Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku 2022-05-06 14:47:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-05-05 15:07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-04-25 14:51:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 w 2022 roku 2022-04-27 08:33:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-04-20 12:02:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-04-20 12:01:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 o powołanie stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. 2022-04-07 13:13:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2022-04-20 11:59:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-04-20 12:09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-03-28 13:44:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-29 11:19:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-29 11:20:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-03-18 13:41:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku 2022-03-10 14:19:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach 2022-03-04 14:41:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAF FA 1300, stanowiącego majątek gminy 2022-03-01 12:48:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 608D, stanowiący majątek gminy 2022-03-01 12:50:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2022-03-03 15:09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-03-08 13:47:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 zmieniające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2022 r. 2022-03-08 13:51:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku. 2022-02-15 15:13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-02-15 07:33:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2022. 2022-01-26 12:49:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 608D, stanowiący majątek gminy 2022-01-19 15:01:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego, pożarniczego marki DAF FA 1300, stanowiącego majątek gminy 2022-01-19 14:56:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2022 rok 2022-01-18 10:06:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2022 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2022 rok 2022-01-18 09:48:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego 2022-01-10 10:21:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2022-01-10 10:19:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego Gminy Krzęcin 2022-01-10 09:39:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego Gminy Krzęcin 2022-01-10 09:34:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i przyznawania tych dodatków 2022-01-05 07:59:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 2022-01-04 14:45:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2022 w zamian za święto przypadające w sobotę 2022-01-04 08:30:49