Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.30.12.2023_Budowy Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie. 2023-12-12 11:10:22 Minął termin składania ofert
ZP.24.10.2023_Obsługa bankowa budżetu gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych gminy Krzęcin oraz gminnej instytucji kultury w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. 2023-11-03 09:24:19 Minął termin składania ofert
ZP.22.09.2023_Remont drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z. 2023-09-22 12:28:40 Minął termin składania ofert
ZP.21.09.2023_"Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin". 2023-09-21 13:31:01 Minął termin składania ofert
ZP.18.09.2023_Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Żeńsko na działce 118/3, gm. Krzęcin 2023-09-21 12:21:32 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.03.09.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie". 2023-09-11 10:11:32 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.02.07.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie"_unieważniono 2023-09-11 10:12:10 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.01.06.2023_"Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie"_unieważniono 2023-09-11 10:11:52 Minął termin składania ofert
ZP.15.06.2023_Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Krzęcinie. 2023-06-07 07:54:13 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.01.04.2023_Podniesienie atrakcyjności krzęcińskiej strefy zieleni i relaksu poprzez budowę pomostu widokowego. 2023-04-27 11:14:06 Minął termin składania ofert
ZP.10.03.2023 Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin 2023-03-30 10:30:20 Minął termin składania ofert
ZP.06.03.2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie 2023-03-01 12:15:18 Minął termin składania ofert
ZP.04.02.2023 Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim. 2023-02-07 10:36:04 Minął termin składania ofert
ZP.36.08.2022 "Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)". 2022-08-22 10:37:06 Minął termin składania ofert
ZP.33.07.2022 "Modernizacja Świetlicy - Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie (SENIOR+)". 2022-07-26 10:20:42 Minął termin składania ofert
ZP.30.07.2022 Remont dachu świetlicy - Chłopowo - dz. nr 17/18, gmina Krzęcin, obręb Chłopowo. 2022-07-13 12:38:13 Minął termin składania ofert
ZP.29.07.2022_Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w Mielęcinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin. 2022-07-11 12:20:17 Minął termin składania ofert
ZP.28.07.2022 "Budowa chodnika wraz ze zjazdami, ul. Główna w m. Chłopowo, gm. Krzęcin'. 2022-07-08 13:06:09 Minął termin składania ofert
ZP.11.04.2022 Zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-04-01 13:30:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie. ZP.08.03.2022 2022-03-28 12:24:22 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie (ul. Tylna, ul. Niepodległości). ZP.0.1.01.2022 2022-03-11 13:43:14 Minął termin składania ofert
Remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej ZP.05.10.2021 2021-10-27 13:15:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi kategorii gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, znajdującej się na działce numer 411/6, 522/6, 399, 400, 528 obręb 0005 Granowo 2021-09-17 08:22:39 Minął termin składania ofert
ZP.03.07.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin?. 2021-09-17 08:20:23 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 2021-09-17 08:23:25 Minął termin składania ofert
Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.01.04.2021 2021-05-14 09:12:32 Minął termin składania ofert
Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.03.12.2020 2021-01-04 11:29:22 Minął termin składania ofert
Niesamodzielni w Gminie Krzęcin"- świadczenie usług opiekuńczych_10.07.2020r. 2020-08-19 09:50:00 Minął termin składania ofert
Niesamodzielni w Gminie Krzęcin"- świadczenie usług opiekuńczych_05.06.2020r. 2020-06-15 14:35:09 Minął termin składania ofert
"Niesamodzielni w Gminie Krzęcin" - świadczenie usług opiekuńczych 2020-05-14 11:59:39 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. 2020-01-10 09:20:09 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. 2019-12-07 11:56:43 Minął termin składania ofert
Udzielenie Gminie Krzęcin kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 2019-07-02 10:58:06 Minął termin składania ofert
"Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki rowerowo-spacerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej" - Nadzór Inwestorski 2019-05-24 11:53:04 Minął termin składania ofert
Udzielenie Gminie Krzęcin kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2019-05-21 11:06:47 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo-rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej 2019-05-24 09:19:32 Minął termin składania ofert
"Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych oraz remont placów zabaw w miejscowościach: Rakowo, Objezierze, Przybysław" 2019-03-08 12:36:45 Minął termin składania ofert
[30.10.2018 r.]Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Krzęcin z przeznaczeniem nafinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz ZP.004.10.2018 2019-03-26 10:40:20 Minął termin składania ofert
[24.05.2018 r.] Przebudowa ciągów komunikacji pieszej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Mieszka I-go w Krzęcinie oraz przebudowa istniejącego odcinka jezdni ulicy Osiedlowej w Granowie ZP.003.05.2018 2018-06-25 08:22:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z - ZP.001.01.2018 2018-07-10 08:49:28 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2018-02-23 09:56:41 Minął termin składania ofert
Usługa cateringowa dla uczestników projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" 2017-12-21 12:12:43 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - Kompetentny Uczeń" (zmiana 6.12.2017r.) 2017-12-15 11:10:03 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin w ramach Projektu "Nowoczesna Szkoła - Kompetentny Uczeń" 2018-02-23 10:01:03 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2017 w wysokości 512 880,00 PLN (słownie: pięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ZP.008.10.2017 2017-11-07 10:57:50 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo ZP.007.10.2017 (udzielono zamówienia) 2018-03-29 10:34:33 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2017 w wysokości 512 880,00 PLN (słownie: pięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2018-02-21 10:58:42 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo ZP.005.09.2017 2018-03-29 10:24:47 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo ZP.004.08.2017 2017-12-28 11:43:06 Minął termin składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo" 2017-08-24 10:15:38 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo 2017-08-25 07:39:41 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Granowo 2017-07-27 11:59:17 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE 2018-11-30 14:30:05 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-07-28 14:49:42 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa chodników w Rakowie 2017-06-02 09:39:41 Minął termin składania ofert
Budowa chodników w Rakowie 2017-05-24 12:24:34 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-01-25 09:46:45 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2016-12-13 12:13:37 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Krzęcin w roku 2016 w wysokości 851 480,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2016-11-14 10:29:42 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2016-08-11 07:44:07 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin - kolonia Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce 2019-11-21 08:30:24 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej nr 680009Z do miejscowości Sobieradz 2016-08-04 08:02:00 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ 2016-02-08 12:25:16 Minął termin składania ofert
Wykonanie budowy chodnika wraz z przebudową przepustu w miejscowości Nowy Klukom - II etap 2015-10-16 14:53:36 Minął termin składania ofert
Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Nowy Klukom - I Etap 2015-09-18 14:50:25 Minął termin składania ofert
Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Nowy Klukom - I Etap 2015-08-17 21:24:18 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KRZĘCIN W 2015 R. PRZEZNACZONEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ 2015-08-25 09:06:12 Minął termin składania ofert