Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
                                   Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73 -231 Krzęcin
                                   Tel./fax. 095 765 5213
                                   NIP: 594-15-28-641
                                   REGON: 210966987
                                   Województwo: zachodniopomorskie
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W ramach planowanego zadania powinny zostać wykonane następujące prace:
- Transport odpadów z miejsca wskazanego przez gminę do miejsca unieszkodliwienia odpadów,
- Rozładunek i zdeponowanie odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia,
- Prowadzenie jakościowej oraz ilościowej ewidencji odpadów.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.
Ilość odpadów zadeklarowana przez rolników z terenu gminy Krzęcin:
•    odpady folii rolniczych- 7,5 Mg
•    siatka do owijania balotów- 6,6 Mg
•    sznurek do owijania balotów – 0,0 Mg
•    opakowanie po nawozach -  16,25 Mg
•    opakowania/worki typu Big Bag- 14 Mg

Łączna ilość odpadów – 44,35 Mg
Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. W trakcie realizacji zamówień ilość odpadów może ulec zmianie.
Oferty cenowe należy przesłać na adres: Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin do dnia 11.12.2019 do godz. 14.00.
Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem wymagane uprawnienia i pozwolenia.
Zamawiający zastrzega sobie:
a)    że umowa na realizację zadania zostanie zwarta tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
                        1) być opatrzona pieczątką firmową;
                        2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu,   numer NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę;
5) uwzględniać cały przedmiot zamówienia,
6) uwzględniać koszt całego zamówienia (netto i brutto) w PLN
7) zawierać opis dotychczasowego doświadczenia potencjalnego wykonawcy            
     
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Cena brutto w złotych – 100%
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego na adres:
Urząd Gminy Krzęcin,
ul. Tylna 7,
73-231 Krzęcin
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.krzecin.pl
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Anna Kozłowska pod numerem telefonu 95 765 52 28 oraz pod  adresem gp@krzecin.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o niedokonaniu wyboru.pdf (PDF, 270.52Kb) 2019-12-17 14:15:10 88 razy
2 oferta_na_usuwanie_folii.doc (DOC, 29.00Kb) 2019-12-06 08:37:57 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 06-12-2019 08:37:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 06-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 17-12-2019 14:15:10