Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu"

Nasz znak: GPKOŚ 6730.17.2015                               

Krzęcin, dnia 31.07.2015 r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzęcin, działając zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr z 2015r. poz. 199  z późn.zm.)                      

zawiadamia

że w dniu 31.07.2015r. znak: GPKOŚ 6730.17.2015 została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 30/3, 30/5 i 41/10 w obrębie geodezyjnym Mielęcin gmina Krzęcin, polegającej na:

Rozbudowie fermy tuczu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu"

W związku z powyższym, z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Powiatowym Zarządem Dróg w Choszcznie, Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, pok.14.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Mielęcinie i Krzęcinie.

Obwieszenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 05-08-2015 13:38:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 05-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 05-08-2015 13:38:46