Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXVIII SESJA RADY GMINY - 3 LISTOPADA 2022 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/239/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 2022-11-08 08:07:49
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/238/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-11-08 08:09:25
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/237/2022 w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-11-08 07:57:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/236/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy 2022-11-08 07:54:22
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/235/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzęcin z dotychczasowym dzierżawcą na okres 5 lat 2022-11-08 07:55:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/234/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin 2022-11-08 07:58:15
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/233/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2022-11-08 07:59:12
dokument UCHWAŁA NR XXVII/232/2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-11-08 08:06:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/231/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin 2022-11-08 08:00:57