Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XII/100/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/100/2016

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1286) oraz art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Na stronie 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, zmienia się treść pozycji nr 6 rubryki, która otrzymuje następujące brzmienie: „Wspomaganie podmiotów realizujących działanie na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dofinansowanie usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Gminy Krzęcin przez Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana” Choszczno – 2.000 zł)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:54:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:54:19