Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE ZPOŚ.I.6733.1.4.2024.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:?Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 43 obręb Objezierze gmina Krzęcin?, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2 OBWIESZCZENIE ZPOŚ.6733.1.2.2024.AK. Wójt Gminy Krzęcin zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:?Budowie przyłącza kablowego SN oraz kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ewid. 40, 64/1, 62, 61/2 w obrębie Słonice gmina Krzęcin i części działki o nr ewid. 43 obręb Objezierze gmina Krzęcin?
3 Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Krzęcin w okresie 4 - 8 marca 2024 r.
4 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzęcinie o składzie Komisji , siedzibie i dyżurach
5 POSTANOWIENIE NR 506/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzęcinie; POSTANOWIENIE NR 507/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzęcinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
6 Uchwała Nr XXXVIII/324/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037
7 Uchwała Nr XXXVIII/323/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2024 rok
8 UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin
9 UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
10 UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Granowo