Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT "Remont dróg gminnych w roku 2018"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


    Gmina Krzęcin,  73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 tel. 957655228, fax 95 7655213
e-mail: inwestycje1@ o2.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Remont dróg gminnych w roku 2018”
1.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- podanie ceny za 1 godz. pracy  koparko ładowarki (w zł brutto),
- podanie ceny za 1 godz. pracy równiarki (w zł brutto),
-podanie cena za 1 godz. pracy ładowarki ( w zł brutto),
-podanie ceny za 1 godz. pracy wału do ubijania ( w zł brutto),
-podanie cena za 1 godz.  prac środków transportu wykonawcy przy założeniu, że materiał do wbudowania w drogi stanowi własność zamawiającego, wraz z rozplantowaniem  i zagęszczeniem w miejscach wskazanych przez inwestora.
- uzupełnianie miejscowych ubytków w drodze poprzez wbudowanie  mieszanki  
tłuczeń frakcji 0-31,5 mm + żwir w stosunku 1:1 – należy podać cenę wbudowania 1 tony mieszanki wraz z dowozem i wbudowaniem (materiał do wbudowania wykonawcy)
-uzupełnienie miejscowych ubytków w drodze asfaltowej poprzez wbudowanie  asfaltu na zimno – należy podać cenę wbudowania 1 tony asfalt wraz z dowozem
i uwałowaniem

2.    Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego –Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 957655228.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Zdzisław Szymanowski
3.    Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca  2018r.
4.    Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykonywali prace o podobnym charakterze. Na potwierdzenie powyższego wymagane  jest oświadczenie wykonawcy.
5.    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający pozostawia sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej.
6.    Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie , 73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 pokój nr 2 ( sekretariat) w terminie do 20 marca 2018r. do godz. 15:00

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 05-03-2018 14:35:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 05-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 05-03-2018 14:35:31