Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej"

Znak sprawy: GPKOŚ 6730.28.2015                          

Krzęcin, dnia 22.10.2015r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzęcin, działając zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2015r. poz. 199  ze  zm.)

                               zawiadamia

że w dniu 22.10.2015r. znak: GPKOŚ 6730.28.2015 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/17, 33, 32/4 w obrębie geodezyjnym Przybysław gmina Krzęcin, polegającej na:

„Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej”


W związku z powyższym, z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Powiatowym Zarządem Dróg w Choszcznie oraz Wydziałem Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, pok.14.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Przybysławiu i Krzęcinie. 

Obwieszenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
                                                                                                   
                                

WÓJT GMINY KRZĘCIN
Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 22-10-2015 18:00:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 22-10-2015 18:00:37