Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.ZO.40.09.2022 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania "Remont dachu świetlicy - Chłopowo-dz.nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo." Dariusz Kusal 2022-09-23 14:39:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.12.2.2022.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających, z a w i a d a m i a m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 6 września 2022 r. ,złożonego przez BayWa r.e Polska Sp. z o.o. Plac Przymierza 6 lok.11, 03-944 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:38:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.12.2.2022.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających, z a w i a d a m i a m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 6 września 2022 r. ,złożonego przez BayWa r.e Polska Sp. z o.o. Plac Przymierza 6 lok.11, 03-944 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:38:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.12.2022.AK o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:36:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.12.2022.AK o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:36:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2.2022.AK. z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż na wniosek przedłożony przez Pana Lecha Jaroszewskiego zam. ul. Leśna 26 Chłopowo 73-232 Krzęcin zwanego dalej Inwestorem w dniu 5 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:32:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2022.AK o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:31:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2.2022.AK. z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż na wniosek przedłożony przez Pana Lecha Jaroszewskiego zam. ul. Leśna 26 Chłopowo 73-232 Krzęcin zwanego dalej Inwestorem w dniu 5 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:31:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2022.AK o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2022-09-23 14:28:55 dodanie dokumentu
ZP.ZO.39.09.2022 Zapytania ofertowego na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin." Dariusz Kusal 2022-09-22 15:20:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych Dominik Szymczykowski 2022-09-22 14:46:08 dodanie dokumentu
ZP.ZO.39.09.2022 Zapytania ofertowego na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin." Dariusz Kusal 2022-09-21 14:14:02 edycja dokumentu
Protokół NR 26/VIII/2021 Dominik Szymczykowski 2022-09-21 07:42:26 edycja dokumentu
Protokół NR 26/VIII/2021 Dominik Szymczykowski 2022-09-21 07:42:18 dodanie dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2022-09-19 14:18:11 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2022-09-19 14:14:45 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2022-09-19 14:11:46 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2022-09-19 14:08:07 edycja dokumentu
Głosowania Dominik Szymczykowski 2022-09-19 12:08:22 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/230/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 Dominik Szymczykowski 2022-09-19 12:00:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/229/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:59:24 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/229/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:58:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:57:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/227/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:52:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/226/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzęcin na rok szkolny 2022/2023 Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:50:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/225/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony Dominik Szymczykowski 2022-09-19 11:49:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. Dominik Szymczykowski 2022-09-19 07:42:23 dodanie dokumentu
ZP.ZO.40.09.2022 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania "Remont dachu świetlicy - Chłopowo-dz.nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo." Dominik Szymczykowski 2022-09-16 11:15:00 edycja dokumentu
ZP.ZO.40.09.2022 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania "Remont dachu świetlicy - Chłopowo-dz.nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo." Dominik Szymczykowski 2022-09-16 11:14:02 edycja dokumentu
ZP.ZO.40.09.2022 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania "Remont dachu świetlicy - Chłopowo-dz.nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo." Dominik Szymczykowski 2022-09-16 11:13:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.2.18.2022. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Wójt Gminy Krzęcin podjął zawieszone z urzędu w dniu 29 kwietnia 2022 r. postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek przedłożony przez Panią Monikę Ostrowską działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Panią Ewelinę Zych Prezesa Zarządu Spółki Jartom Sp. z o.o. z siedzibą Ciesław 37, 72-405 Świerzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin? Dominik Szymczykowski 2022-09-14 15:14:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GPKOŚ.6220.2.17.2022.AK podaje się do publicznej wiadomości -Wójt Gminy Krzęcin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie biogazowni rolniczej Mielęcin II na działce o nr ewid, 30/8 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin? Dominik Szymczykowski 2022-09-14 15:08:49 dodanie dokumentu
ZP.ZO.39.09.2022 Zapytania ofertowego na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin." Dominik Szymczykowski 2022-09-13 15:13:35 edycja dokumentu
ZP.ZO.39.09.2022 Zapytania ofertowego na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin." Dominik Szymczykowski 2022-09-13 15:13:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Winnickiej- Pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do udzielenia informacji dot. dodatku węglowego Dominik Szymczykowski 2022-09-13 08:32:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczeń wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2022-09-13 08:23:44 edycja dokumentu
Decyzje Dominik Szymczykowski 2022-09-12 13:48:49 edycja dokumentu
Decyzje Dominik Szymczykowski 2022-09-12 13:48:45 usunięcie załacznika
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2022-09-12 12:57:45 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2022-09-12 12:51:15 edycja dokumentu