Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Granowo, gmina Krzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 51 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 48.

Z A P R O S Z E N I E
DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:


Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Granowo, gmina Krzęcin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 51 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 48.


1.    Zamawiający:
GMINA KRZĘCIN, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
2.    Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
3.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wszelkich czynności formalno - prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym m.in.:
- analizę stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczenia terminu i przeprowadzenia czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonego rozgraniczenia.
4.    Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na załączonym formularzu – Załącznik nr 1 – w terminie do dnia 26.03.2019 r. w formie elektronicznej na adres: urzad@krzecin.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę i termin realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Procedura udzielenia zamówienia.pdf (PDF, 331.19Kb) 2019-03-28 07:59:20 87 razy
2 Zaproszenie.pdf (PDF, 326.07Kb) 2019-03-15 12:00:46 93 razy
3 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 90.66Kb) 2019-03-15 12:00:46 80 razy
4 Rozgraniczenie.pdf (PDF, 299.26Kb) 2019-03-15 12:00:46 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 15-03-2019 12:00:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 28-03-2019 07:59:20