obręb Krzęcin 2021-03-12 14:15:36
dokument GPKOŚ.62.20.12.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ewid. 103 i 104.1 Krzęcin 2021-03-12 14:13:32
dokument GPKOŚ.6220.11.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW na działce o nr ewid. 16 Słonice 2021-03-12 14:12:22
dokument GPKOŚ.6220.7.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 2MW dz. nr 172/2 Objezierze 2021-02-25 15:27:01
dokument GPKOŚ.6220.5.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 1MW dz. nr 53 Słonice 2021-02-25 15:25:36
dokument GPKOŚ.6220.6.22.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 2021-01-28 10:46:58
dokument GPKOŚ.6220.3.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdziałających i opinie 2021-01-26 15:32:37
dokument GPKOŚ.6220.2.2.2021.AK Obieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdzialajacych o opinie 2021-01-26 15:32:12
dokument GPKOS.6220.1.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowania oraz wysłanie wniosku do organów współdziałajacych o opinie 2021-01-26 15:31:49
dokument GPKOŚ.6220.6.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-12-23 10:29:23
dokument GPKOŚ.6220.4.10.2020.AK Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji nr 4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni fotowoltaiczynych o mocy do 1MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom Gmina Krzęcin 2020-11-04 11:11:37
dokument GPKOŚ.6220.7.17.2020.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania 170.2 Objezierze 2020-10-29 15:19:43
dokument GPKOŚ.6220.7.16.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk 2020-10-29 15:18:51
dokument GPKOŚ.6220.7.14.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania działka 170.2 Objezierze 2020-10-29 15:18:31
dokument GPKOŚ.6730.9.10.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzecin 2020-10-29 15:05:16
dokument GPKOŚ.6220.9.9.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu dś. uwarunkowaniach Budowa urządzeń fotowoltaicznych 403.4 Krzęcin 2020-10-29 15:04:46
dokument GPKOŚ.6220.8.19.2019.AK Obwieszczenie o wydaniu dś uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dot. Budowy farmy fotowoltaicznej Chłopowo II dz. 481 2020-10-28 14:21:03
dokument GPKOŚ.8.20.2019.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy farmy fotowoltaicznej Chłopowo II działka 481 2020-10-28 14:20:31
dokument GPKOŚ.6220.5.17.2020.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania 2020-10-27 15:30:20
dokument GPKOŚ.6220.5.16.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-10-27 15:29:55
dokument GPKOŚ.6220.5.14.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania działka 53 Słonice 2020-10-27 15:29:29
dokument GPKOŚ.6220.10.7.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 470 Krzęcin 2020-10-23 15:01:32
dokument GPKOS.6220.9.7.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzęcin 2020-10-23 15:01:14
dokument GPKOŚ.6220.6.19.2020.AK Owbieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania 2020-10-23 13:18:56
dokument GPKOŚ.6220.6.18.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-10-23 13:18:38
dokument GPKOŚ.6220.6.14.2020.AK Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania 2020-10-23 13:18:03
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 297/1, 289/1, 292/1 oraz 290 obrębie Chłopowo, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:11:27
dokument GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 297/1, 289/1, 292/1 oraz 290 obrębie Chłopowo, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:10:16
dokument GPKOŚ.6220.14.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 19/9 obrębie Milęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:08:35
dokument GPKOŚ.6220.14.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 19/9 obrębie Mielęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:07:32
dokument GPKOŚ.6220.13.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 246 i 248 obrębie Żeńsko, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:06:25
dokument GPKOŚ.6220.13.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 246 i 248 obrębie Żeńsko, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:04:21
dokument GPKOŚ.6220.12.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:03:49
dokument GPKOŚ.6220.12.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin" 2020-10-20 15:01:08
dokument GPKOŚ.6220.11.2020.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 16 obrębie Słonice, gmina Krzęcin" 2020-10-20 14:59:40
dokument GPKOŚ.6220.11.2.2020.AK Obwieszczenie dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 16 obrębie Słonice, gmina Krzęcin" 2020-10-20 14:58:15
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.12.2020.AK Zawieszające postępowanie do czasu przedlożenia raportu Objezierze 170.2 2020-09-24 14:29:57
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 24.09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 2020-09-24 14:29:32
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.12.2020.AK Zawieszające postępowanie do czasu przedlożenia raportu Słonice 53 2020-09-22 14:05:30
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.5.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 17.09 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-09-22 14:05:09
dokument GPKOŚ.6220.10.2.2020.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałajacych o opinie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwar. 2020-09-09 15:31:56
