Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XVIII/150/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzęcin do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. "Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160" Dominik Szymczykowski 2021-05-14 12:44:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/150/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzęcin do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. "Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160" Dominik Szymczykowski 2021-05-14 12:44:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2021 w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej , świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Dominik Szymczykowski 2021-05-14 12:40:58 dodanie dokumentu
Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.01.04.2021 Dariusz Kusal 2021-05-14 09:12:32 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.11.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-05-12 08:47:19 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE GPKOŚ.6220.17.9.2020.AK dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40MW w wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 76/13, 706/1, 706/2, 707, 708, 709/2, 873/1, 874/4, 874/5, 874/6, 874/8, 874/9, 874/10, 885/2, 885/3, 888/1, 888/2, 892/1, 892/2 oraz na działkach stanowiących drogi 889 i 713 obręb Chłopowo gm. Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-05-12 08:44:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2021 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. Dominik Szymczykowski 2021-05-11 13:54:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2021/2022 Dominik Szymczykowski 2021-05-11 13:54:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2021/2022 Dominik Szymczykowski 2021-05-11 13:42:17 dodanie dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2021-05-11 08:48:55 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.3.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron post. o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Chłopowo. Dariusz Kusal 2021-05-10 13:20:58 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.2.11.2021.AK Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej Objezierze. Dariusz Kusal 2021-05-10 13:19:48 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.3.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej. Chlopowo 845.1,846.1,847,860 Dariusz Kusal 2021-05-10 13:17:57 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.2.9.2021.AK Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej. Objezierze 453.3, 453.11, 453.9, 466.3 Dariusz Kusal 2021-05-10 13:15:56 dodanie dokumentu
XVIII SESJA RADY GMINY KRZĘCIN Dominik Szymczykowski 2021-05-07 12:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:42:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:40:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:38:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie hasła promocyjnego Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:37:22 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie hasła promocyjnego Gminy Krzęcin oraz powołania Komisji Konkursowej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:32:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:31:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 12:29:52 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:40:07 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:36:50 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:36:34 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:36:14 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:22:57 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.4.8.2021.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach Dominik Szymczykowski 2021-05-06 08:20:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-05-05 10:50:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzących przez Gminę Krzęcin Dominik Szymczykowski 2021-05-05 10:49:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2021 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. Dominik Szymczykowski 2021-05-04 10:36:41 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.6.2021.AK Obwieszczenie w.s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 29MW Dominik Szymczykowski 2021-05-04 08:19:46 dodanie dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRZĘCIN Dominik Szymczykowski 2021-04-30 15:36:02 edycja dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRZĘCIN Dominik Szymczykowski 2021-04-30 15:35:06 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Dominik Szymczykowski 2021-04-29 10:25:56 edycja dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Dominik Szymczykowski 2021-04-29 10:20:38 edycja dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Krzęcin w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Dominik Szymczykowski 2021-04-29 10:20:29 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna Dominik Szymczykowski 2021-04-29 10:05:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XV/134/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-04-27 15:10:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Krzęcin oraz przez jednostki posiadające osobowość prawną Dominik Szymczykowski 2021-04-27 14:46:54 dodanie dokumentu