Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Uchwała Nr XII/101/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XII/101/2016

Rady Gminy w Krzęcinie

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz art. 9a ust . 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j.  Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Krzęcinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  określającym tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 2 ust. 3 pkt. 6 otrzymuje następującą treść:

,,6) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

  1. W § 3 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

,,3. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnegonastępuje również na skutek innych uzasadnionych okoliczności, w tym na wniosek Wójta Gminy Krzęcin”

  1. Skreśla się w § 5 ust. 5 załącznika do uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:56:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 08-03-2016 10:56:16