Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 14 ust. 15 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków o numerze 12 8359 0005 2017 7000 0778 0028, do obsługi środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie.

§2. Z rachunku, o którym mowa w §1 będą dokonywane płatności w ramach środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

§3. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział

Rozdział

§

Opis

Kwota w zł

DOCHODY

754

75495

0970

Bezpieczeństwo publiczne

Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów

75 363,94

801

80195

2700

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

731,00

853

85395

0970

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów

21 500,00

WYDATKI

750

75011

4010

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – wynagrodzenie osobowe pracowników

683,94

754

75495

4300

Bezpieczeństwo publiczne

Pozostała działalność – zakup usług pozostałych

3 200,00

801

80195

4790

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność – wynagrodzenie osobowe nauczycieli

731,00

853

85395

3110

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – świadczenia społeczne

92 980,00

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 06-05-2022 14:47:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 06-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 06-05-2022 14:47:53