Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZO.01.2024 Renowacja ołtarza i fumigacja kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie 2024-04-24 10:22:53
dokument Renowacja wieży kościoła i więźby dachowej przy kościele pw. Św.Ap.Piotra i Pawła w Nowym Klukomiu 2024-04-22 11:49:18
dokument ZP.ZO. 04.01.2024 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie "Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie" 2024-01-31 11:17:58
dokument ZP.ZO. 03.01.2024 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie "Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie" 2024-01-15 11:55:33
dokument ZP.ZO.02.01.2024 zapytanie ofertowe na "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin obejmującego część obrębu Żeńsko". 2024-01-12 09:30:55
dokument ZP.ZO.01.01.2024 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin obejmującego obręb Sobieradz oraz części obrębów Żeńsko, Granowo, Przybysław, Chłopowo". 2024-01-10 12:58:33
dokument ENEA Oświetlenie - ogłoszenie o wyborze Wykonawcy i zawarciu umowy 2023-12-27 11:25:13
dokument ZP.ZO. 29.11.2023 dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu" 2023-11-23 09:52:56
dokument ZP.ZO. 26.10.2023 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania "Remont drogi gminnej nr 2212Z w miejscowości Rakowo" 2023-10-25 10:04:44
dokument ZP.ZO. 25.10.2023 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze" 2023-10-24 09:50:51
dokument ZP.ZO. 23.10.2023 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeńsko 2023-10-19 13:39:29
dokument ZP.ZO.17.07.2023 Konserwacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Żeńsko na działce nr 176 obręb Żeńsko 2023-07-25 09:39:56
dokument ZP.ZO.16.06.2023 Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin? 2023-06-30 11:27:04
dokument "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin 2023 r." 2023-05-16 13:10:01
dokument ZP.ZO.13.04.2023_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin". 2023-04-27 13:03:27
dokument ZP.ZO.11.03.2023 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zadania pn. "Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie". 2023-03-29 14:25:04
dokument ZP.ZO.09.03.2023_Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. : "Budowa Budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie". 2023-03-28 12:08:46
dokument ZP.ZO.08.03.2023 "Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej obiektu Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnienia usług." 2023-03-16 12:49:30
dokument ZP.ZO.05.02.2023 "Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7 w ramach zadania Dostępny Samorząd" 2023-02-14 08:48:30
dokument ZP.ZO.02.01.2023 "Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7 w ramach zadania Dostępny Samorząd". 2023-01-27 12:20:05
dokument ZP.ZO.01.01.2023 "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin na podstawie Uchwały Nr XXVIII/234/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania" 2023-01-05 14:48:55
dokument ZP.ZO.44.12.2022 ogłoszenie o wyborze wykonawcy 2023-01-02 10:19:03
dokument ZP.ZO.43.12.2022 Przeprowadze szkoleń w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz z cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2022-12-09 13:31:35
dokument ZP.ZO.42.12.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie "Konserwacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Żeńsko na działce nr 176 obręb Żeńsko" 2022-12-01 08:12:29
dokument ZP.ZO.41.10.2022 - Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej Krzęcin-Prokolno nr 6800132" 2022-10-06 13:34:00
dokument ZP.ZO.40.09.2022 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania "Remont dachu świetlicy - Chłopowo-dz.nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo." 2022-09-16 11:13:50
dokument ZP.ZO.39.09.2022 Zapytania ofertowego na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin." 2022-09-13 15:13:27
dokument ZP.ZO.38.08.2022_Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy zadania pn. "Budowa chodnika wraz ze zjazdami, ul. Główna w m. Chłopowo, gm. Krzęcin" 2022-08-30 11:50:04
dokument ZP.35.07.2022 opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2023-2030" 2022-08-17 10:15:39
dokument ZP.ZO.34.07.2022 "Przebudowę ulicy Wesołej i Bocznej w miejscowości Granowo" 2022-08-11 10:16:44
dokument ZP.ZO.32.07.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn:" Budowa remizy OSP w Krzęcinie." 2022-07-15 09:56:37
dokument ZP.31.07.2022- "Modernizację trybun na terenie boiska sportowego w miejscowości Granowo w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej w Krzęcinie" 2022-07-15 09:47:30
dokument ZP.ZO.27.07.2022_Zapytanie ofertowe_Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera. 2022-07-04 11:58:47
dokument ZP.ZO.25.06.2022 Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ulicy Wesołej i Bocznej w miejscowości Granowo" 2022-07-01 13:41:02
dokument ZP.ZO.26.06.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie "Remontu dróg gminnych w 2022 r. na terenie Gminy Krzęcin" 2022-06-23 14:49:40
dokument IR-RDGN-ZP-III_ZP.ZO.24.06.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie "Remontu dróg gminnych w 2022 r. na terenie Gminy Krzęcin" 2022-06-14 09:24:35
dokument ZP.ZO.22.06.2022 ZAPYTANIE "Obsługa bankowa budżetu Gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin, w tym gminnej instytucji kultury, w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023r." 2022-06-13 13:08:08
dokument IR-RDGN-ZP-III_ZP.ZO.23.06.2022 Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie" 2022-06-08 15:10:50
dokument ZP.ZO.19.05.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej ulicy Tylnej w Krzęcinie." 2022-05-27 12:46:21
dokument ZP.ZO.18.05.2022_Zapytanie ofertowe_Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera. 2022-05-26 13:04:00
dokument ZP.ZO.21.05.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania antywirusowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2022-05-23 13:12:43
