Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

O B W I E S Z C Z E N I E "Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo - sygnalizacyjnych linii światłowodowych"

Krzęcin, dnia 30.10.2015 r.

Znak sprawy: GPKOŚ 6220.03.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 38ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30 października 2015r., na wniosek z dnia 24.09.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.09.2015r.) przedłożony przez Forthewind Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, reprezentowana przez Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii elektroenergetycznych SN oraz sterowniczo – sygnalizacyjnych linii światłowodowych”

zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 404, 67, 406, 66, 56, 41, 42, 402 obręb Krzęcin, gmina Krzęcin.

 Jednocześnie zawiadamiam, iż z treścią w/w decyzji oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Krzęcinie.

Obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-10-2015 12:15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 30-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-10-2015 12:15:51