Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Rada Gminy Krzęcin

ogłasza nabór kandydatów na ławników

na kadencję w latach 2016-2019

 

Kandydatów na ławników, w terminie do 30 czerwca 2015 roku, mogą składać:

 1. prezesi sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy (lista powinna zawierać imię/imiona i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis).

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 6. jest zdolny, ze wzglądu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

UWAGA! Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Biurze Rady w pok. Nr 12 Urzędu Gminy w Krzęcinie.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 4. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 

W Gminie Krzęcin liczbę ławników ustalono w wysokości: ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości 2 oraz ławnicy dla spraw pracy w ilości 2.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (pok. Nr 2).

Przewodniczący Rady

Artur Konopelski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Rady Gminy Krzęcin w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Choszcznie.docx (DOCX, 15.35Kb) 2015-10-14 12:17:24 1005 razy
2 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf (RTF, 60.32Kb) 2015-06-08 07:54:07 988 razy
3 Lista osób zgłaszających kandydata.doc (DOC, 161.00Kb) 2015-06-08 07:54:07 995 razy
4 oświadczenie_-_przestępstwo_ścigane_z_oskarżenia_publicznego.doc (DOC, 25.50Kb) 2015-06-08 07:54:07 1187 razy
5 oświadczenie_-_władza_rodzicielska.doc (DOC, 22.00Kb) 2015-06-08 07:54:07 1023 razy
6 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019.doc (DOC, 35.50Kb) 2015-06-08 07:54:07 995 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-06-2015 07:54:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paulina Wolańska 14-10-2015 12:17:24