Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2022 w sprawie upoważnienia Pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-01 14:39:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-12-01 14:39:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2022 w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Krzęcin tabletów do użytku służbowego 2022-11-30 14:24:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2022-11-24 13:56:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Krzęcin 2022-11-24 13:31:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrot kosztów dowozu 2022-11-24 13:29:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-11-24 13:25:29
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie wszczęcia procedury konsultacji likwidacji sołectwa Słonice i przyłączenia miejscowości Słonice do sołectwa Objezierze 2022-11-17 15:07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2022 w sprawie upoważnienia Pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-08 14:26:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-11-08 14:24:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-11-02 09:59:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-02 09:21:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-10-17 10:25:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 2022-10-10 14:07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 05 października 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Mielęcin w celu dokonania wyboru sołtysa. 2022-10-06 08:18:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-10-10 08:19:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2022-09-26 12:24:03
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-22 14:46:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-09-19 07:42:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Winnickiej- Pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do udzielenia informacji dot. dodatku węglowego 2022-09-13 08:32:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2022-09-07 08:37:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-09-07 08:34:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczeń wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Krzęcin 2022-09-07 08:33:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół prowadzonych przez Gminę Krzęcin 2022-08-19 10:24:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrot kosztów dowozu 2022-08-19 10:21:47
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie upoważnienia Pani Anny Kozłowskiej ? Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krzęcin do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-08-16 12:43:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Krzęcin 2022-08-16 12:41:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-07-26 12:10:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-07-19 10:10:12
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Krzęcin 2022-07-19 10:07:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 w sprawie ogłoszenia Turnieju Sołectw Gminy Krzęcin 2022-07-14 14:57:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wieńców dożynkowych, które zostaną przedstawione na dożynkach gminnych w dniu 3 września 2022 roku 2022-07-14 14:55:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-07-13 08:08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-07-13 08:07:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2022 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych oraz wniosków i projektów, pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozliczeń realizowanych przedsięwzięć 2022-06-30 15:08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 2022-06-30 15:08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-07-07 11:27:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-06-29 07:53:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-06-07 14:39:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-06-07 14:27:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2022-2024 2022-06-03 14:27:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 36a/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-06-09 11:50:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-06-03 14:25:43
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2021rok 2022-05-24 12:25:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku 2022-05-06 14:47:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-05-05 15:07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-04-25 14:51:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2022 roku 2022-04-27 08:33:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-04-20 12:02:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-04-20 12:01:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 o powołanie stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. 2022-04-07 13:13:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2022-04-20 11:59:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-04-20 12:09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-03-28 13:44:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-29 11:19:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-29 11:20:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-03-18 13:41:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-03-10 14:19:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach 2022-03-04 14:41:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAF FA 1300, stanowiącego majątek gminy 2022-03-01 12:48:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 608D, stanowiący majątek gminy 2022-03-01 12:50:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2022-03-03 15:09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-03-08 13:47:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2022. 2022-01-26 12:49:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 zmieniające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2022 r. 2022-03-08 13:51:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-02-15 15:13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-02-15 07:33:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 608D, stanowiący majątek gminy 2022-01-19 15:01:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAF FA 1300, stanowiącego majątek gminy 2022-01-19 14:56:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2022 rok 2022-01-18 10:06:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2022 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2022 rok 2022-01-18 09:48:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego 2022-01-10 10:21:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2022-01-10 10:19:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego Gminy Krzęcin 2022-01-10 09:39:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego Gminy Krzęcin 2022-01-10 09:34:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i przyznawania tych dodatków 2022-01-05 07:59:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 2022-01-04 14:45:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2022 w zamian za święto przypadające w sobotę 2022-01-04 08:30:49