Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2018

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) R
ada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

 

§1. Zaciąga się długoterminowy kredyt konsolidacyjny do wysokości 7.090.505,00 złotych
(słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięć złotych) przeznaczony na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.790.505,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 300.000,00 zł.

 

§2. Kredyt będzie spłacany z własnych dochodów Gminy w latach 2019-2032.

 

§3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją  wekslową.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin, którego upoważnia się do dokonywania wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy oraz dokonaniem innych czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.

                                                                                                                         

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:38:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:48:11