dokument GPKOŚ.6220.10.2020.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 2020-09-09 15:31:30
dokument Rozporządzenie nr 9-2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-04 12:37:06
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2.2020 o wystapieniu do organów współdziałajacych o opinie w sprawie potrzebyprzeprowadzenia oceny 403.4 2020-09-02 15:14:23
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2020 o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dz. 403.4 2020-09-02 15:13:51
dokument OBWIESZCZENIE WOPN-ON.6320.16.2019.DM 2020-09-02 09:47:10
dokument GPKOŚ.6220.6.12.2020.AK Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu 2020-08-31 13:17:16
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.10.2020.AK o wydaniu post. z dnia 28.08.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania 2020-08-31 13:16:51
dokument GPKOŚ.6730.1.11.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia 2020-08-03 07:39:19
dokument GPKOŚ.6730.2.11.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych na dzialce o nr ewid. 17 obręb Słonice 2020-07-31 14:59:45
dokument GPKOŚ.6220.8.4.2020.AK OBWIESZCZENIE - wystąpienie do organów współdziałających 2020-07-23 15:17:08
dokument GPKOŚ.6220.8.2.2020.AK OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 2020-07-23 15:16:42
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.3.10.2020.AK Słonice 24 2020-07-20 11:09:51
dokument GPKOŚ.6720.7.3.2020.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających Objezierze 170.2 2020-07-16 11:50:23
dokument GPKOŚ.6720.7.2.2020A Obwieszczenie o wszczeciu postepowania farma fotowoltaiczna Objezierze 170.2 2020-07-16 11:49:59
dokument Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-07-14 15:13:42
dokument GPKOŚ.6220.12.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 5 na działce o nr ewid. 4034 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:31:44
dokument GPKOŚ.6220.11.13.2019.AK Obwieszczenie dla wszystich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni słonecznej 4 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:31:26
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskkowych uwarunkowaniach dla Elktrowni słonecznej 3 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin_1 2020-06-18 09:30:55
dokument GPKOŚ.6220.10.12.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskkowych uwarunkowaniach dla Elktrowni słonecznej 3 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:30:24
dokument GPKOŚ.6220.9.11.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Elektrownia słoneczna 2 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:30:04
dokument GPKOŚ.6220.8.17.2019.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania o zebraniu dowód i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Chłopowo II 2020-06-18 09:29:42
dokument GPKOŚ.6220.6.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 405.4 i 413.1 Krzecin 2020-06-04 16:28:22
dokument GPKOŚ.6220.6.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 405.4 i 413.1 Krzecin 2020-06-04 16:27:48
dokument GPKOŚ.6220.5.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 53 Słonice 2020-06-04 16:26:35
dokument GPKOŚ.6220.5.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 53 Słonice 2020-06-04 16:26:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6733.1.5.2019.AK o zakonczeniu postepowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz.143.1 2020-03-31 09:11:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.4.3.2020.AK o wystąpieniu do oragnów współdziałających 2020-03-24 12:43:04
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.4.2.2020.AK o wszęciu postępowania Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych działka 127.5 2020-03-24 12:42:22
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.13.8.2019.AK 2020-03-12 15:03:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.2.8.2020.AK 2020-03-12 15:03:22
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydnaiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPKOŚ.6220.1.8.2020.AK 2020-03-12 15:03:05
dokument GPKOŚ.6220.3.3.2020.AK Obwieszczenie o wystapieniu do organow współdziałających 24 Słonice 2020-03-02 14:45:39
dokument GPKOŚ.6220.3.2.2020.AK Obwieszczenie o wszczeciu postepowania Budowa eletrowni fotowoltaicznej działka 24 Słonice 2020-03-02 14:45:18
dokument GPKOŚ.6220.8.16.2019.AK Obwieszczenie stron Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo II wraz z infrastukturą towarzyszącą na działce 481 Chłopowo gmina Krzęcin 2020-03-02 10:35:31
dokument GPKOŚ.6220.8.15.2019.AK Obwieszczenie dla społeczenstwa Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo II wraz z infrastukturą towarzyszącą na działce 481 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2020-03-02 10:34:55
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220. 6.10.2019.AK Przebudowa drogi powiatowej 2212Z Słonice - Rakowo 2020-02-27 11:52:21
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-4.747.1-9.2020.JR z dnia 24.02.2020 r. 2020-02-27 11:51:13
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6733.1.3.2019.AK 2020-02-12 15:31:05
dokument GPKOŚ.6220.12.10.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 5, 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:16:41
dokument GPKOŚ. 6220.11.10.2019 .AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 4 ,4034 Krzęcin 2020-02-07 15:16:13
dokument GPKOŚ.6220.10.10.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-Elektrownia słoneczna nr 3 , 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:15:45