dokument ZP.ZO.20.05.2022 Zapytanie ofertowe "Remontu dróg gminnych w 2022 r. na terenie Gminy Krzęcin" 2022-05-20 10:55:23
dokument ZP.ZO.16.04.2022 zapytania ofertowego wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. "Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w gminie Krzęcin" 2022-05-10 14:54:53
dokument ZP.ZO.17.05.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej Krzęcin_- Prokolono nr 6800132" 2022-05-06 15:10:39
dokument ZP.ZO.15.04.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z" 2022-05-06 14:30:33
dokument ZP.ZO.12.04.2022 zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie" 2022-05-05 13:02:00
dokument Zapytanie ofertowe na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin 2022 r." 2022-04-25 09:13:15
dokument ZP.ZO.13.04.2022_Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2022-04-14 12:56:53
dokument ZP.ZO.10.03.2022 Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Gminy Krzęcin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2022-03-31 12:33:32
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji Projektu: pn. "Zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Krzęcinie (ulica Tylna, ulica Niepodległości)" 2022-03-08 11:34:57
dokument ZP.ZO.02.02.2022_Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim. 2022-02-15 13:25:36
dokument ZP.ZO.05.02.2022_Zapytanie ofertowe_Wydanie publikacji książkowej pt. "Bitwa pod Granowem 1627". 2022-02-10 10:59:28
dokument ZP.ZO.04.01.2022_Zapytanie ofertowe_Wydanie publikacji książkowej pt. "Bitwa pod Granowem 1627". 2022-01-20 11:44:10
dokument ZP.ZO.03.01.2022_Zapytanie ofertowe_Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera. 2022-01-20 11:40:34
dokument Informacja o wyborze wykonawcy 2021-12-29 12:19:35
dokument Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości 2021-12-14 09:57:50
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok" 2021-10-21 15:09:51
dokument pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działkach numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo" 2021-09-07 15:31:16
dokument "Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" 2021-06-30 12:04:59
dokument Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin 2021-06-16 13:57:54
dokument Remont dróg gminnych w 2021 roku 2021-06-08 12:20:30
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie 2020-11-25 15:05:17
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji 2020-11-06 12:52:37
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2020-11-04 09:19:51
dokument Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2020-10-28 08:49:49
dokument Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie. 2020-07-03 09:07:12
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej na 2020-07-02 12:09:47
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na 2020-07-02 12:07:08
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin w 2020 r. 2020-06-22 14:37:36
dokument OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZĘCIN ORAZ GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE OD 01.07.2020 r. DO 30.06.2022 r. 2020-06-08 12:00:10
katalog Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzęcin 2020-05-21 14:18:42
dokument Zaproszenie do składania ofert - montaż lamp solarnych 2020-04-17 07:46:18
dokument Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo, działka 756, gm. Krzęcin 2020-03-23 15:25:30
dokument Zakup i dostawa środków ochorny i dezynfekcji - dokument stracił ważność 2020-03-18 11:21:54
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej, dotyczy projektu 2020-01-22 14:56:02
dokument Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 2019-12-06 08:37:57
dokument ZAPROSZENIE DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY NABYCIA OBLIGACJI GMINY 2019-11-12 13:19:50
dokument Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego. 2019-09-13 12:47:45
dokument "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin 2019" 2019-08-23 11:58:25
dokument Zapytanie ofertowe - świadectw charakterystyki energetycznej budynków 2019-07-30 12:29:00
dokument Zapytanie ofertowe - audytów energetycznych budynków 2019-07-30 12:28:34
dokument Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Granowo, gmina Krzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 51 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 48. 2019-03-15 12:00:46
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ NA AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRZĘCIN NA LATA 2017-2023 2019-01-15 14:26:24
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na "KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZĘCIN" 2018-05-16 09:38:12
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługę w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych koparko-ładowarką na rowach melioracyjnych 2018-03-05 14:37:46
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT "Remont dróg gminnych w roku 2018" 2018-03-05 14:35:31
dokument Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z 2018-02-15 15:08:52
dokument Zapytanie ofertowe: usługi cateringowe 2018-02-05 15:16:08
dokument Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 2018-02-05 10:17:17
dokument Wykonanie usług cateringowych - "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2017-12-11 13:34:50
dokument Wykonanie Usług Transportowych - "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2017-12-11 13:28:49
dokument Zaproszenie do składania ofert - rekultywacja 2017-01-03 09:19:57
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące składowiska odpadów 2016-09-22 15:16:37
dokument "Wykonanie podwyższenia piłkochwytów zespołu rekreacyjno-sportowego w Chłopowie" 2016-07-26 10:49:16
dokument Zapytanie ofertowe Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie 2015-12-04 10:19:33
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi 2015-06-10 08:26:44
dokument KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 2015-05-21 10:01:10