Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XII/104/2016 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA NR XII/104/2016
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890 ) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. 1. W planie finansowym Zespołu Szkół w Krzęcinie prowadzonego przez Gminę Krzęcin wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane dalej funduszem zdrowotnym, na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, planowane są w planie finansowym Zespołu Szkół w Krzęcinie w wysokości 0,3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

3. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego zapewnia księgowość Zespołu Szkół w Krzęcinie.

§2. Przyjmuje się „Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§4.  Traci moc Uchwała Nr XIV/78/2012 z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal.1.u.104.2016.doc (DOC, 67.50Kb) 2016-03-08 11:03:38 329 razy
2 zal.2.u.104.2016.doc (DOC, 33.50Kb) 2016-03-08 11:03:38 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 11:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 11:03:38