Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zawiadomienia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument INFORMACJA : ZPOŚ.I.6220.1.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2024 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 429/6 obręb Objezierze, 431 i 435 obręb Krzęcin gmina Krzęcin??. 2024-02-01 14:08:49
dokument INFORMACJA ZPOŚ.I.6220.2.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2024 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 73/5 obręb Rakowo, gmina Krzęcin??. 2024-02-01 14:07:29
dokument INFORMACJA ZPOŚ.I.6220.9.2023.AK że w dniu 23 października 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce o nr ewid. 5/7 obręb Kaszewo gmina Krzęcin. 2023-11-13 14:42:12
dokument ZAWIADOMIENIE ZPOŚGP.I.6220.9.12.2022.AK    Zawiadamia się wszystkie strony w sprawie poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce o nr ewidencyjnym 24 obręb Mielęcin gmina Krzęcin". 2022-12-13 15:03:16
dokument ZPOŚGK.I.6730.8.2022.AK Informacja o zawiadomieniu , że w dniu 5 kwietnia 2022r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej PV - Krzęcin do 9 MW'' 2022-05-04 15:15:29
dokument GPKOŚ.6733.3.3.2021.AK zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na : "Budowie linii kablowej SN na działkach o numerze ewidencyjnym 225, 226, 241/2, 1120, 1132/1, 1132/2 obręb Chłopowo gmina Krzęcin". 2021-10-22 10:27:57
dokument GPKOŚ.6733.1.4.2021.AK zawiadomienie o wysłaniu celem uzgodnienia projketu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-09 15:16:21
dokument GPKOŚ.6733.1.3.2021.AK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-09 15:15:58
dokument GPKOS.6220.3.2021.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Farma fotowoltaiczna Chłopowo 845.1, 846.1, 847, 860 2021-01-26 15:28:57
dokument GPKOS.6220.2.2021.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 453.3, 453.11, 453.9, 466.3 obręb Objezierze 2021-01-26 15:28:33
dokument GPKOŚ.6220.1.2021.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 52.4 obręb Mielęcin 2021-01-26 15:28:13
dokument GPKOŚ.6220.3.12.2020.AK Zawiad. o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Słonice 24 2020-09-24 14:23:39
dokument GPKOŚ.6730.1.10.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka 18 obreb Słonice 2020-08-03 07:38:32
dokument GPKOŚ.6730.2.10.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka 17 obreb Słonice 2020-07-31 15:00:11
dokument GPKOŚ.6220.13.10.019.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka 8.2, 9 obreb Słonice 2020-07-17 10:57:18
dokument GPKOŚ.672.7.2020.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach farma fotowoltaiczna 170.2 Objezierze 2020-07-16 11:51:00
dokument GPKOŚ.6220.12.13.2019.AK Ogłoszenie do publicznej wiadomości o wyadniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 5 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:26:54
dokument GPKOŚ.6220.11.14.2019.AK Ogłoszenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 4 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:26:26
dokument GPKOŚ.6220.10.13.2020.AK Ogłoszenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 3 na działce o nr ewid. 403.4obręb Krzęcin 2020-06-18 09:25:59
dokument GPKOŚ.6220.9.12.2019.AK Ogłoszenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Elektrowni słonecznej 2 na działce o nr ewid. 403.4 obręb Krzęcin 2020-06-18 09:25:37
dokument GPKOŚ.6730.7.11.2019.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzecin 2020-06-17 08:15:56
dokument GPKOŚ.6220.6.2020.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 405.4 i 413.1 Krzecin 2020-06-04 16:29:33
dokument GPKOŚ.6220.5.2020.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Słonice 53 2020-06-04 16:29:11
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 127.5 Nowy Klukom 2020-03-24 12:44:00
dokument GPKOŚ.6220.3.2020.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Słonice 24 2020-03-02 14:24:05
dokument GPKOŚ.6220.8.11.2019.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopow II 2020-03-02 10:37:09
dokument GPKOŚ.6220.2.2020.AK Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 17 Słonice 2020-02-07 12:02:51
dokument GPKOŚ.6220.1.2020.AK Zawiadomienie o złozeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach działka 18 2020-02-07 12:02:37
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.2.14.2019 2019-11-06 07:40:17
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.4.9.2019 2019-10-23 15:10:14
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.3.9.2019 2019-10-23 15:09:57
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ.6220.01.2018 2019-10-08 08:38:08
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.2.12.2019 2019-09-23 14:10:03
dokument Zawiadomienie GPKOS.6220.4.7.2019 2019-09-10 09:34:02
dokument Zawiadomienie GPKOS.6220.3.7.2019 2019-09-10 09:33:45
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.5.11.2010 2019-09-06 08:47:05
dokument Zawiadomienie GPKOŚ.6220.5..2.2019 z dnia 16.07.2019r. 2019-07-17 12:54:04
dokument Zawiadomienie z dnia 17.06.2019 r. GPKOŚ.6220.4.2 "Budowa Elektrowni Słonecznej ?Słonice II? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 411, 412 (obręb 0003) w miejscowości Słonice, Gmina Krzęcin" 2019-06-24 11:40:00
dokument Zawiadomienie z dnia 17.06.2019 r.GPKOŚ.6220.3.2"Budowa Elektrowni Słonecznej ?Słonice I? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 411 (obręb 0003) w miejscowości Słonice, Gmina Krzęcin" 2019-06-24 11:39:19
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ.6220.2.2.2019 z dnia 7.06.2019 r. 2019-06-10 13:39:46
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 5.06.2019 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1120 i 480/2 obręb Chłopowo gmina Krzęcin 2019-06-05 14:33:43
dokument Informacja GPKOŚ.6220.01.2018 z dnia 4.12.2018 r 2018-12-06 07:46:50
dokument Informacja znak. GPKOŚ.6220.01.2018 2018-09-19 13:33:19
dokument Informacja znak. GPKOŚ.6220.02.2014.II 2018-09-13 14:26:59
dokument Informacja znak: GPKOŚ 6220.01.2018 2018-07-09 14:43:58
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ z dnia 15 lipca 2016 r. 2016-07-18 14:09:50
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ z dnia 5 lipca 2016 r. 2016-07-15 13:24:35
dokument ZAWIADOMIENIE GPKOŚ z dnia 06 lipca 2016r. 2016-07-06 23:30:49
dokument ZAWIADOMIENIE GDOŚ z dnia 12 października 2015 r. 2015-10-20 08:46:17
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r.(2) 2015-06-26 19:39:44
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r. 2015-06-26 19:38:22
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Szczecinie z dnia 15 maja 2015 r. 2015-05-22 08:53:59
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. 2015-05-22 08:52:30
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu z dnia 15 maja 2015 r. 2015-05-22 08:50:33
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. 2015-05-04 15:21:03
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. 2015-04-09 14:44:53