Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

GPKOŚ.6220.5.2022.AK Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 34 farm fotowoltaicznych o mocy 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 oraz 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin"

Znak sprawy: GPKOŚ.6220.5.2022.AK  

INFORMACJA

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.2373) zawiadamiam,
że w dniu 22 lutego 2022 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 34 farm fotowoltaicznych o mocy do 34 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 12/1 oraz 13/1 obręb Słonice gmina Krzęcin”.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Niniejsza informacja zostaje opublikowana w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie, wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 03-03-2022 15:24:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 03-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 03-03-2022 15:28:08