Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Uchwała Nr XI/96/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026.

 Uchwała Nr XI/96/2015

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130, poz.1190 i poz. 1358) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzęcin na lata 2016 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwala się  planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krzęcin w latach 2016 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.   Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa  w § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o kształt. się WPF w I p. 2016 r.zip (ZIP, 79.53Kb) 2016-09-13 13:38:59 303 razy
2 Załącznik nr 1 do uchwały WPF nr XI-96-2015 z 29 grudnia 2015r.pdf (PDF, 97.62Kb) 2015-12-30 11:28:18 393 razy
3 Załącznik nr 2 do uchwały -WPF-2016-2026.doc (DOC, 87.00Kb) 2015-12-30 11:28:18 362 razy
4 Załącznik nr 3 do uchwały WPF nr XI-96-2015 z 29 grudnia 2015r.pdf (PDF, 96.37Kb) 2015-12-30 11:28:18 364 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-12-2015 11:28:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 13-09-2016 13:38:59