Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-05-20 15:02:52
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2020 rok 2021-05-14 12:59:52
dokument Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2021-05-06 12:40:08
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-05-06 12:38:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie hasła promocyjnego Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej 2021-05-06 12:32:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-05-06 12:31:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-05-06 12:29:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2021 w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Krzęcin oraz przez jednostki posiadające osobowość prawną 2021-04-27 14:46:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 w sprawie: opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krzęcin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2021-04-27 14:45:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-04-27 14:38:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej 2021-04-22 11:27:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2021 w zamian za święta przypadające w sobotę. 2021-04-21 08:34:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin 2021-04-21 08:33:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2021-04-15 12:32:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia 123/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie powołania i określenia rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2021-04-14 09:23:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-04-07 14:31:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku. 2021-03-24 09:08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku 2021-03-10 08:30:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-03-10 08:28:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku 2021-02-18 15:05:56
dokument Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-02-18 15:04:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2021-02-10 11:16:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Krzęcin 2021-01-29 12:51:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-02-04 14:11:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2021-04-16 14:35:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Krzęcin 2021-01-22 14:56:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii 2021-01-15 12:12:47
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. 2021-01-15 12:17:00
dokument Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Krzęcinie do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2021-02-01 10:03:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2021 rok 2021-01-19 14:23:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2021 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2021 rok 2021-01-19 14:18:16