Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 10 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),  w związku z art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość z zasobu nieruchomości gminy Krzęcin:

Obręb Chłopowo:

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w planie

Rodzaj

zbycia

Cena

nieruchomości

(zł)

1

290

0,0800

SZ1C/00029030/5

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona
w Chłopowie nr działki 290 oznaczona jako droga nieposiadająca charakteru drogi publicznej. Działka ma powierzchnię 800 m2. Kształt działki regularny.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Brak planu miejscowego
W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości określono kierunek rozwoju: tereny rolne przeznaczone do zalesienia.

Sprzedaż bezprzetargowa

 

6 600,00

 

§ 2. Sprzedaż w/w nieruchomości  nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na stronie www.bip.krzecin.pl. Informacja o przeznaczeniu do zbycia ww. nieruchomości opublikowana zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 10-01-2022 10:19:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 10-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 10-01-2022 10:19:40