Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE Nr 30/2022
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz § 3 Załącznika do Uchwały Nr VI/45/2015  Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Zespołu  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (ze zmianą: Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 3  marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam treść § 1 Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, (zmienionego Zarządzeniami Nr 61/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz Nr 21/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), w ten sposób, że  otrzymuje on  nowe brzmienie:
 „§ 1 Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Krzęcin w składzie:

1) Kazimiera Prokopiak – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Wiktoria Wróblewska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie,
3) Alina Apanasowicz – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Krzęcinie,
4) St. asp. Jarosław Przybyliński – Posterunek Policji w Krzęcinie,
5) Karina Kulesa-Kieżun – kurator zawodowy,
6) Agnieszka Pacholczyk - OPS Krzęcin,
7) Iwona Ruszkowska – OPS Krzęcin,
8) Piotr Drobotko – OPS Krzęcin,
9) Marlena Staszczyk -  Ośrodek Zdrowia w Krzęcinie,
10) Elżbieta Nowak - OPS Krzęcin,
11) Agnieszka Sopińska – Zawodowy Kurator Sądowy SR w Choszcznie,
12) Barbara Podraza – OPS Krzęcin,
13) ks. Krzysztof Kontek – Parafia Rzymskokatolicka w Krzęcinie,
14) Honorata Kłosek – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin,
15) Wojciech Lipecki – Żandarmeria Wojskowa.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 20-04-2022 12:02:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 20-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 20-04-2022 12:02:14