Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i przyznawania tych dodatków

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 4 stycznia 2022 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i przyznawania tych dodatków

Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r.o dodatku inflacyjnym (Dz. U. z 2022r. poz.1) w związku z art. 411 ust. 10r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269), na wniosek Kierownika OPS w Krzęcinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie Pana Piotra Drobotko do:
1)    prowadzenia w moim imieniu postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji,
2)    przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz wydawania zaświadczeń z tym związanych.
2. Upoważniam Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 – 2 pracownikom kierowanej przez Pana jednostki z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji.
3. Kierownik OPS w Krzęcinie odpowiedzialny jest za terminowe przygotowanie składanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczeń dotacji.

§ 2. 1. Do czynności wskazanych w § 1  ust. 1 należy posługiwać się pieczęcią o treści:
"Z up. Wójta Piotr Drobotko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie".
2. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zajmowanego stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 05-01-2022 07:59:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 05-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 05-01-2022 07:59:13