Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin"

Krzęcin, dnia 21 marca 2016r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6733.01.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 61 §4, art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 10.03.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 366 i 376/3 obręb Krzęcin (kolonia Sierosławiec) gmina Krzęcin”.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. W związku z powyższym niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP tut. Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w m. Krzęcin.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul. Tylna 7, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Strony mają możliwość składania uwag  i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 22-03-2016 15:14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 22-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 22-03-2016 15:14:16