Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 10 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),  w związku z art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr XXIV/166/98 z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami gminy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie przetargowym następującą nieruchomość z zasobu nieruchomości gminy Krzęcin:

Obręb Krzęcin    

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia ha

Nr księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie w planie

Rodzaj

zbycia

Cena

nieruchomości

(zł)

1

191/6

0,1296

SZ1C/00029319/5

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona
w Krzęcinie nr działki 191/6 oznaczona jako S-R IIIb – sady, rola. Działka ma powierzchnię 0,1296 ha Kształt działki regularny.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Brak planu miejscowego
W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości określono kierunek rozwoju: tereny mieszkaniowe.

Sprzedaż przetargowa

 

46 300,00

 

§ 2. Sprzedaż w/w nieruchomości  nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na stronie www.bip.krzecin.pl. Informacja o przeznaczeniu do zbycia ww. nieruchomości opublikowana zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 10-01-2022 10:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 10-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 10-01-2022 10:21:14