Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 27/2015 w sprawie przydziału lokalu socjalnego znajdującego się w Przybysławiu 4b/3 oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia umowy najmu 2016-01-05 12:03:08
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia  27 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-12-30 11:33:33
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie 2015-12-30 11:31:02
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 24/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2015-12-10 10:30:50
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 23/2015 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Krzęcin 2015-11-05 14:28:06
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 21 /2015 w sprawie ustalenia zasad użytkowania telefonu komórkowego wraz z ryczałtem na rozmowy telefoniczne wykonywane z tego numeru dla Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Krzęcin. 2015-10-29 14:56:11
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 20/2015 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej 2015-10-21 07:56:59
dokument ZARZADZENIE WEWNĘTRZNE NR 19/2015 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej 2015-10-21 07:55:29
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do wykonywania określonych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 2015-09-01 07:49:36
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2015 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2015-08-25 08:21:26
dokument ZARZĄDZENIE NR WEWNĘTRZNE 16/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie 2015-08-25 08:17:50
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/ 2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Krzęcinie w 2015 r. 2015-06-01 09:07:48
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2015 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2015/2016 2015-06-12 08:54:43
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2015 w sprawie ustalenia wzoru pisma urzędowego oraz określenia szczegółowych zasad redagowania pism przez pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie 2015-06-01 09:39:34
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednosce organizacyjnej Gminy Krzęcin 2015-06-01 09:28:35
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 11/2015 w sprawie przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych niewykorzystywanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy majdających się w dyspozycji Urzędu Gminy w Krzęcinie 2015-04-16 14:29:21
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 /2015 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie i Przewodniczącego Rady Gminy w Krzęcinie 2015-04-10 12:10:15
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2015 w sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych 2015-04-16 08:06:56