Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

VIII SESJA RADY GMINY - 24 WRZEŚNIA 2015 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR VIII/71/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023. 2015-09-28 12:26:02
dokument UCHWAŁA NR VIII/70/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok 2015-09-28 12:28:05
dokument UCHWAŁA NR VIII/69/2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-09-28 12:24:08
dokument UCHWAŁA NR VIII/68/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Krzęcin 2015-09-28 12:14:19
dokument UCHWAŁA Nr VIII/67/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin" 2015-09-28 12:18:54
dokument UCHWAŁA Nr VIII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin 2015-09-28 12:17:49
dokument UCHWAŁA Nr VIII/ 65/2015 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 2015-09-28 12:16:16
dokument UCHWAŁA NR VIII/64/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 - 2024 2015-09-28 12:09:29
dokument UCHWAŁA NR VIII/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzęcin 2015-09-28 12:11:57
dokument UCHWAŁA NR VIII/62/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Krzęcin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz nadania Statutu 2015-09-28 12:35:24
dokument UCHWAŁA NR VIII/61/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję w latach 2015-2019 2015-09-28 12:42:17
dokument Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego. 2015-09-28 12:36:42
dokument UCHWAŁA NR VIII/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-09-28 12:45:14