Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Wykonanie budowy chodnika wraz z przebudową przepustu w miejscowości Nowy Klukom - II etap

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Krzęcin,  73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 tel. 957655228, fax 95 7655213
e-mail: inwestycje1@ o2.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie budowy chodnika  wraz z przebudową przepustu w miejscowości Nowy Klukom – II etap”

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie nowego chodnika przewidzianego dla II etapu, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem  na budowę,

- przebudowę przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 2229Z wg okazania .

W ofercie należy skalkulować  koszt  wykonania całego zakresu robót.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji terenowej planowanych robót.

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 957655228.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Zdzisław Szymanowski

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 18 grudnia 2015r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykonywali prace o podobnym charakterze. Na potwierdzenie powyższego wymagane  jest oświadczenie wykonawcy.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający pozostawia sobie możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie , 73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 pokój nr 2 ( sekretariat) w terminie do 12 października 2015 r. do godz. 15:00

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip (ZIP, 5.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-08 10:11:39 5.1MB 159 razy
Wynik postępowania
1 zestawienie ofert chodnikiNowy Klukom 2015.doc (DOC, 36KB) 2015-10-16 14:53:36 36KB 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 06-10-2015 11:10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 06-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 16-10-2015 14:53:36