Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-17 14:44:49 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-17 14:43:49 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 maja 2022 r. Dominik Szymczykowski 2022-05-17 09:09:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 maja 2022 r. Dominik Szymczykowski 2022-05-17 08:58:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.3.9.2022.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się,co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7m? wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin" Dominik Szymczykowski 2022-05-16 15:16:30 dodanie dokumentu
Nowi kierownicy jednostek i nowi kierownicy referatów Urzędu Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-16 11:37:11 dodanie dokumentu
Kierownicy jednostek i kierownicy referatów UG w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-16 11:35:43 edycja dokumentu
Kierownicy jednostek i kierownicy referatów UG w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-16 11:35:03 edycja dokumentu
Kierownicy jednostek i kierownicy referatów UG w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2022-05-16 11:34:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.4.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:39:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.2.2022.AK zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:39:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.2.2022.AK zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:37:50 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:29:12 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:27:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie wyborów uzupełniających Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:27:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie wyborów uzupełniających Dominik Szymczykowski 2022-05-13 14:19:17 edycja dokumentu
Radni Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2022-05-12 12:20:20 edycja dokumentu
Radni Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2022-05-12 12:20:00 edycja dokumentu
Radni Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2022-05-12 12:19:22 dodanie dokumentu
ZP.ZO.12.04.2022 zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie" Dominik Szymczykowski 2022-05-11 11:43:24 edycja dokumentu
ZP.ZO.16.04.2022 zapytania ofertowego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. "Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w gminie Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2022-05-10 14:54:53 dodanie dokumentu
ZP.ZO.17.05.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej Krzęcin_- Prokolono nr 6800132" Dominik Szymczykowski 2022-05-10 14:52:51 edycja dokumentu
ZP.ZO.12.04.2022 zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie" Dominik Szymczykowski 2022-05-10 14:52:36 edycja dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dariusz Kusal 2022-05-10 14:30:05 edycja dokumentu
Szulc-Efekt sp. z o. o - efektywność energetyczna Dariusz Kusal 2022-05-10 14:28:26 usunięcie dokumentu
Szulc-Efekt sp. z o. o - efektywność energetyczna Dariusz Kusal 2022-05-10 14:27:57 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 udzielono pomocy publicznej Dominik Szymczykowski 2022-05-09 15:24:27 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń Dominik Szymczykowski 2022-05-09 15:23:24 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń Dominik Szymczykowski 2022-05-09 15:23:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie wyborów uzupełniających Dominik Szymczykowski 2022-05-09 12:29:20 dodanie dokumentu
ZP.ZO.17.05.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej Krzęcin_- Prokolono nr 6800132" Dominik Szymczykowski 2022-05-06 15:10:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku Dominik Szymczykowski 2022-05-06 14:47:53 dodanie dokumentu
ZP.ZO.15.04.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z" Dominik Szymczykowski 2022-05-06 14:30:45 edycja dokumentu
ZP.ZO.15.04.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z" Dominik Szymczykowski 2022-05-06 14:30:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok Dominik Szymczykowski 2022-05-05 15:07:58 dodanie dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2022-05-05 14:56:48 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XV/134/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2022-05-05 13:32:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.7.13.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 5 maja 2022r. zostało wydane postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin'' do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu z dnia 5 maja 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.7.10.2022.AK. Dominik Szymczykowski 2022-05-05 13:31:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.7.11.2022.AK zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 5 maja 2022r.zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 217/3 obręb Żeńsko gmina Krzęcin'' Dominik Szymczykowski 2022-05-05 13:19:24 dodanie dokumentu
ZP.ZO.12.04.2022 zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie" Dominik Szymczykowski 2022-05-05 13:02:14 edycja dokumentu