Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6220.12.2.2022.AK. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających, z a w i a d a m i a m Strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 6 września 2022 r. ,złożonego przez BayWa r.e Polska Sp. z o.o. Plac Przymierza 6 lok.11, 03-944 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin".
2 Obwieszczenie ZPOŚGK.I.6730.12.2022.AK o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 52 MW, na działce o nr ewid. 520/10 obręb Granowo gmina Krzęcin".
3 Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2.2022.AK. z a w i a d a m i a s i ę w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e, iż na wniosek przedłożony przez Pana Lecha Jaroszewskiego zam. ul. Leśna 26 Chłopowo 73-232 Krzęcin zwanego dalej Inwestorem w dniu 5 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin".
4 Obwieszczenie GPKOŚ.6220.11.2022.AK o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku wraz z budową drogi wewnętrznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 500/10 obręb Chłopowo gmina Krzęcin".
5 Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
6 Protokół NR 26/VIII/2021
7 UCHWAŁA NR XXVII/230/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034
8 UCHWAŁA NR XXVII/229/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok
9 UCHWAŁA NR XXVII/228/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
10 UCHWAŁA NR XXVII/227/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym