Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lipca 2015r. "Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej"

Nasz znak: GPKOŚ 6730.22.2015                              

Krzęcin, dnia 01.07.2015r.  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin, działając zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr z 2015r. poz. 199 z późn.zm.)

zawiadamia

że w dniu 01.07.2015r. znak: GPKOŚ 6730.22.2015 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 4, 15, 16, 17, 18, 88, 89 w obrębie geodezyjnym Kaszewo gmina Krzęcin, polegającej na:

„Budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej”

W związku z powyższym, z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Starostwem Powiatowym w Choszcznie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, pok.14.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Słonicach i Krzęcinie.

Obwieszenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     

                                                                  WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                               Bogdan Wojciech Brzustowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 02-07-2015 14:04:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 02-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 02-07-2015 14:09:42