Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2020-01-09 09:48:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2020 r. 2020-01-08 08:58:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2034 2020-01-08 09:02:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2020-01-08 09:00:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2020-01-15 11:52:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2019 w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Krzęcin" 2020-01-23 08:58:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami 2019-12-04 14:52:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2020-01-03 13:27:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2034 2019-12-05 10:21:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2019-11-26 11:15:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego 2019-12-05 10:10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2019 w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Wójta Gminy Krzęcin 2020-01-03 12:52:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2034 2019-11-21 10:20:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia 2019-11-19 08:48:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2034 2019-11-21 10:18:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-11-12 07:41:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-10-30 13:08:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-10-17 08:26:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-10-17 08:24:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-10-17 08:21:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w kwestii uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 2019-10-14 10:57:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-10-15 08:39:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały i projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-09-30 14:49:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krzęcin 2019-09-13 12:04:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Krzęcin do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2019-09-12 10:29:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krzęcin 2019-09-10 09:32:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2019-09-09 14:51:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 52 /2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-09-09 13:37:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2019-09-03 14:30:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu 2019-08-29 13:46:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu 2019-08-28 08:36:09
dokument ZARZĄDZENIE nr 47/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej 2019-08-26 14:20:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-08-05 11:01:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2019-07-31 14:20:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie 2019-07-26 20:33:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-20 11:21:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mielęcin 2019-07-24 22:39:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-20 11:20:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawie gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2019-07-04 08:14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2019 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 2019-07-04 08:13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie Pani Karoliny Tuka do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia ?Dobry start? wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" z wyłączeniem decyzji administracyjnych 2019-07-04 08:11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-07-05 14:27:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Krzęcin do sprawowania kontroli 2019-07-01 11:53:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie 2019-06-25 14:24:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-18 08:46:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-06-05 11:08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2019 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2019-07-04 08:18:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-06-05 11:06:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-05-17 14:05:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. 2019-05-16 13:26:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-05-16 13:54:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przepisów o ochronie środowiska oraz o odpadach, w tym przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Krzęcin 2019-04-15 14:54:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2019 rok 2019-05-16 14:05:10
dokument ZARZĄDZENIE nr 24/ 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Krzęcin 2019-05-16 13:35:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-04-09 10:19:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2019 roku. 2019-03-21 10:02:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2019 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2019-03-15 13:10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2019 roku 2019-03-13 14:17:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 zmieniające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2019 r. 2019-03-15 12:06:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Krzęcin 2019-03-06 15:20:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2019 dotyczących funduszu sołeckiego 2019-03-05 08:19:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-03-07 09:58:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin 2019-02-26 12:46:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-02-20 13:06:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie ul Szkolna 2 2019-02-21 08:11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2019 roku 2019-02-14 14:58:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020. 2019-02-15 13:51:10
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020. 2019-02-15 13:43:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-02-15 13:28:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-02-15 13:24:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2019 rok 2019-01-30 14:02:46
dokument ZARZĄDZENIE nr 6/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektów uchwał w sprawie zmiany wszystkich sołectw Gminy Krzęcin 2019-01-23 14:36:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2019 rok 2019-01-28 12:54:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektów uchwał w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Krzęcin 2019-01-09 13:19:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2019 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2019 rok 2019-01-17 10:30:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-10 07:58:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 w sprawie powołania stałej komisji do odbioru końcowego i ostatecznego przedsięwzięć inwestycyjnych, budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Krzęcin 2019-01-08 07:45:15