Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

II SESJA RADY GMINY - 20 GRUDNIA 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR II/17/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019 - 2032 2018-12-21 15:03:33
dokument UCHWAŁA NR II/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2019 2018-12-21 15:01:13
dokument UCHWAŁA NR II/15/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032 2018-12-21 14:59:36
dokument UCHWAŁA NR II/14/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-12-21 14:57:48
dokument UCHWAŁA NR II/27/2018 w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Krzęcinie 2018-12-21 12:49:54
dokument UCHWAŁA NR II/26/2018 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Krzęcinie, zlokalizowanej w Chłopowie 2018-12-21 12:48:05
dokument UCHWAŁA NR II/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2018-12-21 12:45:56
dokument UCHWAŁA NR II/24/2018 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2018-12-21 11:39:28
dokument UCHWAŁA NR II/23/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-12-21 11:27:20
dokument UCHWAŁA NR II/22/2018 w sprawie ustalenia wysokości diety radnego i sołtysów 2018-12-21 11:25:12
dokument UCHWAŁA NR II/21/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin na rok 2019 2018-12-21 11:23:24
dokument UCHWAŁA NR II/20/2018 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-12-21 11:22:02
dokument UCHWAŁA NR II/19/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzęcin 2018-12-21 11:15:11
dokument UCHWAŁA NR II/18/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2018-12-21 11:12:36