Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zarządzenie Nr 28/2022 o powołanie stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 7 kwietnia 2022 roku

o powołanie stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.1 Powołuję stałą komisję przetargową w Urzędzie Gminy w Krzęcinie do przeprowadzania postępowań o udzieleniu zamówień publicznych, zwaną dalej Komisją Przetargową w Zakresie Prawo Zamówień Publicznych w następującym składzie:
    1.    Dariusz Kusal – Przewodniczący
    2.    Anna Jańczak – Zastępca Przewodniczącego   
    3.    Anna Kremer – Członek
    4.    Maciej Radomiak – Członek   
    5.    Magdalena Czarnecka – Członek  
    6.    Anna Kozłowska – Członek              
    7.    Dominik Szymczykowski – Członek      
    8.    Janusz Suchorski – Członek    
2. Powołanie Komisji stałej nie wyklucza możliwości powoływania komisji przetargowych do przeprowadzenia określonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do składu osobowego Komisji każdorazowo może być powołany odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Krzęcin pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia, ekspert lub rzeczoznawca. Z chwilą zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem danego postępowania i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo pracownika merytorycznego, eksperta lub rzeczoznawcy w składzie Komisji przetargowej wygasa.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 28_regulamin-komisji-przetargowej.doc (DOC, 226.50Kb) 2022-04-12 13:40:46 12 razy
2 28_zalacznik_nr_1_do_regulaminu.docx (DOCX, 16.43Kb) 2022-04-12 13:40:46 17 razy
3 28_zalacznik_nr_2_do_regulaminu.docx (DOCX, 14.17Kb) 2022-04-12 13:40:46 11 razy
4 27_Regulamin-komisji-przetargowej.doc (, 226.50Kb) 2022-04-07 13:13:18 2 razy
5 27_Załącznik nr 1 do Regulaminu.docx (, 16.43Kb) 2022-04-07 13:13:18 2 razy
6 27_Załącznik nr 2 do Regulaminu.docx (, 14.17Kb) 2022-04-07 13:13:18 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 07-04-2022 13:13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 07-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 12-04-2022 13:41:14