Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 8  kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559.) oraz  art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021 poz. 1119) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zm.: Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 8 lutego 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie z dnia 25 maja 2018r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i)  zmieniam treść §1. Zarządzenia, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§1. W celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:

1.    Kazimiera Prokopiak - przewodnicząca komisji;
2.    Elżbieta Nowak - członek komisji;
3.    Mariusz Nawrocki - członek komisji;
4.    Kinga Gan - członek komisji;
5.    Iwona Ruszkowska - członek komisji.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 20-04-2022 12:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 20-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 20-04-2022 12:01:10