Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZPOŚGK.1.6730.3.3.2022.AK Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na "Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid.548/12 obręb Objezierze gmina Krzęcin"

Krzęcin, dnia  13 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: ZPOŚGK.I.6730.3.3.2022.AK

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie: art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że pismem z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak, ZPOŚGK.I.6730.3.2.2022.AK na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), tutejszy organ wystąpił do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 548/12 obręb Objezierze gmina Krzęcin”.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa informuję, że publiczne obwieszczenie i udostępnienie niniejszego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi w dniu 13 kwietnia 2022 r. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od tego dnia.

Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-04-2022 11:27:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 14-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-04-2022 11:27:21