Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Protokół Nr 34.VIII.2023
2 Uchwała Nr XXXV/295/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2023-2037
3 Uchwała Nr XXXV/294/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2023 rok
4 Uchwała NR XXXV/293/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
5 Uchwała NR XXXV/292/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzęcin
6 Postanowienie nr 316/2023 Komisarza wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krzęcin
7 O B W I E S Z C Z E N I E ZPOŚGK.I.6220.6.2.2023.AK. zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wniosku z dnia 11 września 2023 r. złożonego przez Panią Annę Kopeć - pełnomocnika Inwestora Spółki SIG PV 44 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin??.
8 INFORMACJA ZPOŚGK.I.6220.6.2023.AK zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 127/3, 127/4 obręb Nowy Klukom , gmina Krzęcin??.
9 ZP.22.09.2023_Remont drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z.
10 ZP.21.09.2023_"Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin".