Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

OBWIESZCZENIE "Budowiesieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków"

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.01.2015/I                                             

Krzęcin, dnia 11.01.2016r.

OBWIESZCZENIE

 

 Wójt Gminy Krzęcin, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.01.2016r. zostało wydane postanowienie znak: GPKOŚ: 6220.01.2015/I stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowiesieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Granowo wraz z przepompowniami ścieków, przyłączeniami kanalizacyjnymi do posesji, przyłączami elektrycznymi, podłączeniami sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków”.

 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r.,poz. 23)postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, w przedmiotowym przypadku – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 11-01-2016 15:26:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 11-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 15-01-2016 08:01:58