Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zaproszenie do składania ofert - rekultywacja

Krzęcin, dnia 28 grudnia  2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Krzęcin, 73-231 Krzęcin ul. Tylna 7, tel. 95 765 52 28, fax 95 765 52 13 e-mail: inwestycje1@o2.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Objezierze gmina Krzęcin”.

  1. Określenie przedmiotu i terminów zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna. Prace obejmują w szczególności:

- uprzątnięcie i wywiezienie odpadów – do 31.07.2017 r.,

- odtworzenie piezometru – 31.08.2017 r.,

- uzupełnienie zapadlisk terenowych i zastoisk wody – 30.09.2017 r.,

- wykonanie studni gazowych zakończonych biofiltrami – 31.12.2017 r.,

- uzupełnienie miejsc nieciągłości warstwy rekultywacyjnej składowiska – 30.04.2018 r.

- kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska – 31.08.2019 r.,

- pielęgnacja zabudowy roślinnej na powierzchni składowiska – 31.08.2022 r.

W celu doprecyzowania pełnego zakresu prac inwestor zastrzega  sobie obowiązkowo przeprowadzenie wizji terenowej po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu.

  1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiści w siedzibie zamawiającego –Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 95 765 52 28.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Monika Saganowska

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – zgodnie z harmonogramem dokumentacji technicznej

  1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykonywali prace o podobnym charakterze. Na potwierdzenie powyższego wymagane  jest oświadczenie wykonawcy.

  1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający pozostawia sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, 73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do 20 stycznia 2017 r. do godz. 15:00

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokol z wyboru wykonawcy.pdf (PDF, 144.09Kb) 2017-01-30 14:34:15 264 razy
2 Scan-UGK1659_000.pdf (PDF, 144.09Kb) 2017-01-30 14:32:01 0 razy
3 dokumentacja techniczna 2016 - rekultywacja składowiska-.pdf (PDF, 382.16Kb) 2017-01-11 11:22:48 467 razy
4 OBJEZIERZE-PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (PDF, 72.09Kb) 2017-01-11 11:22:48 378 razy
5 RYSUNKI.zip (ZIP, 1.40Mb) 2017-01-11 11:22:48 344 razy
6 zaproszenie do składania ofert - rekultywacja.pdf (PDF, 189.14Kb) 2017-01-03 09:19:57 408 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Saganowska 03-01-2017 09:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Saganowska 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Saganowska 30-01-2017 14:36:39