Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
GPKOŚ.6733.3.3.2021.AK zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na : "Budowie linii kablowej SN na działkach o numerze ewidencyjnym 225, 226, 241/2, 1120, 1132/1, 1132/2 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-10-22 10:27:57 dodanie dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dariusz Kusal 2021-10-22 08:35:56 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok" Dariusz Kusal 2021-10-21 15:10:49 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok" Dariusz Kusal 2021-10-21 15:09:51 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6720.1.2021.AK Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Dariusz Kusal 2021-10-21 09:42:50 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.15.2.2020.AK Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z możliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" Dariusz Kusal 2021-10-20 14:12:31 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dotycząca wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z mozliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin" Dariusz Kusal 2021-10-20 14:10:52 dodanie dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska. Dariusz Kusal 2021-10-20 12:56:41 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska. Dariusz Kusal 2021-10-20 12:55:45 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska. Dariusz Kusal 2021-10-20 12:54:30 edycja dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska. Dariusz Kusal 2021-10-20 12:51:05 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.16.17.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" Dariusz Kusal 2021-10-20 09:38:11 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.16.16.2020.AK Obwieszczenie przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" Dariusz Kusal 2021-10-20 09:35:28 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.16.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin" Dariusz Kusal 2021-10-20 09:33:15 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.16.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-10-20 09:29:55 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.15.2020.AK Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-10-20 09:23:23 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.12.15.2020.AK Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-10-20 09:22:36 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-10-20 09:11:17 dodanie dokumentu
NA 2021 ROK Dariusz Kusal 2021-10-19 12:18:50 edycja dokumentu
dotyczy: "Budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą o mocy do 4 MWp" usytuowanego w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim, gminie Bierzwnik w obrębie Pławno na działce nr 335/2. Dariusz Kusal 2021-10-19 08:47:14 dodanie dokumentu
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 Dariusz Kusal 2021-10-19 07:53:55 edycja dokumentu
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 Dariusz Kusal 2021-10-18 11:47:49 edycja dokumentu
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 Dariusz Kusal 2021-10-18 11:39:36 edycja dokumentu
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 Dariusz Kusal 2021-10-18 11:32:54 edycja dokumentu
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 Dariusz Kusal 2021-10-18 11:31:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GPKOŚ.6220.7.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 170/2 w obrębie Objezierze gmina Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-10-11 13:47:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GPKOŚ.6220.5.24.2020.AK dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 53 w obrębie Słonice gmina Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-10-11 13:47:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku. Dominik Szymczykowski 2021-10-07 09:34:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku Dominik Szymczykowski 2021-10-07 09:30:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-10-07 09:28:16 dodanie dokumentu
Protokół NR 19/VIII/2021 Dominik Szymczykowski 2021-10-06 09:22:45 dodanie dokumentu
Głosowania Dominik Szymczykowski 2021-10-06 09:19:35 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.14.2.2021.AK Obwieszczenie - iż na wniosek przedłożony przez Panią Izę Michałek pełnomocnika Elektrownia PV70 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2021-10-01 11:45:40 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.14.2.2021.AK Obwieszczenie - iż na wniosek przedłożony przez Panią Izę Michałek pełnomocnika Elektrownia PV70 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2021-10-01 11:45:24 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.14.2021.AK Obwieszczenie - zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 429.5 miejscowości Krzęcin gmina Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2021-10-01 11:43:18 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-09-29 14:39:37 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.12.12.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-09-29 14:38:22 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych Krzęcin PV1 wraz z niezbędną infrastrukturą im towarzyszącą na działce o nr ew. 40, 59, 64.1 obręb Słonice oraz 42.1, 43, 44 obręb Objezierze Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-09-29 14:37:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/170/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Dominik Szymczykowski 2021-09-28 09:49:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/169/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dominik Szymczykowski 2021-09-28 09:46:31 dodanie dokumentu