Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 4 marca 2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2019r., poz.2639) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 4 marca do 21 marca 2022r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwagi i opinie o projekcie uchwały, o której mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1 Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:
      a)    w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@krzecin.pl;
      b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin;
      c)     bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
2.    Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 21.03.2022r. do godz. 15.30, decyduje data wpływu do Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.                                                                                                                                                                                            

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zal. nr 1_projekt uchwały ekwiwalent pieniężny OSP.docx (DOCX, 17.61Kb) 2022-03-04 14:41:36 23 razy
2 Zal.2. do Zarzadz. 20.2022_Formularz.docx (DOCX, 26.09Kb) 2022-03-04 14:41:36 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 04-03-2022 14:41:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 04-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 04-03-2022 14:41:36