Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzęcin”

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

                                   Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73 -231 Krzęcin

                                   Tel./fax. 095 765 5213

                                   NIP: 594-15-28-641

                                   REGON: 210966987

                                   Województwo: zachodniopomorskie

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transporcie i unieszkodliwieniu wytworzonego odpadu azbestowego w ilości: 71,89 Mg;

- wyłącznie transporcie i unieszkodliwieniu odpadu azbestowego w ilości: 13,68 Mg.

 

Przedmiot zamówienia znajduje się w 9 miejscowościach gminy Krzęcin, na 33 nieruchomościach. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu zamówienia - 30.09.2015r.

Wykonawca przedmiotu zamówienia musi posiadać uprawnienia do demontażu wyrobów zawierających azbest.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

                        1) być opatrzona pieczątką firmową;

                        2) posiadać datę sporządzenia;

3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu,   numer NIP, REGON;

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

5) uwzględniać cały przedmiot zamówienia,

6) uwzględniać koszt całego zamówienia (netto i brutto) w PLN

7) zawierać opis dotychczasowego doświadczenia potencjalnego wykonawcy            

     

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Cena brutto w złotych – 100%

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Krzęcin,

ul. Tylna 7,

73-231 Krzęcin

Pokój nr 14

lub na adres e-mailowy urzad@krzecin.pldo dnia 19czerwca 2015r.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.krzecin.pl

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Saganowska pod numerem telefonu 95 765 52 28 oraz pod  adresem inwestycje1@o2.pl

                                                                                           

                                                                                  WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                       BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert.pdf (PDF, 1.11Mb) 2015-07-07 13:35:03 436 razy
2 07_07_2015_13_33_13_Protokół.pdf (PDF, 1.11Mb) 2015-07-07 13:33:13 0 razy
3 Protokół.pdf (PDF, 1.11Mb) 2015-07-07 13:31:47 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 10-06-2015 08:26:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 07-07-2015 13:35:03