Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 34.VIII.2023 Ryszard Przywarty 2023-09-26 09:58:44 dodanie dokumentu
Głosowania Ryszard Przywarty 2023-09-26 09:01:04 edycja dokumentu
Głosowania Ryszard Przywarty 2023-09-26 08:58:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/295/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2023-2037 Ryszard Przywarty 2023-09-25 15:06:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/294/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok Ryszard Przywarty 2023-09-25 15:03:34 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXV/293/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Przywarty 2023-09-25 14:53:13 edycja dokumentu
Uchwała NR XXXV/293/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Przywarty 2023-09-25 14:37:26 edycja dokumentu
Uchwała NR XXXV/293/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ryszard Przywarty 2023-09-25 14:35:30 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXV/292/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzęcin Ryszard Przywarty 2023-09-25 13:34:03 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXV/292/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzęcin Ryszard Przywarty 2023-09-25 13:30:21 usunięcie dokumentu
Uchwała NR XXXV/292/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzęcin Ryszard Przywarty 2023-09-25 13:30:01 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 316/2023 Komisarza wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krzęcin Ryszard Przywarty 2023-09-25 08:09:20 edycja dokumentu
Postanowienie nr 316/2023 Komisarza wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krzęcin Ryszard Przywarty 2023-09-25 08:09:01 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.6.2.2023.AK. zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wniosku z dnia 11 września 2023 r. złożonego przez Panią Annę Kopeć - pełnomocnika Inwestora Spółki SIG PV 44 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin??. Ryszard Przywarty 2023-09-22 15:03:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.6.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin??. Ryszard Przywarty 2023-09-22 15:00:46 dodanie dokumentu
ZP.22.09.2023_Remont drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z. Dariusz Kusal 2023-09-22 12:28:40 dodanie dokumentu
ZP.21.09.2023_"Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin". Dariusz Kusal 2023-09-21 13:31:01 edycja dokumentu
ZP.21.09.2023_"Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin". Dariusz Kusal 2023-09-21 13:30:45 dodanie dokumentu
ZP.18.09.2023_Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko na działce 118/3, gm. Krzęcin Dariusz Kusal 2023-09-21 12:21:32 dodanie dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dariusz Kusal 2023-09-19 15:01:40 edycja dokumentu
Petycja_dotyczy przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001, w tym: utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Dariusz Kusal 2023-09-19 15:00:23 usunięcie dokumentu
Petycja_dotyczy przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001, w tym: utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Dariusz Kusal 2023-09-19 15:00:04 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 15 września 2023 r. Ryszard Przywarty 2023-09-15 15:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie Ryszard Przywarty 2023-09-15 14:37:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr43/2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych Ryszard Przywarty 2023-09-15 14:33:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie Ryszard Przywarty 2023-09-15 14:05:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie Ryszard Przywarty 2023-09-15 13:54:51 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie Ryszard Przywarty 2023-09-15 13:51:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Ryszard Przywarty 2023-09-15 09:57:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14 września 2023 roku Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: Ryszard Przywarty 2023-09-15 09:35:02 dodanie dokumentu
XXXV SESJA RADY GMINY KRZĘCIN Ryszard Przywarty 2023-09-13 13:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok Ryszard Przywarty 2023-09-12 14:06:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok Ryszard Przywarty 2023-09-12 14:05:59 dodanie dokumentu
Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Krzęcin w okresie od 11-15 września 2023 r. Ryszard Przywarty 2023-09-12 13:59:08 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Ryszard Przywarty 2023-09-12 10:01:14 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Ryszard Przywarty 2023-09-12 09:59:02 dodanie dokumentu
ZP.OSP.02.07.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie"_unieważniono Dariusz Kusal 2023-09-11 10:12:10 edycja dokumentu
ZP.OSP.01.06.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie"_unieważniono Dariusz Kusal 2023-09-11 10:11:52 edycja dokumentu
ZP.OSP.03.09.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie". Dariusz Kusal 2023-09-11 10:11:32 edycja dokumentu
ZP.OSP.03.09.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie". Dariusz Kusal 2023-09-11 10:07:45 dodanie dokumentu