Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 18 stycznia 2023r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  oraz Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 29 kwietnia  2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin, zarządzam:
§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami  projektu uchwały, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dotyczącej zmiany statutu sołectwa Objezierze w Gminie Krzęcin.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Sołectwa Objezierze posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców sołectwa Objezierze w sprawie projektu uchwały o której mowa w  § 1.
§ 2. Konsultacje odbędą się  w formie:
1)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie od 25 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. (do godz. 15.30).
2)    zbierania uwag ustnych od 15 stycznia 2023r. do 29 stycznia 2023r.,(do godz. 15.30),złożonych w Urzędzie Gminy Krzęcin (pok. nr 13), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu.
§ 3.1. Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Krzęcinie będzie dostępna u sołtysa sołectwa Objezierze, oraz na stronie: www.bip.krzecin.pl.
2.  Obwieszczenie o konsultacjach, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia zostanie zamieszczone w gablocie sołectwa Objezierze.
3.  Formularz konsultacyjny udostępnia się do pobrania w Sekretariacie Urzędu, u sołtysa sołectwa Objezierze oraz na stronach internetowych, o których mowa w § 3.  niniejszego zarządzenia.
4.  Miejscem składania formularzy jest Urząd Gminy w Krzęcinie:
1)   sekretariat
2)   pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
3)  Formularze można wysłać również pocztą tradycyjną na adres urzędu, a podpisane podpisem elektronicznym przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail:  urzad@krzecin.pl  
w terminie od 25 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. (data wpływu do godz. 15.30).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  sekretarzowi Gminy Krzęcin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAŁĄCZNIKI zarz.6.2023.docx (DOCX, 442.80Kb) 2023-01-18 14:12:12 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-01-2023 14:12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 18-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-01-2023 14:12:12