Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 GPKOŚ.6733.3.3.2021.AK zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na : "Budowie linii kablowej SN na działkach o numerze ewidencyjnym 225, 226, 241/2, 1120, 1132/1, 1132/2 obręb Chłopowo gmina Krzęcin".
2 ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok"
3 GPKOŚ.6720.1.2021.AK Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
4 GPKOŚ.6220.15.2.2020.AK Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z możliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin"
5 GPKOŚ.6220.15.2020.AK Informacja dotycząca wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrownii fotowoltaicznej o mocy do 75 MW z mozliwością etapowania na części działki o numerze ewidencyjnym 78/18 i 76/19 w obrębie Rakowo gmina Krzęcin"
6 PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska.
7 GPKOŚ.6220.16.17.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin"
8 GPKOŚ.6220.16.16.2020.AK Obwieszczenie przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin"
9 GPKOŚ.6220.16.13.2020.AK Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 321/1, 321/2, 250, 420 obręb Krzęcin gmina Krzęcin"
10 GPKOŚ.6220.12.16.2020.AK Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 103 i 104/1 obręb Krzęcin gmina Krzęcin".