Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2022 roku


Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2021 r. poz. 1535 ze zmianami) ogłoszeniem z dnia 26.01.2022r zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2022. Do dnia składania kandydatur tj. 15 lutego 2022r nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
Na podstawie art.30 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz. 559) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XXI/174/2021 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej w 2022r., w następującym składzie:

1)    Sandra Żuk – pracownik urzędu, przewodnicząca komisji;
2)    Joanna Witkowska - skarbnik Gminy Krzęcin, członek komisji;
3)    Ryszard Stanisław Przywarty - sekretarz Gminy Krzęcin, członek komisji;
4)    Maciej Radomiak – pracownik urzędu, członek komisji;

2. Komisja przeprowadzi postępowania konkursowe przeprowadzane w 2022r., zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie Wójtowi.

§2. Do obsługi prac komisji, o której mowa w §1, wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Krzęcin ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 21 o powolaniu komisji_Regulamin.doc (DOC, 67.50Kb) 2022-03-10 14:19:40 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 10-03-2022 14:19:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 10-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 10-03-2022 14:19:40