Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok" 2021-10-21 15:09:51
dokument pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczy projektu pn. "Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działkach numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo" 2021-09-07 15:31:16
dokument "Przebudowę drogi kat. gminnej ul. Kwiatowej oraz Miodowej w miejscowości Krzęcin wraz z budową stanowisk parkingowych" 2021-06-30 12:04:59
dokument Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin 2021-06-16 13:57:54
dokument Remont dróg gminnych w 2021 roku 2021-06-08 12:20:30
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie 2020-11-25 15:05:17
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji 2020-11-06 12:52:37
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2020-11-04 09:19:51
dokument Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2020-10-28 08:49:49
dokument Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie. 2020-07-03 09:07:12
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej na 2020-07-02 12:09:47
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na 2020-07-02 12:07:08
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin w 2020 r. 2020-06-22 14:37:36
dokument OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZĘCIN ORAZ GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE OD 01.07.2020 r. DO 30.06.2022 r. 2020-06-08 12:00:10
katalog Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzęcin 2020-05-21 14:18:42
dokument Zaproszenie do składania ofert - montaż lamp solarnych 2020-04-17 07:46:18
dokument Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo, działka 756, gm. Krzęcin 2020-03-23 15:25:30
dokument Zakup i dostawa środków ochorny i dezynfekcji - dokument stracił ważność 2020-03-18 11:21:54
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej, dotyczy projektu 2020-01-22 14:56:02
dokument Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 2019-12-06 08:37:57
dokument ZAPROSZENIE DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY NABYCIA OBLIGACJI GMINY 2019-11-12 13:19:50
dokument Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych oraz ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego. 2019-09-13 12:47:45
dokument "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin 2019" 2019-08-23 11:58:25
dokument Zapytanie ofertowe - świadectw charakterystyki energetycznej budynków 2019-07-30 12:29:00
dokument Zapytanie ofertowe - audytów energetycznych budynków 2019-07-30 12:28:34
dokument Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Granowo, gmina Krzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 51 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 48. 2019-03-15 12:00:46
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ NA AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRZĘCIN NA LATA 2017-2023 2019-01-15 14:26:24
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na "KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRZĘCIN" 2018-05-16 09:38:12
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługę w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych koparko-ładowarką na rowach melioracyjnych 2018-03-05 14:37:46
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT "Remont dróg gminnych w roku 2018" 2018-03-05 14:35:31
dokument Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z 2018-02-15 15:08:52
dokument Zapytanie ofertowe: usługi cateringowe 2018-02-05 15:16:08
dokument Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 2018-02-05 10:17:17
dokument Wykonanie usług cateringowych - "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2017-12-11 13:34:50
dokument Wykonanie Usług Transportowych - "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2017-12-11 13:28:49
dokument Zaproszenie do składania ofert - rekultywacja 2017-01-03 09:19:57
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące składowiska odpadów 2016-09-22 15:16:37
dokument "Wykonanie podwyższenia piłkochwytów zespołu rekreacyjno-sportowego w Chłopowie" 2016-07-26 10:49:16
dokument Zapytanie ofertowe Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie 2015-12-04 10:19:33
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi 2015-06-10 08:26:44
dokument KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 2015-05-21 10:01:10