dokument GPOŚ.6220.9.9.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach -Elekrownia słoneczna 2, 403.4 Krzęcin 2020-02-07 15:15:15
dokument GPKOŚ.6220.7.9.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach- Elektrownia Słoneczna 403.4 Krzęcin I 2020-02-07 15:14:34
dokument GPKOŚ.6220.6.8.2019.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach-przebudowa drogi powiatowej 221 Słonice-Rakowo 2020-02-07 15:13:34
dokument GPKOŚ.6220.2.3.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o. dz.ew.nr.17 2020-02-07 12:02:03
dokument GPKOŚ.6220.2.2.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp.z o.o. Dz. ew. nr 17 Słonice 2020-02-07 12:01:50
dokument GPKOŚ.6220.1.3.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o działka o nr ewid. 17 Słonice 2020-02-07 12:01:31
dokument GPKOŚ.6220.1.2.2020.AK Obwieszczenie PV 440 Sp. z o.o dz. nr ewid. 17 Słonice 2020-02-07 12:01:09
dokument Obwieszczenie WZ AP-1.7840.3.35-9.2019.JR 2020-01-28 14:58:41
dokument Obwieszczenie SZ.RUZ.424.6.10-5.2019.IW z dnia 20 stycznia 2020 2020-01-23 08:02:50
dokument Obwieszczenie WZ AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17 stycznia 2020 2020-01-23 07:56:45
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.9.2019.AK Chlopowo II 2020-01-21 13:17:30
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.7.2019.AK Chlopowo II 2020-01-21 13:17:00
dokument OBWIESZCZENIE SZ.RUZ.424.6.10-3.2019.IW Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R. 2019-12-30 12:35:00
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.13.2.2019 2019-12-16 14:50:22
dokument OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.13.2019 Elektrownia PV 440 2019-12-16 14:48:36
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.3.35-3.2019.JR z dnia 6 grudnia 2019 r. 2019-12-10 08:00:12
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.12.2.Elektrownia Sloneczna Nr 5 Krzecin 2019-11-29 10:10:51
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.12.Elektrownia Sloneczna Nr 5 Krzęcin 2019-11-29 10:10:30
dokument Obwieszczenie GPKOS.620.11.2.Elektrownia Sloneczna Nr 4 Krzęcin 2019-11-29 10:10:06
dokument Obwieszczenie GPKOS.6220.11.Elektrownia Sloneczna Nr 4 Krzęcin 2019-11-29 10:09:40
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.10.2.2019 Elektrownia Sloneczna Nr 3 Krzecin 2019-11-29 10:09:09
dokument Obwieszczenie GPKOŚ. 6220.10.2019 Elektrownia Sloneczna 3 Krzecin 2019-11-29 10:08:41
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2.2019 Elektrownia Słoneczna Nr 2 Krzęcin 2019-11-29 10:08:13
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.9.2019 Elektrownia Słoneczna 2 Krzęcin 2019-11-29 10:07:35
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.2.2019 Chłopowo II 2019-11-14 11:34:43
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.8.2019 Chlopowo II 2019-11-14 11:34:20
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.2.2019 PV KRZĘCIN I 2019-11-12 11:55:52
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.7.2019 PV KRZĘCIN I 2019-11-12 11:55:22
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.6.2019 Przebudowa drogi powiatowej 2112Z 2019-10-11 11:47:14
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.6.2019 Przebudowa drogi powiatowej 2112Z 2019-10-11 11:47:00
dokument Obwieszczenie stron GPKOŚ.6220.5.8.2019r. z dnia 16 lipca 2019 r.zmiana Decyzji Nr 22014 z dnia 12 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ;Rozbudowa fermy tuczu drobiu Mielęcin 2019-07-18 14:05:17
dokument Obwieszczenie dla społeczeństwa GPKOŚ. 6220.5.7.2019 z dnia 16 lipca 2019r. zmiana Decyzji Nr 22014 z dnia 12 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ;Rozbudowa fermy tuczu drobiu Mielęcin 2019-07-18 14:04:41
dokument Obwieszczenie DLI-II.4620.14.2018.ML.9 2019-07-15 08:46:38
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowiej nr 4/ch w Krzęcinie 2019-07-10 14:25:35
dokument Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Krzęcin 2019-06-24 12:34:33
dokument OBWIESZCZENIE AP-1.7840.1.24-14.2019.JR WZ 13.06.2019 r. 2019-06-18 15:30:59
dokument OBWIESZCZENIE AP-1.7840.1.29-13.2019.JR WZ 13.06.2019 r. 2019-06-18 15:30:39
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.28-13.2019.PM Z DNIA 13 CZERWCA 2019 2019-06-14 13:16:18
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.27-13.2019.PM Z DNIA 13 CZERWCA 2019 2019-06-14 13:15:57
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.24-10.2019.JR z dnia 31 maja 2019 r. Szczecin 2019-06-06 13:01:33
dokument OBWIESZCZENIE (dla społeczeństwa) GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 5.06.2019 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1120 i 4802 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2019-06-05 14:57:21
dokument OBWIESZCZENIE (stron) GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 5.06.2019 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1120 i 4802 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2019-06-05 14:48:06
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.28-9.2019.PM 22 maja 2019 r. 2019-05-24 13:43:51
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.27-9.2019.PM 22 MAJA 2019r. 2019-05-24 13:43:29
dokument OBWIESZCZENIE WZ AP-1.7840.1.29.-9.2019.JR 15 maja 2019 r. 2019-05-24 13:42:58
dokument OBWIESZCZENIE SKO/Ma/420/5090/18 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Szczecin 2019-04-24 14:08:42
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.29-3.2019.JR 2019-03-25 11:25:45
