Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2020 rok
2 Protokół NR 17/VIII/2021
3 Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2020 rok
4 UCHWAŁA NR XVIII/154/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
5 UCHWAŁA NR XVIII/153/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
6 UCHWAŁA NR XVIII/152/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034
7 UCHWAŁA NR XVIII/151/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok
8 UCHWAŁA NR XVIII/150/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzęcin do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. "Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160"
9 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2021 w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej , świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
10 OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.11.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin