Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 24 marca 2022r.

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.


Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia i zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022r. poz. 605 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Pana Piotra Drobotko zatrudnionego na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

2. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie upoważnia się:
a) Panią Karolinę Kłosek zatrudnioną na stanowisku podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia a także do wydawania decyzji w tych sprawach

§ 2. Przedmiotowe upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia osób wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie na stanowiskach wskazanych § 1 w ust. 1 i 2 lit. a  niniejszego zarządzenia.

§ 3 Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw lub upoważnień

§ 4. Upoważnienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Ośrodek Pomocy w Krzęcinie.

Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................
Przyjmuję upoważnienie:
data i podpis ....................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-03-2022 11:19:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 29-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 29-03-2022 11:19:10