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.28-3.2019.PM 2019-03-25 11:25:04
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.27-3.2019.PM 2019-03-25 11:24:39
dokument OBWIESZCZENIE 19.03.2019 r. AP-1.7840.1.24-3.2019.JR 2019-03-25 11:24:23
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W SZCZECINIE z dnia 08.02.2019 r. 2019-02-13 15:04:23
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W BYDGOSZCZY z dnia 30.01.2019 r. 2019-02-06 15:13:14
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 18 stycznia 2019 r. 2019-01-22 11:56:47
dokument OBWIESZCZENIE PGWWP w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-10 15:16:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-08 14:36:56
dokument OBWIESZCZENIE PGWWP w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2018 r. 2018-12-27 13:21:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 14.12.2018 r. DB.RUZ.421.40.10.2018.PC 2018-12-19 08:42:59
dokument Pismo ZUW AP-1.747.12.-15.2018.JR z dnia 4.12.2018 r. 2018-12-07 14:54:34
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 listopada 2018 r. 2018-12-03 15:25:02
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 20 listopada 2018 r. 2018-11-23 12:10:02
dokument OBWIESZCZENIE WZ z dnia 9 listopada 2018 r. 2018-11-15 14:49:32
dokument OBWIESZENIE WZ z dnia 10 września 2018 r. 2018-11-15 11:51:23
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2018 r. 2018-11-09 15:23:00
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2018 r. 2018-10-30 14:35:38
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 października 2018 r. 2018-10-12 13:14:00
dokument Obwieszczenie WZ z 14 września 2018 r. 2018-09-25 08:25:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 25.04.2018 r. 2018-04-25 07:51:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20.04.2018 r. 2018-04-24 11:31:43
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poleskiej z dnia 28 marca 2018 r. 2018-04-04 15:23:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21.03.2018 r. 2018-03-23 10:18:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20.03.2018 r. 2018-03-20 14:42:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 15.12.2017 r. 2017-12-15 14:15:07
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z 7.12.2017 r. 2017-12-08 12:30:47
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z 16.10.2017 r. 2017-11-20 15:00:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 października 2017 r. 2017-10-19 11:39:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-13 15:04:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-13 09:30:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:24:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:23:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-12 11:23:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin 2017-10-10 10:40:56
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 28 lipca 2017 r.  2017-08-01 14:31:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18.07.2017 r. 2017-07-25 09:31:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania z dnia 4 lipca 2017 r. 2017-07-10 12:33:11
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o wszczęciu postępowania z dnia 6 kwietnia 2017 r. 2017-04-12 07:43:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2017-03-28 15:14:14
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 22 marca 2017r. Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 2017-03-27 13:41:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2017-03-21 15:03:53
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:30:08
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:29:29
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:28:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:27:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna 2017-02-28 15:25:58
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 7 lutego 2017 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2017-02-14 12:36:35
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-16 12:54:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.7.16.2016.MP 2016-12-20 11:15:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z 14.12.2016 r. 2016-12-14 13:34:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna 2016-12-05 15:33:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.7.14.2016.MP z dnia 18.11.2016 r. 2016-11-21 07:50:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak: IPP.6733.6.11.2016.MP z dnia 15.11.2016 r. 2016-11-15 13:17:29
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 27.10.2016 r. 2016-10-27 15:28:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna znak sprawy: IPP.6733.6.9.2016.MP z dnia 19.10.2016 r. 2016-10-19 09:26:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.12.2016.MP z dnia 18.10.2016r. 2016-10-18 15:23:25
dokument Obwieszczenie 6220.01.2016 z 11 października 2016 r. "Krzęcin II - północ" 2016-10-12 15:26:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna IPP.6733.14.2.2016.MP z dnia 30.09.2016r. 2016-09-30 14:43:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczna Znak sprawy:IPP.6733.7.9.2016.MP z dnia 27.09.2016r. 2016-09-29 15:24:25
dokument Obwieszczenie GPKOŚ.6220.02.20141.I z dnia 20.09.2016 2016-09-20 15:25:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.7.2016.MP z dnia 20.09.2016 2016-09-20 15:16:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.6.7.2016.MP 2016-09-20 15:15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.7.4.2016.MP 2016-09-13 15:12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Choszczno IPP.6733.6.4.2016.MP 2016-09-13 15:11:46
