Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dariusz Kusal 2021-07-23 11:13:11 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dariusz Kusal 2021-07-23 10:24:20 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dariusz Kusal 2021-07-21 13:31:24 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.10.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dariusz Kusal 2021-07-18 15:26:30 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.10.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby Dariusz Kusal 2021-07-18 15:25:53 dodanie dokumentu
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. Dariusz Kusal 2021-07-15 09:01:28 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dariusz Kusal 2021-07-15 09:00:07 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dariusz Kusal 2021-07-15 08:58:06 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dariusz Kusal 2021-07-15 08:56:46 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/159/2021 w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Dominik Szymczykowski 2021-07-08 08:32:52 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego i ostatecznego przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-07-06 10:27:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 Dominik Szymczykowski 2021-07-06 10:20:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-07-06 10:17:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2021 roku Dominik Szymczykowski 2021-07-06 10:15:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2021-07-06 10:13:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2021-07-06 09:57:35 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2021-07-06 09:57:29 edycja dokumentu
Bilans skonsolidowany 2020 rok Dominik Szymczykowski 2021-07-06 09:55:57 edycja dokumentu
Bilans skonsolidowany 2020 rok Dominik Szymczykowski 2021-07-06 09:55:47 dodanie dokumentu
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. Dariusz Kusal 2021-07-02 14:53:24 edycja dokumentu
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. Dariusz Kusal 2021-07-02 12:47:56 edycja dokumentu
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. Dariusz Kusal 2021-07-02 12:41:59 edycja dokumentu
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. Dariusz Kusal 2021-07-02 11:24:05 dodanie dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dariusz Kusal 2021-07-01 10:13:48 edycja dokumentu
Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-07-01 09:40:28 edycja dokumentu
Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-06-30 12:45:34 edycja dokumentu
Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-06-30 12:45:09 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dominik Szymczykowski 2021-06-30 12:40:59 edycja dokumentu
"Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" Dominik Szymczykowski 2021-06-30 12:04:59 dodanie dokumentu
Remont dróg gminnych w 2021 roku Dominik Szymczykowski 2021-06-30 11:32:59 edycja dokumentu
Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-06-30 11:32:34 usunięcie załacznika
GPKOŚ.6220.6.10.2021.AK Obwieszczenie o wydanej decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocny do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 373, 375, 377, 379 obręb Żeńsko gmina Krzęcin - PV Krzęcin IV". Dominik Szymczykowski 2021-06-28 14:06:58 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.1.13.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-06-28 14:04:18 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.1.11.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 25MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 52/4 obręb Mielęcin Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-06-28 14:01:47 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.14.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 19/9 w obrębie Mielęcin Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-06-28 13:56:37 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.13.12.2020.AK Obwieszczenie w sprawie wydania odmowy decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działkach o nr ew. 246 i 248 w obrębie Żeńsko Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-06-28 13:53:18 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.11.12.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11.2020 pn. Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 16 obrębie Słonice Gmina Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-06-28 13:51:37 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.9.2.2021.AK Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejących z zapytaniem o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin" Dominik Szymczykowski 2021-06-28 13:50:05 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.9.2021.AK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocny do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ew. 374 obręb Żeńsko Gmina Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2021-06-28 13:48:02 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.13.12.2020.AK Dominik Szymczykowski 2021-06-28 07:57:06 usunięcie dokumentu