Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie
2 Informacja Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 maja 2022 r.
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 maja 2022 r.
4 Obwieszczenie GPKOŚ.6220.3.9.2022.AK zawiadamiam wszystkie strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się,co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7m? wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin"
5 Nowi kierownicy jednostek i nowi kierownicy referatów Urzędu Gminy w Krzęcinie
6 Kierownicy jednostek i kierownicy referatów UG w Krzęcinie
7 Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.4.2022.AK zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin".
8 Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6733.2.2.2022.AK zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:,,Budowie odcinka sieci wodociągowej Sierosławiec -kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin na działkach o nr ewid. 376/2, 366,377,obręb Krzęcin, 14/1, 16 obręb Mielęcin, 327/1,329 obręb Chłopowo gmina Krzęcin".
9 Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III
10 Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Krzęcin