dokument Obwieszczenie Wójta z dnia 25.08.2016 r. "Rozbudowa fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin, gmina Krzęcin na terenie działek o numerach ew. 30/5, 30/3 oraz 41/10 obręb Mielęcin gmina Krzęcin" 2016-08-29 15:20:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-08-10 15:20:08
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 3 sierpnia 2016 r. 2016-08-03 14:37:39
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 15.07.2016 R. 2016-07-18 14:07:20
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 14.07.2016 R. O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 2016-07-18 14:06:25
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 14.07.2016 R. 2016-07-15 13:25:49
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 11.07.2016 R. 2016-07-13 15:32:49
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN Z DNIA 27.06.2016 R. 2016-07-13 15:32:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-07-06 23:28:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-06-13 09:51:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-05-23 14:05:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-05-13 13:25:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec), gmina Krzęcin" 2016-05-13 13:23:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-05-08 20:10:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-04-27 15:10:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkacho numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo, gmina Krzęcin" 2016-04-18 14:52:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkacho numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec), gmina Krzęcin" 2016-04-18 14:49:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" 2016-03-29 15:03:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8, 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-03-25 12:57:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin" 2016-03-25 12:56:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/8 i 131 obręb Chłopowo gmina Krzęcin" 2016-03-22 15:16:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin" 2016-03-22 15:14:16
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin 2016-02-24 14:21:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa i eksploatacja ?Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II? składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie" 2016-02-19 13:38:19
dokument OBWIESZCZENIE Budowa i eksploatacja "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Krzęcin II" składającego się z maksymalnie 11 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w okolicach miejscowości Żeńsko, Krzęcin, Słonice i Nowy Klukom gm. Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie. 2016-01-26 14:59:52
dokument OBWIESZCZENIE "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2016-01-15 08:00:16
dokument OBWIESZCZENIE "Budowiesieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2016-01-11 15:26:33
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniem sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków" 2015-12-22 15:20:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-10-30 12:15:17
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-10-22 18:00:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-10-08 15:23:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-09-30 11:35:30
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE 2015-09-17 08:40:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" 2015-08-05 13:35:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu" 2015-08-05 13:38:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin" 2015-07-31 08:22:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-07-10 15:27:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 02.07.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci SN oraz sterowniczo-sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-07-07 13:39:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lipca 2015r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-07-02 14:04:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30.06.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-06-30 15:04:29
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.06.2015 r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-06-29 15:01:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26.05.2015r. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz przepompowniami ścieków, przyłączami, zasilaniem elektroenergetycznym, przyłączeniami sieci do oczyszczalni ścieków" 2015-06-18 07:43:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11 czerwca 2015 r. "Budowa elektroenergetycznej sieci SN oraz sterowniczo-sygnalizacyjnych linii światłowodowych" 2015-06-12 09:04:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.05.2015 r. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wrazz przepompowniami ścieków, przyłączami, zasilaniem elektroenergetycznym, przyłączeniami siecido oczyszczalni ścieków? 2015-05-11 15:03:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.05.2015 r. ?Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej? 2015-05-07 09:53:09
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.05.2015r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej" 2015-05-07 09:49:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego" 2015-04-21 14:05:44