Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XII SESJA RADY GMINY - 3 MARCA 2016 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XII/106/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-03-08 11:06:35
dokument UCHWAŁA NR XII/105/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok 2016-03-08 11:04:59
dokument UCHWAŁA NR XII/104/2016 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2016-03-08 11:03:38
dokument UCHWAŁA NR XII/103/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 2016-03-08 11:01:36
dokument UCHWAŁA NR XII/102/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin. 2016-03-08 10:58:21
dokument Uchwała Nr XII/101/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2016-03-08 10:56:16
dokument UCHWAŁA NR XII/100/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-08 10:54:19
dokument UCHWAŁA NR XII/99/2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr IV/28/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 2016-03-08 10:53:24
dokument UCHWAŁA NR XII/98/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2016 2016-03-08 10:52:27
dokument UCHWAŁA NR XII/97/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Rady Gminy Krzęcin oraz jej stałych komisji w roku 2015 2016-03-08 10:50:06