Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 74/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR  74/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r., poz.2639)zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 25 listopada 2022r. do 1 grudnia 2022r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin w zakresie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwagi i opinie o projektach uchwał, o których mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:
a.    w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@krzecin.pl;
b.    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin;
c.    bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
d.    Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 01.12.2022r. do godz. 15.30, decyduje data wpływu do Urzędu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74.docx (DOCX, 29.82Kb) 2022-11-24 13:56:03 128 razy
2 załącznik nr 2 konsultacje_formularz.doc (DOC, 59.00Kb) 2022-11-24 13:56:03 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 24-11-2022 13:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 24-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-11-2022 13:56:03