Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 18 marca 2022r.

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Pana Piotra Drobotko zatrudnionego na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
2. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie upoważnia się:
a) Panią Elżbietę Nowak zatrudnioną na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie;
b) Panią Agnieszkę Pacholczyk zatrudnioną na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej  w Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie;
c) Panią Iwonę Ruszkowską zatrudnioną na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie;
do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

§ 2. Przedmiotowe upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia osób wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie na stanowiskach wskazanych § 1 w ust. 1 i 2 lit. a ib. niniejszego zarządzenia.

§ 3 Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw lub upoważnień

§ 4. Upoważnienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Ośrodek Pomocy w Krzęcinie.

 
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-03-2022 11:20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 29-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 29-03-2022 11:20:38