Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-03-24 09:18:33 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku. Dominik Szymczykowski 2021-03-24 09:08:08 dodanie dokumentu
XVII SESJA RADY GMINY KRZĘCIN Dominik Szymczykowski 2021-03-23 08:58:16 dodanie dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2021-03-22 09:26:50 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2021-03-17 12:13:45 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.16.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ew. 321.1, 321.2, 250, 420 Dariusz Kusal 2021-03-12 14:30:52 dodanie dokumentu
GPKOŚ.62.20.16.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu., stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20MW na działce o nr ewid. 321.1, 321.2, 250, 420 Dariusz Kusal 2021-03-12 14:29:16 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.15.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postanowienie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo Dariusz Kusal 2021-03-12 14:27:28 dodanie dokumentu
GPKOŚ.62.20.15.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ewid. 297.1 289.1 292.1 Chłopowo Dariusz Kusal 2021-03-12 14:26:34 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.14.4.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW na działce o nr ewid. 19.9 Mielęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:23:43 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.13.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działce o nr ewid. 246 i 248 Żeńsko Dariusz Kusal 2021-03-12 14:22:50 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.12.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 103 i 104.1 obręb Krzęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:18:56 edycja dokumentu
GPKOŚ.62.20.12.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ewid. 103 i 104.1 Krzęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:18:15 edycja dokumentu
GPKOŚ.62.20.12.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ewid. 103 i 104.1 Krzęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:16:58 usunięcie załacznika
GPKOŚ.6220.11.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW na działce o nr ewid. 16 Słonice Dariusz Kusal 2021-03-12 14:16:17 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.11.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW na działce o nr ewid. 16 Słonice Dariusz Kusal 2021-03-12 14:16:02 usunięcie załacznika
GPKOŚ.6220.12.11.2020.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym z urzędu postępowanie w sprawie wydania dś. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ew. 103 i 104.1 obręb Krzęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:15:36 dodanie dokumentu
GPKOŚ.62.20.12.9.2021.AK Obwieszczenie o wydanym postanowieniu, stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce o nr ewid. 103 i 104.1 Krzęcin Dariusz Kusal 2021-03-12 14:13:32 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.11.10.2020.AK.Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji oś-Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW na działce o nr ewid. 16 Słonice Dariusz Kusal 2021-03-12 14:12:22 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu Dominik Szymczykowski 2021-03-10 15:00:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku Dominik Szymczykowski 2021-03-10 08:30:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-03-10 08:28:26 dodanie dokumentu
Regulamin udzielania zamówień Dominik Szymczykowski 2021-03-02 09:35:46 dodanie dokumentu
Regulamin udzielania zamówień Dominik Szymczykowski 2021-03-02 09:34:50 usunięcie dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dominik Szymczykowski 2021-03-02 08:29:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto Dominik Szymczykowski 2021-03-01 14:09:01 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2021-03-01 12:23:55 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2021-03-01 12:23:16 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.7.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 2MW dz. nr 172/2 Objezierze Dominik Szymczykowski 2021-02-25 15:27:01 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.5.20.2020.AK Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowolt. do 1MW dz. nr 53 Słonice Dominik Szymczykowski 2021-02-25 15:25:36 dodanie dokumentu
Protokół NR 15/VIII/2020 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:39:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/143/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:27:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/142/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:15:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/141/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:12:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/140/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Krzęcin i sprawozdania z pracy Rady Gminy Krzęcin za rok 2020 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:11:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/140/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Krzęcin i sprawozdania z pracy Rady Gminy Krzęcin za rok 2020 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:10:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/139/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Krzęcin na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:08:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/138/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:06:50 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/138/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-02-19 09:06:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2021 roku Dominik Szymczykowski 2021-02-18 15:05:56 dodanie dokumentu