Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin.
          2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
          3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszcznona:
1)    na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna7;
2)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzęcin;
3)    na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 2. 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie (pok. Nr 2), ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin”, w terminie do godziny 15.00 w dniu 2 czerwca 2021 r.
2. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, lub złożenia w inny sposób, za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Urzędu Gminy w Krzęcinie określonego w ust. 1.

§ 3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krzęcin.

§ 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzęcin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik do zarz.18.2021.docx (DOCX, 97.71Kb) 2021-04-15 12:32:36 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 15-04-2021 12:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 15-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 15-04-2021 12:32:36